Predsednica: Biserka Marolt Meden

Tajnica: dr. Katerina Vidner Ferkov

Blagajničarka: Silvija Novak

Izvršni odbor:

 • Darinka Klemenc
 • Zdenka Kramar
 • Biserka Marolt Meden
 • Silvija Novak
 • Dddr. Andrej Pleterski
 • Meta Vesel Valentinčič
 • Maja Valič
 • Dr. Katerina Vidner Ferkov
 • Blanka Šetinc
 • Neva Železnik

Nadzorni odbor

 • Nevenka Dobljekar
 • Boštjan Pegan
 • Pavla Rapoša Tajnšek

Častno razsodišče:

 • Ana Cajnko
 • Stanislava Majerle
 • Stanislava Kosirnik

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic