Monthly Archive

September 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 1 of our articles broken down into Months and Years.
Novice
Super User
80

Sporočilo ob vložitvi pobude za institut Varuha starejših

  Spoštovani, dogajanja v družbi oziroma politiki vodijo v vse slabše pogoje za dostojno življenje starejših. Srebrna nit - Združenje za dostojno starost si prizadeva za izboljšanje kakovosti read more..

Rezultati 1 - 1 od 1

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.