Sto šestindvajset javnih osebnosti se je podpisalo pod pobudo za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja. Njena avtorja, dr. Dušan Keber in filozof Igor Pribac, želita z njo zrušiti zid molka, ki prepričuje, da bi o evtanaziji, ki jo v anketah podpira več kot polovica ljudi, spregovorili brez plašnic tabujev in predsodkov.

S peticijo »za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja« bi pobudniki radi v prvi vrsti spodbudili široko, pluralno razpravo o evtanaziji. Prepričani pa so, da je tveganje zlorab ob ustrezno urejeni pomoči pri evtanaziji »manjše od tveganja neznosnega in neustavljivega trpljenja in zlorab, ki lahko doletijo človeka brez te pravice«.

Med podpisniki peticije, ki jo je mogoče podpisati na spletni strani pravapeticija.com , so znani igralci, pisatelji, profesorji, kar trije rektorji, 16 zdravnikov, med njimi tudi utemeljiteljica paliativne oskrbe v Sloveniji Josipina Ana Červek. Kot je povedal dr. Dušan Keber, so se ljudje, ki so jih povabili k podpisu, skoraj brez izjeme odzvali na vabilo. Današnje predstavitve, ki jo je moderirala Biserka Meden, predsednica društva Srebrna nit, so se poleg pobudnikov peticije udeležili tudi nekateri podpisniki.

 

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic