Tri predstavnice Društva Srebrna nit (Biserka Marolt Meden, Darinka Klemenc in Neva Železnik) smo 19. junija letos, na povabilo vodstva, obiskale DEOS Center starejših Cerknica.

Po pogovoru z vodstvom, zaposlenimi in stanovalci ter ogledom doma z okolico smo odgovorili na vprašanja v delovnem pripomočku (vprašalniku) Srebrne niti, ki je osnova za društveni pilotni projekt ocenjevanja kakovosti domov v Sloveniji.
Dom je postavljen na lepi lokaciji v neokrnjeni naravi in ima lepo urejeno okolico in njivo za pridelovanje zelenjave.

Zasledile smo določene dobre prakse, kar pa bi lahko izboljšali, smo jim predlagali v pogovoru in sledi še pisno poročilo.

Vodstvo je prepričano, da glede na možnosti (kjer se, enako kot drugje, soočajo z neustreznimi kadrovskimi normativi v zdravstveni negi in oskrbi) delajo dobro. Nekateri sorodniki, uporabniki in zaposleni pa si želijo izboljšav. To so izrazili predvsem sorodniki tistih, ki potrebujejo 24 – urno nego, in ali so osebe z demenco.

njiva DEOS