Predsednica: Biserka Marolt Meden
Podpredsednica: Neva Železnik

Tajnica: dr. Katerina Vidner Ferkov

Blagajničarka: Silvija Novak

Izvršni odbor:

 • Darinka Klemenc
 • Silvija Novak
 • prof. dddr. Andrej Pleterski
 • prof. dr. Brigita Skela Savič
 • Blanka Šetinc
 • dr. Katerina Vidner Ferkov
 • dr. Katerina Vidner Ferkov

Nadzorni odbor

 • Nevenka Dobljekar
 • Dragan Grgič
 • Pavla Rapoša Tajnšek

Častno razsodišče:

 • Ana Cajnko
 • Stanislava Majerle
 • Stanislava Kosirnik
 

Arhiv novic