Društvo Srebrna nit s pobudniki in z zunanjimi sodelavci je koordiniralo oblikovanje civilno družbene pobude v peticijo, ki je danes dostopna na spletni strani www.pravapeticija.com

Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost si prizadeva za bolj kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju. To pa pomeni, da si želimo, da bi imeli vsi starejši: tisti, ki še bivajo doma, a potrebujejo različne oblike pomoči, kot tisti, ki so velikokrat v bolnišnici ali pa stalno v domu starejših, strokovno, prijazno, dostopno in dostojno oskrbo tako socialno kot tudi zdravstveno. Zato je ob zavzemanju za dolgotrajno oskrbo in dobro paliativo ena od prioritet tudi pravna ureditev pomoči pri dokončanju življenja.

Člana Društva Srebrna nit Andrej Pleterski, tudi vodja delovne skupine za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja in Alenka Čurin Janžekovič sta na današnji novinarski konferenci predstavila argumente, zakaj želita, da država omogoči svobodo odločanja o lastni smrti. Peticijo pa je predstavil soavtor dr. Igor Pribac. 

Svoja mnenja so podali tudi nekateri podpisniki in soavtorji peticije, ki so bili navzoči na novinarski konferenci Anica Mikuš Kos, Robert Pešut Magnifico, Dušan Merc, Dušan Keber, Josipina Ana Červek, Darko Štrajn, Neva Železnik in Biserka Marolt Meden.

Peticijo s podpisi prvih 127 podpisnikov prilagamo.

Peticijo lahko podpišete tu:https://www.pravapeticija.com/pobuda_za_evtanazijo

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic