Strokovni posvet

Zdravstvena in socialna obravnava starejših
v času covida – 19 v letih 2020 in 2021
Kaj moramo izboljšati?

bo potekal v živo ob upoštevanju vseh ukrepov za zaščito pred virusom (PTC) 

v dvorani Doma sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana, 6. nadstropje

Potek posveta

Uvodni nagovori:

Biserka Marolt Meden: Povzetki pobud in predlogov Srebrne niti v času korona krize

Ministrstvo za zdravje: Ugotovitve izrednih strokovnih nadzorov in nujni ukrepi ter pripravljenost na novi val epidemije na vseh nivojih zdravstvenega varstva in v socialno varstvenih zavodih

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Kaj smo in česa nismo naredili v času epidemije, kaj pa bomo storili za boljšo pripravlje-nost socialno varstvenih zavodov v novem valu epidemije?

Dr. Dušan Keber: Triaža in preprečevanje širjenja okužb v domovih starejših

Zagovornik načela enakosti: Ugotovitve raziskave »Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije covida-19« in predlogi nujnih ukrepov

Dr. Brigita Skela Savič: Razumevanje zdravstvene in socialne obravnave sta-novalcev v domovih za starejše v času prvega vala korona krize - rezultati skupinskega intervjuja s sorodniki stanovalcev

Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev: Kaj potrebujemo za humano zdravstveno obravnavo starejših?

Urška Močnik, direktorica Doma upokojencev Idrija: Dileme, vprašanja, pobude in predlogi zaposlenih v domovih starejših

Razprava in sklepi.

 

Arhiv novic