Colors: Purple Color

Javna izjava Srebrne niti ob mednarodnem dnevu stranišč

Urejena stranišča in dostop do njih – za dostojanstvo starejših

Generalna skupščina OZN je 19. november razglasila za svetovni dan stranišč leta 2013, pred tem pa je svetovni dan stranišč leta 2001 neuradno razglasila Svetovna organizacija stranišč. Četudi se zdi za zdravega mlajšega človeka nepomembno, si tega dne zagotovo niso izmislili brez razlogov. Gre za ozaveščanje o globalnem problemu, ki zadeva milijarde ljudi po vsem svetu, ki živijo brez dostopa do ustreznih, še posebej za ženske in za starejše varnih sanitarij. Tudi vpliv na javno zdravje ni zanemarljiv, saj je pravica do zadovoljevanja osnovne človekove potrebe - odvajanja na dostojen način, ob primernem času in na primernem kraju, povezana s človekovim dostojanstvom. Prav za to si v Srebrni niti prizadevamo od nastanka našega združenja 2019.

V Sloveniji živi več kot 600.000 starejših, to je skoraj tretjina vseh prebivalcev v državi, ki si med drugim zaslužimo urejen dostop do ustreznih javnih in drugih stranišč. Sem prištejmo še otroke, nosečnice, ljudi z oviranostmi, s (kroničnimi) obolenji urinskega ali prebavnega trakta itd. in dobimo množico ljudi, ki stranišče pogosto potrebujejo. Prav za starejše so v luči dostojanstva izjemno važni dostopnost, funkcionalnost in čistoča javnih in drugih stranišč. Včasih je treba na stranišče zelo hitro, iz več razlogov, zlasti zdravstvenih, tako da so lokacije javnih stranišč po mestih, kjer jih imajo, zelo dobrodošle, ne pomenijo pa zadostnih rešitev. Ker jih je praktično povsod premalo. Ali jih sploh ni. V državi okrog petdeset mest nima javnega stranišča!

Slike stranišč kažejo, da so funkcionalnost, opremljenost in čistoča, tudi dostopnost, v Sloveniji zelo različni. A tudi lepo urejena javna stranišča, ki so v glavnem v središčih mest, v okolici ali manjših krajih pa ne, zapirajo čez noč, nekatera že zgodaj popoldne (ob 15h), odpirajo se pa ponekod šele po 10. uri, lahko pa so odprta samo poleti. Spomnimo še na bencinske črpalke, med katerimi imajo manjše možnost uporabe stranišča le za zaposlene! Enako premnoge trgovine, tudi vse z živili, če zraven ni bifeja, prav tako banke, zavarovalnice, pošte. Pomislimo na garažne hiše, recimo v Ljubljani. V nekaj najdražjih mora »amorfna masa ljudi«, če hoče uporabiti stranišče, obvezno na pijačo v bife ali poiskati žeton ali kovanec. Bolj ali manj so urejeni trgovski centri, pri velikih še gre, drugod (izven Ljubljane) pa zelo različno. Tu so še večji parki (Tivoli v Ljubljani nima javnega stranišča!), železniške, avtobusne postaje (stigmatizacija s ključi), javne zgradbe... Številni bifeji, gostilne, restavracije po vsej državi imajo stranišča »samo za stranke«. Občine? Če te vratar spusti noter, ko nimaš opravka.

Poudarjamo, da gre za najosnovnejšo človekovo potrebo, ki je ni mogoče časovno ali krajevno podaljševati ali prestavljati. Specifika starejših je tudi slabša, počasnejša hoja, slabša orientacija, več možnosti padcev, težave z vidom, sluhom, hoja s palicami, berglami… Tako da so za marsikoga razdalje do stranišč v mestu in drugod (tudi v primerjavi z drugimi mesti po EU) prevelike, jih je mnogo premalo ali so zaprta. Težko verjamemo, da so vsa stranišča ponoči zaprta zaradi varnosti pred kriminalom, uživalcev drog ali ker ni osebja za čiščenje, varovanje. V teh potezah mestnih oblasti je čutiti diskriminacijo do slehernega prebivalca, ki na cesti, v parku, na pločniku ob katerikoli uri dneva ali noči začuti, da mora na stranišče.

