5.000 podpisov peticije za pravno ureditev pomoči pri do-končanju življenja

VABILO

Vabimo vas na novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavili povzetek mnenj, ki so jih zapisali podpisniki peticije ob podpisu, komentirali nekatera mnenja, ki so se pojavila v razpravah o evtanaziji v medijih in na strokovnih posvetih ter se vprašali, kakšna je vloga Komisije za medicinsko etiko. Za-stopnica pacientovih pravic pa bo spregovorila o Zakonu o pacientovih pravi-cah v delu, ki ureja pravico do upoštevanja vnaprej izražene volje posame-znika za zavrnitev zdravstvene oskrbe in izkušnjah s tem.

 

Srečali se bomo
v četrtek, 18. aprila 2019 ob 11. uri
v prostorih CNVOS (Center nevladnih organizacij Sloveni-je), 4. nadstropje, sejna soba, Povšetova 37, v Ljubljani

 

Z nami bodo Ana Josipina Červek, Dušan Keber, Andrej Pleterski, Igor Pri-bac, Duša Hlade Zore in še nekateri člani delovne skupine za pravno uredi-tev pomoči pri dokončanju življenja Društva Srebrnanit – Združenja za do-stojno starost

Pobuda je objavljena na spletni strani www.pravapeticija.com/pobuda_za_evtanazijo

Lep pozdrav
Biserka Marolt Meden,
Predsednica Društva Srebrna nit v imenu avtorjev pisma

 

Dodatne informacije po e - pošti ali na gsm 041 645 000.

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic