Minister Janez Cigler Kralj
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mediji

 

Srebrna nit protestira proti podeljevanju koncesij za domove starejših, ki jih vi, minister za delo Janez Cigler Kralj, dajete zasebnikom, ki bogatijo na račun nizkih pokojnin starejših v Sloveniji in pomoči njihovih otrok.

Na vaše ministrstvo smo pred časom (javno pismo z dne 17. 1. 2021)  naslovili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na skrb za starejše, a nismo dobili konkretnih odgovorov.

Na novinarski konferenci 18. 2. 2021 ste zagotavljali, da ste se področja oskrbe starejših že od prvega dne mandata lotili celovito in prednostno.

Pa to očitno ni bilo res, saj je v času epidemije samo v domovih starejših umrlo več kot 2000 stanovalcev. Tudi odgovora na naše vprašanje: »Kdo bo odgovarjal za številne nepotrebne smrti starejših?« nismo dobili.

Ravno tako nismo dobili odgovora na vprašanje: »Katere javne nove domove starejših boste gradili v letu 2021 in  2022«?

Pohvalili pa ste se s podelitvijo koncesij - približno polovica jih gre tujim investitorjem – avstrijski družbi SeneCura (450 postelj) in podjetju Comett, v lasti avstrijske AHA Gruppe (187 postelj). Od domačih kapitalistov družbi DEOS (262 postelj), okrog 380 postelj pa drugim zasebnikom: Alma Mater Europaea (150), Dom upravljanje (150 postelj v Vrtojbi, ki ste jo obljubljali kot javni zavod), Dom Lipa (70) in Zavod Karitas (16).

Skrb za starejše je očitno dober posel, saj se drugače niti tuje multinacionalke niti domači kapitalisti ne bi prijavljali na razpis za koncesije.

Očitno so vaše obljube o gradnji petih javnih domov in dokončanju Vrtojbe  ter Osilnice samo lepe besede. Vrtojbo ste prodali zasebniku, ki je zdaj dobil še koncesijo. Osilnica kljub velikemu trudu županje, da bi gradnjo premaknila z mrtve točke, ostaja nedorečena in nedokončana.

Namesto da bi krepili javni sistem socialnega varstva, ki je med drugim opredeljen tudi v ustavi, podpirate tržno usmerjenega - zasebnega, ki mu podeljujete koncesije in z obstoječim Pravilnikom o oblikovanju cen socialno varstvenih storitev omogočate, da zasebnik v ceno oskrbe vključuje stroške investicije. Torej mu domove zgradijo stanovalci in njihovi sorodniki z lastnim denarjem! Zasebnikom dajte druge ugodnosti, ko namesto vas gradijo domove, kot npr. olajšave pri davkih in ne na račun izključno uporabnikov – starejših.

Cene oskrbe so po ugotovitvah Računskega sodišča iz leta 2019 za zasebnike s koncesijo povprečno 28 odstotkov višje in to  plačujejo upokojenci - državljani Slovenije, socialne države, iz pokojnin, ki so v povprečju nižje od oskrbnine v domu starejših. Včeraj smo obeležili mednarodni dan socialne pravičnosti!

Zavlačujete s sprejemom Zakona o dolgotrajni oskrbi!

Zavlačujete s sprejemom kadrovskih normativov za oskrbo in minister za zdravje za zdravstveno nego!

Kaj je torej tisto, za kar ste se od prvega dneva svojega mandata tako trudili?

Dovolj je lepih besed, štejejo samo dejanja, ki jih upravičeno pričakujemo, tako kot javne konkretne odgovore na naša vprašanja: »Koliko javnih domov za starejše, na katerih lokacijah in v kolikšnem času boste zgradili?« Vse drugo je sprenevedanje, služenje kapitalu in diskriminacija starejših.

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

Arhiv novic