Za mnoge železniške in avtobusne postaje, druge javne zgradbe informacij o straniščih ni mogoče najti na spletnih straneh, a starejši načrtujemo svoje poti po opravkih tudi po »svojem zemljevidu« dostopnosti do stranišč. Na železniških postajah in marsikje drugje je stigmatizacija s ključi na dnevni ravni, iskati po bifejih ključe je sramotno ponižujoče in lahko predstavlja starejši osebi tudi fizično oviro (težave z gibanjem). Stranišče nekaj sto metrov stran je v časovni stiski za starejšega lahko zelo oddaljeno. Problem predstavljajo tudi arhitekturne ovire, npr. otežkočena dostopnost zaradi stopnic (navzgor ali navzdol, zavito, neosvetljeno, drseče stopnišče, zaviti hodniki, dislocirane stavbe…).

V Srebrni niti ocenjujemo, da gre pri dostopnosti do stranišč za starejše za diskriminacijo - starizem. Hkrati pa je problem vsakogar, ki potrebuje stranišče. Odločitve o izboljšavah so odraz posluha mestnih in deloma državnih oblasti, saj problematika ponekod (večje trgovine, banke, pošte…) tudi ni dovolj dobro zakonsko urejena. Prakse pri uporabi plačljivih stranišč so nepotrebne in menimo, da tega pri starejših ne bi smelo biti.

Podpiramo tudi vsakoletno akcijo Društva za vnetno črevesno bolezen, ki že petnajst let javno opozarja in izboljšuje omenjeno problematiko, in se zahvaljujemo medijem, ki o tem obveščajo širšo javnost. Skupaj bomo zmogli.

 

 

Darinka Klemenc dr. Marina Tavčar Krajnc
Članica IO Namestnica predsednice Srebrne niti

Spoštovani
ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel,
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec
in
minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac,

v zadnjih dneh tudi v društvu Srebrna nit – združenju za dostojno starost redno spremljamo medijske informacije o problemih pri zagotavljanju zobozdravstvenih storitev za starejše, med katerimi so v najtežjem položaju nepokretni. In to ne glede na svoje bivališče, bodisi da je to dom starejših občanov ali njihovo domače okolje. Na problematiko smo v Srebni niti pred časom že opozarjali, a s strani odgovornih ni bilo odziva.
Na nas se je obrnilo tudi nekaj posameznikov, sorodnikov starejših nepokretnih oseb, ki so svojcem poskušali zagotoviti nujne zobozdravstvene storitve, pa so bili popolnoma neuspešni. Iz nam znanih primerov je razvidno, da bi v Sloveniji nujno potrebovali tudi mobilne zobozdravstvene ambulante, verjetno regijske. Trenutno te možnosti ni na voljo in ne poznamo primera, ko bi kje načrtovali kakšno mobilno zobozdravstveno ambulanto. Ob tem da nekateri starejši celo več let trpijo hude bolečine, pa bi bilo morda potrebno boleči zob samo zdreti. Enako problematična je zobna protetika, kjer opozarjamo tudi na izjemno visok lasten denarni prispevek, kakršnega velika večina starejših ne zmore plačati.
Za bolj natančno predstavo naj povemo, da je za vzpostavitev mobilne zobne ambulante potrebno primerno prilagojeno in opremljeno vozilo, kamor je mogoče zapeljati posteljo, v kateri lahko nepokreten pacient med zobozdravstvenim posegom leži, glavo pacienta pa je mogoče primerno dvigniti. Možno rešitev bi predstavljala tudi posebna lahka postelja oz. nosila na kolesih, kakršna sodijo med serijsko opremo v reševalnih avtomobilih in bi jih bilo mogoče zapeljati v prostor, kjer sicer biva nepokretna oseba, jo prestaviti na nosila in odpeljati v mobilno ambulanto.
Mobilna ordinacija mora biti zasnovana tako, da ima vključeno vso potrebno opremo, tako zobozdravstveni vrtalni stroj kot opremo za dezinfekcijo ter ostalo opremo, ki je sicer zagotovljena v zobni ambulanti. Dodatno pa mora imeti še sistem za ogrevanje in hlajenje, sistem odvajanja in dovajanja zraka, ki prepreči širjenje morebitnih dihalnih okužb. Na tak standard je opozorila epidemija covida-19, žal pa pričakovanja v Sloveniji niso bila izpolnjena. Politične odločitve so jih popolnoma prezrle, čeprav gre za enostavne rešitve, ki so tudi cenovno zelo dostopne, hkrati pa učinkovito varujejo zdravje in tudi življenja ljudi. Tehnične podrobnosti so stvar strokovnjakov, mi opozarjamo na enostavne, ne predrage, a nujne rešitve. Ljudje ne bi smeli trpeti tako hudih bolečin, tudi imajo človekovo pravico do urejenega zobovja, pomembno za osnovno življenjsko aktivnost - prehranjevanje na human način.
Mobilna zobozdravstvena ambulanta naj bi po dogovorjenem ključu delovala na področju občin, ki se bodo za to odločile. Še boljša bi bila rešitev na državni ravni, ki bi občine obvezovala v vključitev sistema za zagotavljanje mobilne zobozdravstvene ambulante. Predlogi, ki smo jih zasledili, vsebujejo tudi razmislek o potrebni ekipi strokovnega osebja v mobilni zobozdravstveni ambulanti. V njej bi poleg stomatologa potrebovali še zobozdravstvenega tehnika ali zobnega asistenta, občasno bi bil potreben tudi dostop do specialista za zobno protetiko.
V eni zadnjih TV oddaj na RTV Slovenija, ki se je ukvarjala s problemom (ne)dostopnih zobozdravstvenih storitev za starejše nepokretne, je državni sekretar Ministrstva za solidarno prihodnost povedal, da žal problem v Sloveniji »ni urejen in da ga bo potrebno ustrezno nasloviti«. Naše stališče je, da si ne moremo več privoščiti popolnoma neprimernih pojasnil, da rešitev nimamo in da bo šele potrebno o njih razmišljati. Problematika je urgentne narave in terja takojšnje rešitve.
Po izkušnjah sodeč lahko tovrstno »naslavljanje« traja zelo dolgo, zato konkretno predlagamo, da se Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za solidarno prihodnost nemudoma povežejo in dogovorijo za takojšnjo vzpostavitev delovanja najmanj ene mobilne zobozdravstvene ambulante v Sloveniji, hkrati pa na osnovi demografske slike in analize potreb poiščejo možnost za sistemske rešitve problema na regionalni/medobčinski ravni.

Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost
Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice

 

Center Celostne Oskrbe najavlja 1.strokovno konferenco, ki se bo odvila 23.11.2023 pod sloganom “Združimo izvajalce dolgotrajne oskrbe: skupaj za kakovostno staranje” v Ljubljani.

Pripravili so pester strokovni program in ga približali vsem izvajalcem, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe. Oskrba starejših mora biti interdisciplinarna in usmerjena k uporabniku, zato je konferenca namenjena medicinskih sestram, zdravnikom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom ter socialnim delavcem. Stopimo skupaj za kakovostno staranje nas vse.

Medicinske sestre prejmejo licenčne točke.

Pohitite s prijavo, udeležba na dogodku je brezplačna.

dnevni red

 

Projekt financira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Drage članice in člani Srebrne niti in drugi uporabniki zdravstvenih storitev,

civilna iniciativa Glas ljudstva po vsej Sloveniji organizira zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-B).
Tudi Srebrna nit, v kateri se zavzemamo za dostojno življenje starejših predlog Zakona podpira. Z Glasom ljudstva sodelujemo in prizadevanja za izboljšanje zdravstva podpiramo, saj sedanja huda kriza zdravstvene oskrbe prebivalstva škodi vsem, najbolj pa prizadene prav starejše.

Kaj ureja predlog Zakona:
1. dostop do osebnega zdravnika vsem prebivalcem,
2. skrajšanje čakalnih dob za prve preglede in ostale storitve,
3. zaustavitev načrtnega rušenja javnega zdravstvenega sistema.

Informacije o Zakonu ter zbiranju podpisov
https://glas-ljudstva.si/?fbclid=IwAR3Fg6Aa5AZt5j-vMJ6S3DhoCPbaI2B3T0vX7Gh4SmIn8cKrDfTILTkO8Wk
ali
na FB profilu Glas ljudstva.

Oddajte svoj podpis tudi vi.

Pomagali boste k hitrejšemu reševanju zdravstvene krize, ki je naš skupni problem.
Brez aktivnega sodelovanja aktivnih državljank in državljanov ne bo rešitev.

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

V Ljubljani, 23. 10. 2023

 

 

 

Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje

 

Javno pismo Srebrne niti – preprečimo kršenje človekovih pravic in nasilje nad starejšimi

 

V Srebrni niti smo zgroženi nad dogajanjem v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Nasilje nad starejšimi je nedopustno.

 

Vodstvo zavrača vse očitke o nasilju, išče izgovore, najema PR agencije, a resnica vedno pride na dan.
Zadnja pričevanja na portalu N1 so naravnost tragična.

Zahtevamo, da vsi pristojni nemudoma končajo nadzore, ki potekajo že predolgo ter zaščitijo vse paciente in še posebej starejše z demenco, ki so jim kršene osnovne človekove pravice in potrebujejo zagovornika in ne mučitelja.

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

 

Ob Mednarodnem dnevu starejših 1. oktobru 2023 Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost čestita vsem starejšim za njihov praznik.

Želimo, da bi vsi starejši živeli varno in aktivno, da bi bili vključeni in da bi se tudi čutili vključene v družbo. Da ne bi bili osamljeni ali ogroženi, da se ne bi soočali z vsiljivo ali celo nasilno obravnavo, da bi imeli možnost ohranjati svoje telesno in duševno zdravje ter da bi lahko odločali o sebi in svojem življenju.

Kot vse doslej, v Srebrni niti ohranjamo svojo kritično držo v zvezi s položajem in obravnavo starejših v družbi, prizadevamo si za izboljšanje in spremljamo premike v smeri izboljšanja. V zadnjem letu smo zabeležili nekaj pomembnih sprememb, ki obetajo boljše čase.

V Sloveniji smo dobili Ministrstvo za solidarno prihodnost, katerega neposredna odgovornost je urejanje problemov starejše populacije. Naše jasno izraženo stališče, da potrebujemo Ministrstvo za starejše kot samostojno institucijo, se ni uresničilo, to pa ne pomeni, da smo na to pomembno potrebo pozabili ali do smo jo postavili na stranski tir. Še vedno je ukvarjanje s starejšimi razpršeno, najprej med več ministrstev, najbolj neposredno med Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za solidarno prihodnost. Večkrat se z vsebinami našega področja ukvarja tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, občasno še druga. Razpršenost ukvarjanja z našimi problemi je vidna predvsem v neusklajenih pogledih ter predlogih rešitev, v spregledanih temah, ki jih nihče ne obravnava in ne rešuje, v podvajanju dejavnosti, v nepreglednosti institucij, uradov, organov, v birokratizaciji obravnave starejše populacije. Veliko je bilo besed o potrebni skrbi za starejše, premalo pa rešitev in dejanj. Še vedno pogrešamo konvencijo o pravicah starejših, tako kakor je bila sprejeta za otroke ali za invalide. Enako pogrešamo zagovornika starejših in si bomo resno prizadevali, da bi bil ta institut v Sloveniji ustanovljen ter čim prej začel delovati.

