Izvršni odbor Srebrne niti se je seznanil z objavljenim Pozivom odgovornim glede stavke FIDES, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in ga v celoti podpira.
Srebrna nit je svoje stališče glede stavke zdravnikov javno objavila 12. januarja 2024 in v izjavi jasno povedala, da stavke zdravnikov ne podpira. Istočasno je bila objavljena podpora Srebne niti stavki pacientov, ki jo je organizirala civilna iniciativa Glas ljudstva in s katero SN sodeluje.
 
V času po razglasitvi stavke zdravnikov pridobivamo številne informacije od vseh deležnikov: FIDESA, vladnih pogajalcev, največ pa s strani pacientov, na katerih plečih se stavka odvija.
Ti sporočajo o resnih težavah in problemih: čakajočih pacientih, tudi starejših od 65 let (ti se največkrat obračajo na SN), mlajših od 15 let, bolnikov, ki so resno ogroženi, ker ne morejo nadaljevati obravnav in zdravljenj zaradi neizvedenih posamičnih faz obravnave. Za nekatere so nadaljnje obravnave nujne, saj se kažejo resni in ogrožujoči zapleti za njihovo zdravje - vključno z nepopravljivo škodo. 
Zapleti z neizdajanjem bolniških listov so tako le posamezni, sicer prepoznavni problem, o katerem so sicer mediji veliko poročali.
Nedvomno gre za povzročanje škode pacientom in za ogrožanje njihovega zdravja, kar pomeni, da stopajo v ospredje etična vprašanja, o katerih bodo stavkajoči zdravniki morali resno razmisliti. Prvi v tej razpravi bi morali biti organi, ustanovljeni prav zaradi iskanja odgovorov na vprašanja medicinske etike, Komisija RS za medicinsko etiko (ki se je sicer oglasila, vendar pozno in mlačno). Tudi Srebrna nit čaka na odziv Odbora za pravno-etična vprašanja pri Zdravniški zbornici in ukrepanje zoper Fides. Zdi se namreč, da stavka organizatorjem, torej FIDESU, uhaja izpod nadzora: na eni strani ogrožanje pacientov, na drugi pa zdravniki, ki normalno opravljajo svoje delo, ne glede na to, ali so člani FIDESA ali ne. Vladni pogajalci odgovorni za ureditev razmer pa naj opravijo svoje delo in to v najkrajšem možnem času, saj so razmere v javnem zdravstvu kaotične.
 
Zapisano pričakovanje v Pozivu ZDUS v celoti podpiramo in se mu pridružujemo.
 
Društvo Srebrna nit - združenje za dostojno starost
Izvršni odbor

Arhiv novic