Spoštovani,
sprva naj se vam zahvalimo za vaše skrbno prizadevanje in osvetlitev pomembnih tem, tudi tistih, ki jih venomer izpostavljamo v komunikaciji s pristojnim ministrstvom in drugimi odločevalci.

Zahvaljujemo se vam za predloge in ideje, ki ste jih navedli v namen reševanja kadrovske stiske vtem - za vse nas - kriznem času. Podpiramo vašo zahtevo, da se socialnovarstvenim zavodom
zagotovi dodatni zdravstveni in osiwbovalni kader in stanovalcem ter zaposlenim nudi strokovno pomoč. Ravno tako bomo kot Skupnost vedno podprli vsa prizadevanja za pošteno in dostojno ter v tem trenutku tudi dodatno plačilo za vse naše izvajalce.

Domovi za starejše sledijo vsem priporočilom_ in navodilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. Omenjene opozarjamo na
pomanjkanje ustrezne osebne zaščitile opreme in skušamo najti možnosti in poti za preskrbo z nujnim materialom. Z navedenimi priporočili so seznanjeni vsi zaposleni v domovih za stareje, za kar je vodstvo doma poskrbelo že pred pojavom prvega primera okužbe pri nas,
Skupnost pa domove ažurno obvešča o vseh novostih na tem področju. Nekateri domovi so že poskrbeli tudi za psihološko pomoč zaposlenim, ki prav tako doživljajo stisko.

Pravilno ocenjujete, da se zaradi, preventivnih ukrepov domovi za starejše soočajo z oslabljenim kadrom, predvsem tisti, ki že imajo potrjeno okužbo na novi koronavirus. Regijski zdravstveni domovi so zadolženi za dodeljevanje dodatnega zdravstvenega kadra domovom,
predvsem tistega, ki je izvajal preventivne zdravstvene storitve.

Prav tako smo v stiku s prostovoljci in prostovoljskimi organizacijami, da bi oblikovali ustrezen načrt za njihovo vključevanje in obenem poskrbeli za minimalno tveganje za okužbo - denimo navodila za ravnanje, opravljanje določenih manj tveganih opravil, da domskemu
kadru ostane več časa za stanovalce ipd. Sočasno so domovi sprejeli načrte za reorganizacijo dela, da bi zagotovili čim bolj nemoteno izvajanje storitev. Zaščitni ukrepi in omenjena reorganizacija so nujni zaradi prednostne naloge zagotoviti najvišjo možno zaščito zdravja
stanovalcev in zaposlenih.

Domovi se po svojih zmožnostih trudijo organizirati posamične sprehode z enim stanovalcem, razgibavanje na svežem zraku, upoštevaje vse preventivne ukrepe in priporočila, za komunikacijo s svojci pa uporabljajo sodobno tehnologijo. Povezali smo se tudi s podjetjem Telekom Slovenija, ki je v ta namen vsakemu domu ponudil trimesečni brezplačni najem treh mobilnih naprav z vsemi aktualnimi klicnimi in video aplikacijami.

Razumemo vašo skrb in vas podpiramo v vaših prizadevanjih, a zagotavljamo, da se domovi z vsemi močmi trudijo poskrbeti za dobro počutje in varnost stanovalcev. Za vaše ažurno odzivanje na razmere se iskreno zahvaljujemo in verjamemo, da bomo skupaj dosegli pomembne premike v smeri dobrega tako za naše stanovalce kot tudi zaposlene.

 

pdfOdziv na javno pismo1.14 MB20/03/2020

Arhiv novic