Organi Društva Srebrna nit – Združenje za dostojno starost

 

Predsednica: Anita Caruso
Namestnica predsednice: Dr. Marina Tavčar Krajnc

Izvršni odbor:

Anita Caruso

Mag. Bojana Cvahte

Linda Jamnik

Danica Jordan

Darinka Klemenc

Dr. Živa Lavriša

Silvija Novak

Franci Perčič

Dddr. Andrej Pleterski

Dr. Brigita Skela Savič

Blanka Šetinc

Dr. Marina Tavčar Krajnc

Neva Železnik

Nadzorni odbor
Nevenka Dobljekar
Dragan Grgič
Pavla Rapoša Tajnšek

Častno razsodišče:
Ana Cajnko
Stanislava Kosirnik
Vesna Miletić

Delovne skupine:

  • Dolgotrajna oskrba in zdravstveno ter socialno varstvo
  • Kadrovski standardi in normativi oziroma kadrovska politika v socialno zdravstvenih zavodih
  • Prehrana starejših
  • Pravna ureditev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
  • Informativni obiski (civilni nadzor) v domovih starejših
  • Sveti socialno varstvenih zavodov in imenovanja vodstvenih delavcev v njih
  • Nasilje nad starejšimi
  • Nove namestitve starejših
  • Odnosi z javnostmi
 

Arhiv novic