Delovne skupine Srebrne niti

Dolgotrajna oskrba in zdravstveno ter socialno varstvo

Kadrovski standardi in normativi oziroma kadrovska politika v socialno zdravstvenih  zavodih

Prehrana starejših v socialno varstvenih zavodih

Pravna ureditev pomoči pri dokončanju življenja - podpišite peticijo

Informativni obiski (civilni nadzor) v domovih starejših

Sveti socialno varstvenih zavodov in imenovanja vodstvenih delavcev v njih

Nasilje nad starejšimi

Odnosi z javnostmi 

 

Če se želite pridružiti kateri izmed skupin, nam pišite.


Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.