Colors: Purple Color

Spoštovani,


v Dramino knjižnico za ranljive skupine, v okviru katere nastajajo zvočni posnetki literarnih branj v interpretaciji dramskih igralk in igralcev, smo dodali tretji sklop poezije slovenske moderne, pesmi iz razvpite Cankarjeve pesniške zbirke Erotika.

Vabljeni k poslušanju.

Povezava do vseh treh objavljenih sklopov:
https://www.drama.si/o-drami/drama_center/drama-od-doma/dramina-knjiznica-za-ranljive-skupine

Naj vam umetniško branje igralk in igralcev Drame olajša in polepša tudi prve dni novega leta.

Lep dan vam želimo,
Gaja Pöschl in SNG Drama Ljubljana

Predsedniku Vlade RS
Ministru za zdravje
Ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Varuhu človekovih pravic
Zagovorniku načela enakosti
NIJZ
Direktoricam in direktorjem domov starejših
Medijem

Kdo bo odgovarjal za številne nepotrebne smrti starejših?

Kaj je treba narediti pred tretjim valom epidemije COVID 19

 

Bliža se tretji val okužb s COVID 19.

Število umrlih v domovih starejših kot posledica okužbe s Covid-19 je preveliko in še kar narašča. Do 17. decembra letos je umrlo 1264 stanovalcev domov, od tega kar 678 (!) v domovih in ne v bolnišnicah.

Za to so odgovorni Vlada in pristojni ministri. Med drugim so se rdeče cone v domovih z veliko okuženimi izkazale kot neustrezna rešitev.

Že 27. septembra je strokovna skupina predlagala, da bi uvedli obvezno testiranje zaposlenih v DSO-jih vsakih 14 dni. Konec oktobra so predlagali tudi uvedbo hitrih testov in testiranje zaposlenih dvakrat tedensko. Ministrstvo za zdravje je obvezno testiranje uvedlo šele po več kot dveh mesecih, in sicer 7. decembra.  

Zagotavljanje zaščitne opreme in neustrezno financiranje le-te (zamujanje pri povrnitvi stroškov domovom tudi več kot pol leta) lahko vodi v neprimerno varčevanje v domovih in to k pospešenemu širjenju okužb.

Že tako slabe plače in zamujanje pri izplačilih dodatkov niso stimulacija za dobro delo vseh zaposlenih. Zahtevamo redno in pravočasno izplačilo plač in vseh dodatkov. Zahtevamo tudi podpis kadrovskih normativov v zdravstveni negi in socialni oskrbi.

Sprašujemo se, če smo bili seznanjeni z ugotovitvami odrejenih izrednih strokovnih nadzorov po zaključku prvega vala v DSO-jih? Smo se iz ugotovitev lahko kaj naučili? Ne, ker jih ne poznamo!

Strokovnega, upravnega ali sistemskega nadzora nad triažiranjem stanovalcev v domovih ni bilo. Preberite sklepe posveta na SAZU Koga reševati v času epidemije?

Niti redni niti izredni strokovni nadzori v domovih ne potekajo.

Vsak dan dobivamo v Srebrni niti pošto, v kateri se sorodniki pritožujejo nad neustreznim ravnanjem zaposlenih v domovih starejših; ob tem vemo, da jih je skoraj polovico premalo. Istočasno ugotavljamo, da domovi »likajo svojo podobo« z okrepljenim PR o nepopisno prijaznem življenju v domovih, kjer stanovalci plešejo, pojejo, kvačkajo, na dvoriščih jim igrajo muzikanti. V resnici pa je samo približno 15 odstotkov stanovalcev pokretnih, vsi drugi pa dneve in zdaj že mesece ležijo zaprti v sobah, priklenjeni na postelje. V popolni osami.  

Stanovalcem domov je prevečkrat omejeno oz. ukinjeno vse: svoboda gibanja, dostop do nekaterih zdravstvenih storitev, socialnih stikov, oropani so človeškega dostojanstva. Enako trpijo njihovi bližnji. Varuh človekovih pravic govori o sorazmernosti ukrepov. To ni dovolj!

Zahtevamo, da v vseh domovih za starejše zagotovijo prostore za varna srečanja stanovalcev in sorodnikov in predpišejo protokole za vhod v dom zaradi obiska ali izvajanja dodatne terapije (zunanji terapevti, osebe, ki so prej pomagale pri vsakodnevnih opravilih, pri sprehodu, hranjenju, druženju…).

Zakaj so v javnih zavodih (domovih in bolnišnicah) dnevno lahko prisotni duhovniki pri vernih in nevernih stanovalcih/pacientih, sorodniki pa ne? Takoj je treba omogočiti obiske tako v domovih kot v bolnišnicah, še posebej pri osebah z demenco, drugimi psihičnimi težavami in pri umirajočih.

Iz protikoronskega zakona 7 ali 8 je treba zagotoviti sredstva za:

 • vse najvišje možne dodatke za zaposlene vseh profilov v zdravstvu, sociali, policiji,…, ki naj bodo izplačani tekoče
 • dovolj zaščitne opreme za vse socialne zavode (stanovalce, zaposlene in obiskovalce) in tudi za državljane, ki imajo tako nizke dohodke, da si nabave mask ne morejo privoščiti.
 • hitro testiranje za vse navedene profile in tudi vse tiste, ki se želijo testirati zaradi obiska sorodnika v domu ali v bolnišnici.
 • nadomestilo najemnine za bele cone – iz socialnih zavodov naj se v primeru okužb omogoči, da se v primerne hotele namesti zdrave stanovalce, če bo to najboljša rešitev za vse
 • vladni načrt in sredstva za reorganizacije največjih domov starejših v Sloveniji, kot n. pr. Dom Danice Vogrinec Maribor, za katerega je treba poiskati nove lokacije in obstoječe nepremičnine posodobiti, ravno tako za domove v Zasavju in drugod; potrebni so manjši objekti, kjer je manjša možnost okužb in večja kakovost bivanja. Na voljo so evropska sredstva – zakaj nepovratna sredstva EU dodeliti zasebniku za novo bolnišnico in dom na Golniku in ne za nove lokacije/prizidke za obstoječe javne domove?
 • primerne ventilatorje ali filtre za odvajanje okuženega zraka iz prostorov domov starejših, ambulant, prostorov v bolnišnicah idr.
 • testiranje in zaščitno opremo za vse, ki delajo v okviru pomoči na domu in pilotnih projektih dolgotrajne oskrbe (testiranje izvajalcev in prejemnikov storitev)

Nemudoma je treba odpraviti vse omejitve gibanja zdravih stanovalcev socialnih zavodov (po zavodu in izven njega), ki predstavljajo kršitve osnovnih človekovih pravic, seveda ob upoštevanju  priporočil NIJZ. Ravno tako  je treba zagotoviti vso fizioterapevtsko pomoč tudi vsem težje pokretnim in ležečim osebam.

Hvala vsem, ki se trudijo!

Predsednica Srebrne niti
Biserka Marolt Meden

Spoštovani,
v Dramino knjižnico za ranljive skupine, v okviru katere nastajajo zvočni posnetki literarnih branj v interpretaciji dramskih igralk in igralcev, smo dodali drugi sklop poezije slovenske moderne, pesniško zbirko Poezije Dragotina Ketteja. Vabljeni k poslušanju.

Povezava do obeh objavljenih sklopov:
https://www.drama.si/o-drami/drama_center/drama-od-doma/dramina-knjiznica-za-ranljive-skupine

Naj vam umetniško branje igralk in igralcev Drame olajša in polepša tudi te praznične dni.

Lep dan vam želimo,
Gaja Pöschl in SNG Drama Ljubljana

Spoštovani ,

hvala vsem, ki ste pomagali, da bo življenje starejših v vseh okoljih bolj kakovostno in dostojno. Prosimo, berite naša javna pisma, upoštevajte dobre predloge in odločevalci odgovorite na naša vprašanja. 
 
Želimo vam lepe praznike, ostanite zdravi in naberite novih moči, kajti veliko dela nas čaka.
 
Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti
 

V Srebrni niti podpiramo pismo predsednice Zbornice - Zveze in s se strinjamo, da domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi težko sami zagotavljajo testiranje oseb, ki delajo pri njih, na prisotnost virusa SARS-CoV-2, saj diplomirane medicinske sestre s skrajnimi napori zagotavljajo izvajanje vseh ukrepov za preprečevanja okužb s SARS-CoV2 ter ukrepov za zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter organizirajo in izvajajo zdravstveno nego ter jim v izrednih razmerah ni mogoče nalagati dodatnih obremenitev.

Ob tem ne gre spregledati, da je v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih že pred epidemijo primanjkovalo vsaj 25 odstotkov izvajalcev zdravstvene nege za strokovno in kakovostno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19, diplomirane medicinske sestre in drugi izvajalci zdravstvene nege, katerih število je bistveno manjše tudi zaradi okužb s SARS-CoV-2, izjemno težko zagotavljajo zdravstveno nego in izvajajo vse ukrepe za obvladovanje in zajezitev okužb SARS-CoV-2 in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, kaj šele prevzemajo dodatne obremenitve.  

pdfMZ MDDSZ - Testiranje zaposlenih na virus SARS-CoV-2234.57 KB

Številka: 181-70/2020/1218
Datum: 14. 12. 2020

Zadeva: Podatki o okuženih, ozdravljenih in umrlih stanovalcih domov starejših- odgovor

Zveza: Vaše elektronsko sporočilo z dne 11. 12. 2020

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili elektronsko sporočilo,v katerem nas prosite za informacijo o podatkih o številu oskrbovancev domov za starejše (vnadaljnjem besedilu: DSO), pri katerih je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, o številuoskrbovancev, ki je po okužbi z virusom SARS-CoV-2 ozdravelo, številu umrlih oskrbovancev,pri katerih je bila potrjena okužba glede na to ali so umrli v DSO ali v bolnišnici. Sprašujete tudi,če je mogoče oskrbovance, ki so imeli pozitiven bris, so bili v karanteni ali v izolaciji, a nekateriniso imeli znakov okužbe, testirati na protitelesa in jim po testu omogočiti svobodno gibanje in obiske.

V povezavi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da je:

 • bila okužba z virusom SARS-CoV-2 do vključno 12. 12. 2020 potrjena pri 8334 oskrbovancih DSO,
 • na dan 12. 12. 2020 okužba aktivna pri 2473 oskrbovancih DSO, 
 • do vključno 12. 12. 2020 umrlo 1120 oskrbovancev domov za starejše, pri katerih je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, od tega 534 v bolnišnici in 586 v DSO, pri čemer pojasnjujemo, da se v Republiki Sloveniji v poročanje o številu umrlih zajamejo
  vse osebe, pri katerih je v času smrti potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, ne glede na to ali je smrt posledica koronavirusne bolezni ali drugih vzrokov.

V povezavi z vašim vprašanjem glede sproščanja obiskov oziroma izhodov na podlagiV povezavi z vašim vprašanjem glede sproščanja obiskov oziroma izhodov na podlagiserološke preiskave menimo, da preiskava na protitelesa za potrebe sproščanja obiskov aliizhodov oskrbovancev ni potrebna oziroma testa na protitelesa za to ne smemo uporabljati.Test na protitelesa nam samo pove, da smo bili v stiku z virusom, ne moremo pa jih uporabljatikot merilo imunosti oziroma ali smo proti okužbi zaščiteni. Test pokaže na vsa protitelesa, ki sozaščitna in preprečijo okužbo, pa tudi tista protitelesa, ki niso nevtralizacijska in niso zaščitna.Zato po opravljenem testu ne moremo vedeti, ali so protitelesa, ki jih je test zaznal, v resnicitista, ki nas bodo tudi zaščitila pred vnovičnim poskusom vdora virusa SARS-CoV-2 v naše telo.

Verjetnost ponovne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v obdobju do 3 mesece po preboleli okužbi,Verjetnost ponovne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v obdobju do 3 mesece po preboleli okužbi,ki smo jo dokazali s PCR testom ali hitrim antigenskim testom je zanemarljiva. Objavljenih jebilo več kot 15 mednarodnih in ameriških študij, ki so preučevale dolžino okužbe, trajanjeizločanja virusa, asimptomatsko širjenje in tveganje za širjenje med različnimi skupinamibolnikov. Raziskovalci so ugotovili, da količina živega virusa v nosu in žrelu bistveno upadekmalu po pojavu simptomov okužbe z virusom SARS-CoV-2. Poleg tega trajanje kužnosti privečini sicer zdravih ljudi s SARS-CoV-2 ni daljše od 10 dni po začetku simptomov in ne več kot20 dni pri ljudeh, ki so imeli težko obliko bolezni ali tistih, ki so imunsko oslabljeni. Strokovnjakibodo še naprej pozorno spremljali nova pridobljena spoznanja na podlagi katerih bodo popotrebi spremenili trenutna priporočila.

Omejitve obiskov ali izhodov pri oskrbovancu, ki je okužbo prebolel, znotraj obdobja 3 meseceOmejitve obiskov ali izhodov pri oskrbovancu, ki je okužbo prebolel, znotraj obdobja 3 mesecepo preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2, zaradi tveganja zbolevanja samega oskrbovancaniso potrebne. Ne glede na navedeno pa opozarjamo, da obiskovalci, ki okužbe z virusomSARS-CoV-2 še niso preboleli, lahko predstavljajo tveganje vnosa okužbe v institucijo. Pravtako bi bila lahko morebitna prisotna subklinična okužba z virusom SARS-CoV-2 pri osebi(oskrbovancu ali obiskovalcu), ki je okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolela, tvegana zaprenos virusa SARS-CoV-2 na osebo, ki okužbe z virusom SARS-CoV-2 še ni prebolela. Zatosvetujemo, da tudi dalje obiski potekajo v dogovoru z izvajalci in ob upoštevanju vseh ukrepovza preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2, ker populacija oskrbovancev v DSO v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo, spada med ranljivo skupino prebivalstva.

Mnenje ministrstva glede obiskov v socialno varstvenih zavodih je dostopno tudi na spletniMnenje ministrstva glede obiskov v socialno varstvenih zavodih je dostopno tudi na spletnistrani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Mnenje-Ministrstvaza-zdravje-zvezi-z-obiski-v-socialno-varstvenih-zavodih-10.-12.-2020.pdf.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa. Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

 

S spoštovanjem,

mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice

 

Arhiv novic