Colors: Orange Color

Kot lahka smrt je mišljena smrt brez trpljenja, Potem ko se rodimo, smo si ljudje enaki v možnosti, da umremo. Izhajam iz premise, da si ljudje ob pogledu na konec življenja želimo lahko smrt, da je to naš skupen interes. Kot-ljudje smo si enaki, če je ta interes pri vseh enako upoštevan. Trdim, da v praksi v Republiki Sloveniji ni enakega upoštevanja ..

pdfStrik - Sobotna priloga 01.02.20204.93 MB

 

Kaj bo s pripravljenim predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi te dni moral v javno razpravo, obravnava pa zdaj ni predvidena, ker vlada, vključno z ministrstvom za zdravje, opravlja samo tekoče posle? Civilne in politične iniciative morajo združiti moči in pritisniti na prihodnjo vlado, da takoj, ko bo oblikovana, začne postopke za sprejetje zakona, ki je v pripravi že več kot 15 let.

Več v časniku Delo

 

pdfDolgotrajno oskrbo potrebujejo mladi in stari203.11 KB

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic