Spošptovani

do 6. februarja 2023 lahko uveljavite pravico do uveljavljanja olajšave pri plačilu dohodnine za vzdrževanega družinskega člana

Povezave: https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/vzdrzevani_druzinski_clani/

In https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_vdc.n.sl.pdf#page=2 pod oznako D - starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in imajo po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot zavezanec ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev ali imajo zavezanec in starši oziroma posvojitelji sklenjen sporazum o preživnini v obliki izvršljivega notarskega zapisa; pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.

 

Arhiv novic