Pismo Združenju bank Slovenije

Bo digitalizacija res zajela vse prebivalce? Razkorak med digitalno pismenimi
in ostalimi bo postajal vse večji

Ne glede na prizadevanja mnogih nevladnih organizacij za digitalno opolnomočenje sta-rejših se zavedamo, da del starejše generacije ostaja in bo ostal digitalno nepismen. Zavedamo se, da obstajajo starejši, ki se v računalniška usposabljanja ne vključujejo in se ne bodo vključili, pa najsi je to v urbanih ali ruralnih okoljih. Še toliko v težjem položaju so tisti računalniško nepismeni starejši, ki nimajo sorodnikov, ki bi jim lahko pomagali pri uporabi storitev e-bančništva, e-zdravstva, e-uprave itd. Zavedati pa se moramo tudi revščine med starejšimi in zato marsikdo med njimi nima ustrezne tehnične opreme.

 

Več: SN_in_U3O_-_Dopis_Zdruenju_bank_Slovenije_-_dostopnost_bank.docx

 

Arhiv novic