Na povabilo strokovne službe sta se predsednica Biserka Marolt Meden in dr. Katerina Vidner Ferkov, 17. 6. 2019 udeležili informativnega sestanka s strokovnimi sodelavci Zagovornika načela enakosti.

Cilj sestanka je bil predstavitev dejavnosti zagovornika načela enakosti, predvsem na področju osebne okoliščine starosti, kjer zaznavamo hude primere diskriminacije, ter predstavitev izkušenj in aktivnosti Srebrne niti. Zaposlene pri Zagovorniku smo prosili za pomoč tudi pri vzpostavitvi dostopnejših poti za prijavo diskriminacije starejših.

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic