Slovensko predsedstvo organizira mednarodno koferenco, Srebrna nit pa je za vse nas prevedla izhodiščno izjavo, ki smo jo prejeli samo v angleščini.

deklaracija o staranju 2020 - predsedujoči trio eu prevod dk nov 2021Deklaracija_o_staranju_2020_-_predsedujoo_trio_EU_prevod_DK_nov_2021_2_1.docx28.71 KB

Vsi si želimo kakovostnega preživljanja svoje starosti, pri tem pa pogosto pozabimo na vedno večje izzive, s katerimi se sooča starejše prebivalstvo. Eden izmed teh je tudi starizem, ki se pojavlja v obliki stereotipov, predsodkov in diskriminacije starejših oseb. Prepogosto ostaja spregledan, celo neviden, čeprav ima vrsto negativnih posledic na kakovostno življenje in preživljanje starosti.

Slovensko predsedstvo zato organizira mednarodno konferenco, ki se bo posvetila vprašanju starizma, s posebnim poudarkom na uveljavljanje pravic ljudi vseh starosti. Rešitve bomo iskali v medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskem vidiku k staranju. Le z zavedanjem, da se človek stara že od rojstva in ne šele v poznejših letih, bomo presegli ozko gledanje na starost ter pomembno prispevali k preseganju starizma.

Arhiv novic