Spoštovani,

starejši nimamo časa, da bo napisanih še nekaj strategij in akcijskih načrtov, v praksi pa se ne bo nič spremenilo! Oziroma se spreminja, kot nas obveščajo oskrbovanci domov starejših in svojci - NA SLABŠE:

Vabimo vas na novinarsko konferenco, na kateri bomo skupaj z nekaterimi oskrbovanci domov za starejše oziroma njihovimi svojci povedali, kaj ni dobro in kaj moramo nujno takoj spremeniti v domovih starejših. Spregovorili pa bomo tudi o nujnih srednjeročnih aktivnostih.

 

Srečali se bomo

v sredo, 22. maja 2019 ob 10.30. uri

v prostorih CNVOS (Center nevladnih organizacij Slovenije), 4. nadstropje, sejna soba, Povšetova 37, v Ljubljani

 

Z nami bodo članice in člani Društva Srebrna nit – Združenja za dostojno starost, predstavniki stanovalcev domov starejših in njihovi svojci ter predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman, ki bo konkretno povedala, kdaj lahko pričakujemo spremembo kadrovskih normativov v domovih starejših.

 

Lep pozdrav

Biserka Marolt Meden,

Predsednica Društva Srebrna nit

 

Dodatne informacije po e - pošti ali na gsm 041 645 000.

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic