Spoštovani,


Zasledili smo Vaš poziv za boljšo prehrano starejših v DSO. V nadaljevanju vam želimo predstaviti naš način ravnanja in zagotavljanja ustrezne prehrane starejšim v institucionalnem varstvu in na domu. Namreč, poleg zagotavljanja prehrane 700 stanovalcem vozimo tudi do 70 kosil dnevno uporabnikom na dom (lokalno okolje), tople obroke pa zagotavljamo tudi zaposlenim.


Kot sami ugotavljate, na prehranski status starostnikov vpliva veliko dejavnikov, na katere nimamo neposrednega vpliva. Prav tako se spremeni potreba telesa po posameznih hranilih.
S prehransko podporo ne moremo preprečiti presnovnega odziva na bolezen, lahko pa zaviramo oz. upočasnimo neugodne funkcionalne spremembe.


V Domu Ptuj se zavedamo, da je prehransko presejanje pomembno orodje, ki omogoča hitro in enostavno oceno prehranskega stanja stanovalca, zato je del individualnega načrta tudi izvedba Mini prehranske anamneze ( MNA Mini Nutritional Assessment), ki poleg presejanja vsebuje nekaj prijemov natančnejše prehranske ocene (ocena duševnega in telesnega stanja) in odkrije podhranjenost pri številnih stanovalcih. Individualni načrt naredimo v prvem mesecu po sprejemu in nato ob vsakem spremenjenem zdravstvenem stanju, ki narekuje drugačne potrebe stanovalcev. Toliko nam namreč dopušča čas ob trenutno veljavnih kadrovskih normativih, nikakor pa tega nismo sposobni izvajati tedensko. Vse stanovalce tudi tehtamo ( tudi nepomične) in sicer permanentno na 3 mesece oz. glede na individualne potrebe in opažanja spremenjenega zdravstvenega stanja mesečno.


Pri stanovalcih, katerih ocena prehranjenosti kaže na tveganje za podhranjenost ali podhranjenost ukrepamo individualno. Poleg ugotavljanja prehranskih navad prilagajamo koesistenco hrane, vsebino in velikost posameznega obroka glede na želje, št. obrokov 3- 5 po potrebi tudi 6. Skrbimo za razmak med posameznimi obroki, vpeljemo dodatke k prehrani v obliki visoko kaloričnih in beljakovinsko obogatenih napitkov ( v mesecu decembru jen te napitke prejemalo cca. 50 stanovalcev). Za vse stanovalce, ki imajo vstavljeno NGS ali PEG, pa uporabljamo predpripravljeno enteralno prehrano. V skladu z individualnim načrtom tudi opredelimo pri katerem stanovalcu je potrebno evidentirali zaužito količino hrane in tekočine, kar tudi dosledno izvajamo. Pasirano hrano serviramo v za to namenjene deljene krožnike, stanovalcem pa povemo kaj je na krožniku.


Pri pripravi jedilnikov se posvetujemo s dietetikom ( žena vodje prehrane, zaposlena v UKC MB, namreč veljavni normativi in sredstva nam ne omogočajo zaposlitve). Upoštevamo smernice »Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane«. Vodja prehrane se redno udeležuje izobraževanj na temo prehrane starostnikov. Zagotavljamo tudi vegetarijansko prehrano, glede katere pa so študije in smernice pokazale poudarek na beljakovinah in ne toliko zelenjavi, kar upoštevamo. Torej hrano pripravljamo v skladu s smernicami in priporočili in nenazadnje tudi upoštevanjem želja naših stanovalcev. V ta namen imamo enkrat mesečno sestanek tako s komisijo za prehrano, sestavljeno iz predstavnikov stanovalcev, ki oblikuje predloge za jedilnike in prehransko urico, ki se je lahko udeležijo vsi stanovalci. Jedilnike imamo raznolike, prilagojene letnemu času in okolju v katerem delamo in bivamo.
Pri sestavi jedilnikov upoštevamo izračun energijskih potreb v skladu s pravilom, ki velja tako za aktivne kot za ležeče uporabnike, prav tako upoštevamo potrebe po beljakovinah, maščobah, vlakninah, vitaminih in mineralih. Pri načrtovanju prehrane upoštevamo tudi značilnosti posameznih bolezni in skladno s strokovnimi izhodišči pripravljamo tudi ustrezno dietno prehrano ( sladkorno, žolčno, ledvično,…). Ugotavljamo pa, da stanovalci diete v velikem deležu odklanjajo ( podpišejo odklonitev diete) ali pa so priboljški, ki si jih bodisi kupujejo sami ali jih prinašajo svojci neustrezni. Ker živijo v Domu, jih ne moremo dosledno nadzorovati ali jim celo prepovedati uživanje po naši presoji neustrezne hrane in pijače. Zaposleni v negi in oskrbi seveda to opažamo, vendar kot rečeno, prepovedati ne moremo, izvajamo pa zdravstveno vzgojno svetovanje, organiziramo tudi izobraževanje za stanovalce in svojce.


Kolikor je mogoče upoštevaje Javna naročila zagotavljamo živila pridelana v lokalnem okolju, z ustreznimi certifikati za BIO in EKO, kjer pa naletimo na razne ovire, kot so birokratski postopki, cena živil in sredstva namenjena v strukturi cene za stroške živil.


Spoštovani, na koncu naj vas povabimo na obisk Doma upokojencev Ptuj. Veseli bomo, če nas boste spoznali v okolju kjer delamo strokovno s ciljem izvajanja storitev po meri uporabnikov.


Pozdravljamo vaša prizadevanja za izboljšanje pogojev bivanja stanovalcev in dela zaposlenih v institucionalnem varstvu.


Lepo pozdravljeni in nasvidenje.

Jožica Šemnički,direktorica
Mateja Šešerko, nam. dir, za področje ZNO
Igor Huzjak, vodja prehrane 

docxOdziv na javno pismo524.45 KB

Arhiv novic