Med spremembe na bolje vsekakor štejemo sprejetje novega Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je stopil v veljavo, uveljavljanje pa bo mogoče spremljati od 1. januarja 2024 dalje. Omenjeni zakon, ki odpravlja največje pomanjkljivosti predhodnega, združuje pod isto streho različne oblike skrbi in pomoči za starejše, povezuje socialno in zdravstveno oskrbo, uvaja nove možnosti ali povečuje že uveljavljene oblike pomoči, bodisi da gre za institucionalne rešitve, kakor smo jih že imeli doslej v domovih za starejše in v domačih okoljih, bodisi da širi možnosti in predvsem izenačuje starejše prebivalce Slovenije ne glede na kraj ali občino, kjer živijo. Povsod po državi naj bi veljala ista merila, povsod naj bi imeli možnost uveljaviti pravico do ustreznih oblik pomoči. Zakon, za razliko od sicer sprejetega, vendar nikoli uveljavljenega predhodnega, opredeljuje tudi problematiko financiranja storitev dolgotrajne oskrbe. Srebrna nit je pomembno prispevala k oblikovanju zakona, bili smo vprašani glede rešitev, ne pa v celoti upoštevani. Imeli smo veliko pomislekov glede urejanja področja, ki je bilo (pre)dolgo popolnoma neurejeno, še vedno jih imamo. Nismo prepričani, da je opredelitev vstopnih točk za urejanje potreb po dolgotrajni oskrbi v centrih za socialno delo dobra rešitev, tudi nismo prepričani, da bo mogoče najti dovolj kadrov, še posebej ne primerno strokovno usposobljenih. Gre tako za zdravstvene kot za socialne delavce, za različne strokovnjake, ki jih potrebujemo za urejeno vsakdanje življenje. Tudi v urejenost financiranja zaenkrat ne zaupamo, vse preveč je odporov, čeprav je popolnoma jasno, da bo za financiranje potreb potrebnega veliko denarja. Bomo v državi glede zagotavljanja denarja za dolgotrajno oskrbo zmogli doseči konsenz? Upamo, da bo zmagala solidarnost vseh generacij.

Pomemben napredek smo skozi delovanje Srebrne niti v vlogi pobudnika in organizatorja kampanje zagotovili s podporo delovni skupini za pripravo Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Uspešno smo organizirali zbiranje podpisov in omogočili vložitev predloga v zakonodajni postopek v Državnem zboru. S tem prispevamo k pomembnemu družbenemu premiku, ki bi lahko omogočil odločanje o končanju življenja v  primerih hudega, celo neznosnega trpljenja.

Srebrna nit je sodelovala v vrsti pobud za izboljšanje življenja starejših, podpirali smo tudi prizadevanja drugih društev in organizacij. Tudi interventni zakon za področje zdravstva, ki ga je Glas ljudstva vložil v Državni zbor.

Zavedamo se, da številna vprašanja še ostajajo neodgovorjena, številni problemi nerešeni. Kaj želimo uresničiti v prihodnje?

  • Izboljšanje zdravstvenih storitev za starejše.
  • Zagotovitev zdravstvene oskrbe za vse, ne glede na premoženjsko stanje in vrsto zavarovanja.
  • Zagotovitev ustreznega zdravstvenega kadra za pomoč in oskrbo starejših.
  • Ureditev ekonomskega položaja starejših, z ustreznim usklajevanjem pokojnin z inflacijo in z ureditvijo primernih socialnih transferjev.
  • Zagotovitev primerne obravnave starejše populacije v medijih.
  • Uveljavitev primernega naslavljanja starejših s tem poimenovanjem namesto uporabe številnih drugih izrazov s slabšalnim pomenom.
  • Ustvarjanje varnega okolja z ničelno toleranco do nasilja nad starejšimi ter ustrezno obravnavo in pregon storilcev, ne le ob mednarodnem dnevu nenasilja 2. oktobra in 15. juniju – svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi, ampak vedno in povsod.
  • Pričakujemo sodelovanje in podporo politike našim prizadevanjem.

Želje so morda večje od možnosti, tega se zavedamo. Če ni izraženih želja in pričakovanj, tudi potrebe ostanejo nevidne in neprepoznavne. Z delovanjem Srebrne niti bomo pomagali, da starejši postanejo vidni, slišani in pomembni del družbe.

 

Čestitamo ob prazniku.

Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost

Arhiv novic