Tri predstavnice Društva Srebrna nit (Biserka Marolt Meden, Darinka Klemenc in Neva Železnik) smo 19. junija letos, na povabilo vodstva, obiskale DEOS Center starejših Cerknica.

Po pogovoru z vodstvom, zaposlenimi in stanovalci ter ogledom doma z okolico smo odgovorili na vprašanja v delovnem pripomočku (vprašalniku) Srebrne niti, ki je osnova za društveni pilotni projekt ocenjevanja kakovosti domov v Sloveniji.
Dom je postavljen na lepi lokaciji v neokrnjeni naravi in ima lepo urejeno okolico in njivo za pridelovanje zelenjave.

Zasledile smo določene dobre prakse, kar pa bi lahko izboljšali, smo jim predlagali v pogovoru in sledi še pisno poročilo.

Vodstvo je prepričano, da glede na možnosti (kjer se, enako kot drugje, soočajo z neustreznimi kadrovskimi normativi v zdravstveni negi in oskrbi) delajo dobro. Nekateri sorodniki, uporabniki in zaposleni pa si želijo izboljšav. To so izrazili predvsem sorodniki tistih, ki potrebujejo 24 – urno nego, in ali so osebe z demenco.

njiva DEOS

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic