Colors: Purple Color

Javno pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministricam in ministrom, poslankam in poslancem po letu dni vladanja,
ki smo ga poslali vsem in medijem 18. avgusta 2019.


I.
Že 19. 8. 2019 smo iz kabineta predsednika Marjana Šarca prejeli dopis, poslan Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enaka možnosti in Ministrstvu za zdravje, v katerem piše: Gradivo vam odstopamo v priponki. Prosimo vas, da predstavnike društva Srebrna nit sprejmete in jim odgovorite na njihova opozorila oziroma pričakovanja ter pojasnite namere obeh ministrstev oziroma vlade. Prosimo vas tudi, da o vsebini srečanja obvestite kabinet.

20. avgusta smo prejeli dopis iz tajništva Ministrstva za zdravje: Minister za zdravje Aleš Šabeder vas vljudno vabi na sestanek, ki bo
30. septembra 2019 ob 13. uri, v mali sejni sobi na Ministrstvu za zdravje.
Na sestanku bo prisotna tudi ministrica za Delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Zaradi mnogih obveznosti ministrov se vam za pozen termin iskreno opravičujemo in prosimo za razumevanje.

30. septembra 2019 smo se sestali na delovnem sestanku. Sodelovala sta oba ministra s svojima ekipama.

Strinjala sta se, da je problematika pereča, a ne moreta odgovarjati za vse nenarejeno za nazaj. Zagotovo pa se zavedata situacije in intenzivno delata. Z rezultati bosta redno seznanjala javnost. Predlagala sta, da se o posameznih vprašanjih iz naših javnih pisem sestajamo na delovnih sestankih na obeh ministrstvih. Predlagamo naj dve temi za vsak sestanek.

25. oktobra smo pisali na MZ:
Zadeva: delovni sestanek na MZ – predlogi Srebrne niti
Spoštovani gospod minister Aleš Šabeder,
kot smo se dogovorili na delovnem sestanku 30. septembra 2019 vam sporočamo vprašanja oziroma teme za naš prvi delovni sestanek na vašem ministrstvu.

 •  Kaj se dogaja s pobudo Srebrne niti v zvezi z NADZORI, ki so po oceni Srebrne niti neupravičeno napovedani, rezultati niso javno objavljeni, kakor tudi ne popravki in spremembe (ponovno prilagamo pismo).
 • Kaj se dogaja z obljubo, da bodo kadrovski normativi za zdravstveno nego v socialnih zavodih pripravljeni do 30. 9. 2019?
 • Kako in kdaj do 60 negovalnih postelj in kje so vse druge? Kako poteka projekt? Je bilo junija obljubljeno že izvedeno javno naročilo za projektno dokumentacijo?
 • Kaj se dogaja z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in kako deluje medinstitucionalna delovna skupina, ki jo je ustanovilo MZ aprila 2018 za spremljanje dolgotrajne oskrbe in ji določilo nalogo "pomoč pri vzpostavitvi ustreznih evidenc, ki bodo omogočale ustrezno spremljanje stanja na področju dolgotrajne oskrbe" in konkretno, kaj dobrega bodo uporabnikom prinesli pilotni projekti, o katerih piše revizija Računskega sodišča in ali je možno sredstva, ki še niso porabljena, preusmeriti v izgradnjo bivalnih enot za starejše?

Zahtevamo, da MZ in MDDSZEM uredita spremembo ZUJF za socialne zavode, da bodo zaposlenim tako s področja sociale kot tudi zdravstvene nege izplačevali povečan obseg dela in delovno uspešnost, ker imajo prenizke plače in je pomanjkanje kadra zaskrbljujoče.
Vljudno prosimo, da nam sporočite datum sestanka in vas lepo pozdravljamo,

28. 10. 2019 smo prejeli odgovor:

Spoštovana Biserka,

vaša vprašanja in pobude sem posredovala ustreznim sogovornikom z navodilom za pripravo odgovorov in sklic sestanka.

Lep pozdrav!
Lucija Mak Uhan, Vodja Kabineta ministra


1. novembra 2019 smo pisali na MDDSZEM:

Spoštovana gospa ministrica Ksenija Klampfer,

kot smo se dogovorili na delovnem sestanku na MZ 30. septembra 2019, vam sporočamo vprašanja oziroma teme za naš prvi delovni sestanek na vašem ministrstvu:

 • VITKA UPRAVA, koliko zaposlenih ima uprava posameznega doma starejših, na kakšen način se lahko v državnih domovih optimizira vodenje/uprava,
 • ORGANIZIRANOST MINISTRSTVA – kateri je matični sektor in kdo je odgovoren za starejše?
 • Ali ste preverili ustreznost porabe 52 milijonov evrov sredstev in ali jih je mogoče v večji meri uporabiti za gradnjo nujno potrebnih bivalnih skupnosti?
 • Kaj se dogaja na projektu odkupa in dokončanja investicij v Vrtojbi in Osilnici?

Prosimo za poročilo oziroma zapise sej Strokovnega sveta socialnega varstva, ker informacij na spletu nismo našli, in kljub prošnji 27. 9. 2019 teh podatkov še nismo dobili.

Zahtevamo, da MZ in MDDSZEM za leto 2020 uredita spremembo ZUJF-a za socialne in zdravstvene zavode na način, da bodo zaposlenim lahko izplačevali povečan obseg dela in delovno uspešnost, ker imajo prenizke plače in je pomanjkanje kadra že zaskrbljujoče.

Vljudno prosimo, da nam sporočite datum sestanka in vas lepo pozdravljamo.


8. novembra 2019 smo dobili povabilo:

Spoštovani,

sporočam, da vas državni sekretar mag. Urban Krajcar vljudno vabi na prvi skupni delovni sestanek. Prosim za informacijo ali vam termin 28.11. 2019 ob 10:00h ustreza.
Termin smo potrdili.


II.
Drugi ministri in ministrice se niso odzvali.


III:
Razen poslanca Levice Primoža Siterja se ni odzval nihče od poslancev.

 

 

 

 

Spoštovani župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost, kjer si prizadevamo za bolj kakovostno, človeka vredno življenje starejših v vseh okoljih (doma, v domovih starejših, drugod), aktivno spremljamo zaskrbljujoče razmere glede pomanjkanja namestitvenih kapacitet v domove starejših po vsej državi.

Gre za tisoče starejših ljudi, ki bolni, onemogli, zapuščeni, pomoči potrebni in osamljeni bivajo v nemogočih razmerah na svojih domovih, ob tem da na prosto mesto v domu za starejše v državi trenutno čaka blizu 11.000 (!) ljudi. Med njimi so v tej situaciji na celjskem območju z okolico na dan 18. 11. 2019 natančno 2903 prosilci (evidentirane aktivne prošnje), od tega je natančno 1109 aktualnih prošenj, torej bi ti ljudje nujno danes potrebovali mesto v domu starejših.*

Iz medijev smo razbrali, »da ste v Mestni občini Celje sprejeli odločitev o gradnji visečega mostu in da s to turistično atrakcijo želite povečati prepoznavnost Celja na evropskem in svetovnem turističnem zemljevidu ter v knežje mesto privabili številne turiste od blizu in daleč. Viseči most v Celju bi bil s svojimi 505 metri po doslej znanih podatkih med najdaljšimi mostovi tibetanskega stila na svetu. Po besedah arhitekta bo gradnja 60 ton težke viseče konstrukcije precej zahtevna. Po prvih ocenah bi celoten projekt stal okoli 3, 3 milijona evrov. **
Glede na to, da svetniki in svetnice niso razpravljali o tej investiciji, apeliramo na vas, da:

 • intenzivno in z vso odgovornostjo razmislite, ali je ta most resnično potrebno narediti - iz več razlogov, mi tu vidimo najprej prepotrebno ureditev problema dostojne in humane namestitve in oskrbe starejših;
 • ali ne bi s to ogromno vsoto denarja (kjerkoli ga boste že dobili) razmislili o nujni gradnji vsaj enega doma za starejše v vaši Mestni občini;
 • ali ne bi skupaj z okolišnimi občinami delali na iskanju rešitev, da se, recimo, zgradi vsaj še dva, tri (po možnosti javne) domove za starejše ali še bolje – sodobnejše namestitve, kjer smo vam pripravljeni z brezplačnimi nasveti pomagati; ob tem smo seveda seznanjeni, da so ti domovi sicer v pristojnosti MDDSZEM, a iskati akutne rešitve za starejše v vaši občini je nujno – z državnim ali občinskim denarjem;
 • iščete ev. volilne glasove za nove županske volitve na področju skrbi za starejše in na drugih projektih, ki bodo koristno služili prebivalcem vaše Mestne občine in celotne regije in manj turistom, ki pridejo in grejo in kjer v določenih delih sveta že zapirajo vrata množičnemu turizmu (iz več razlogov, tudi zato, ker postaja življenje domačinov ob turističnih vdorih nemogoče, da onesnaževanja okolja ne omenjamo);
 • bi z opustitvijo ideje o mostu naredili dve potezi: ohranili knežje mesto v čim bolj avtentični obliki in ga takšnega tudi zapustili naslednjim rodovom, in poskrbeli za najbolj ranljivo skupino prebivalcev, kar je vaša dolžnost, saj so vam zato na volitvah zaupali vodenje Mestne občine Celje.

Glede na to, da dobro poznamo hude stiske starejših, saj se s tem področjem intenzivno ukvarjamo že več let, javno apeliramo na vas, na mestne svetnike, prebivalce regije, na splošno javnost, da se še enkrat razmisli o ideji, investiciji in gradnji visečega mostu v tibetanskem stilu v Mestni občini Celje. Apeliramo na zdrav razum, na ohranjanje zgodovinske dediščine, na preprosto človečnost, saj je v vas uprtih preko 1000 ljudi in vsaj dvakrat toliko njihovih bližnjih, ki čakajo na vaš občutek za humanost in tudi na politično potezo, saj imate v rokah ključne vzvode reševanja velikih človeških stisk.


S pozdravi in v pričakovanju povabila na razgovor, če bi se želeli dodatno pogovoriti o naši javni pobudi.


Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti - Združenja za dostojno starost

Pripravila: Darinka Klemenc, ki je na voljo za izjave 041 754 706
Viri:
* https://servis.ssz-slo.si/porocilo.pdf (18. 11. 2019)
**https://celjskiglasnik.si/bo-celje-dobilo-505-metrov-dolg-viseci-v-tibetanskem-stilu/ (18. 11. 2019)

 

 

Javno pismo: Zahtevamo drugačen proračun

Spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani državni svetniki in svetnice, spoštovana vlada, spoštovani vsi starejši v Sloveniji!

Slovenija je tudi družba starejših. Več kot 600.000 nas je. Vsi imamo pravico do dostojnega življenja in vsi smo volivci.

Poslanke in poslanci ste sprejeli proračun, v katerem ste namenili veliko manj kot POL ODSTOTKA za gradnjo novih, nujno potrebnih domov za starejše. 

Pravite, da se zavedate, da je nujno treba nameniti več denarja za dolgotrajno oskrbo in s tem tudi za pomoč starejšim na domu ter za gradnjo novih kapacitet v stanovanjskih skupnostih ali domovih starejših. Se tega res zavedate? Odločili ste drugače!

Kar nekaj investicij, vezanih na namestitve starejših, ki ne zmorejo več živeti doma ali nimajo drugih možnosti, čaka na dokončanje. Torej so načrti, so idejni projekti za dokončanje, a denarja niste zagotovili. Domova v Osilnici in Vrtojbi čakata na 10 milijonov, da bosta polno zaživela.. A to sta le kaplji v morje potreb po domskih namestitvah, saj danes na prosto mesto v državi čaka 11.000 ljudi! Prostega mesta ni niti enega!

Pa ste z dvigom rok  ZA državni proračun starejšim odločno rekli NE!

Rekli pa ste DA za nov zapor v Dobrunjah za 68 milijonov, DA za nova oklepna vozila in  vse drugo, kar je skrito v več kot desetih milijardah proračuna.

S ploskanjem ste rekli DA za obnovo pogorelih planinskih koč. Prav je tako. Le starejši si želimo, da bi rekli DA tudi za nujne investicije za starejše, ki žal ne moremo več občudovati lepote narave v planinah, ko čakamo več let na prosto mesto v domu ali na pomoč doma. 

Če bi hoteli vsaj za silo zmanjšati armado čakajočih na dom starejših, bi morali vsako leto (prihodnjih deset let!) zgraditi 5 domov starejših!

Kar si, mimogrede, veliko izmed nas ne more plačati, ker so pokojnine tako mizerno nizke. Pa ste rekli DA izrednemu povišanju pokojnin za 6,5 evrov.  Tri hlebce kruha! Je to vse? Ta poteza si res zasluži ploskanje. 

Se bodo tudi vam plače uskladile vsem enako za 6,5 evrov? 

Kolikokrat ste bili, ministrica Klampferjeva, pri finančnem ministru, da potrebujete  več denarja, če je finančni minister v Odmevih (22. 11. 2019) rekel, da ve, da je denarja za starejše premalo in ga bo sicer res treba zagotoviti, a za to skrbi Ministrstvo za zdravje?!

Ponavljamo, ker se sedanja Vlada ne zaveda, da je tretjina volivcev starejših, ki pričakuje drugačno politiko in drugačen proračun, zahtevamo, da se nemudoma oblikuje Ministrstvo za starejše, ki bo znalo zagovarjati upravičene potrebe vseh starejših v Sloveniji. Takoj in v tej vladi!

Zakaj, predsednik Vlade, skličete izredno sejo zaradi potopa Adrie, ob tem da še niste sklicali izredne seje Vlade na temo problematike starejših? S tem dokazujete, da niste dorasli vladanju, ste neobčutljivi za človeško trpljenje, saj ste prezrli potrebe ene tretjine prebivalstva Slovenije – najbolj ranljivih. To je neke vrste genocid nad starejšimi.

Državne svetnice in svetniki, prosimo, izglasujte VETO na nesocialni in diskriminatoren proračun, ki ne upošteva potreb starejših in njihovih bližnjih. Ljudi, ki so vpeti v agonijo starejših, je trikrat, štirikrat več, saj morate šteti zraven njihove bližnje.

Kako boste ponovno glasovali poslanci DESUS-a? Je vaš predsednik zadovoljen, da ima dovolj denarja za vojsko, za starejše pa ga ne potrebujemo? Izvolili so ga upokojenci, ker jim je veliko obljubljal. Podprite kandidatko za novo predsednico DESUS-a, ki bo morda bolj učinkovito zastopala interese starejših. Dosedanji predsednik je dokazal, da jih ne!

In kako boste glasovali poslanci SAB, ki ste se pred volitvami tako odločno zavzemali za upokojence in vse starejše? 

Vsi prebivalci Slovenije, ki se ne strinjate s takšnim proračunom, pojdite v najbližjo poslansko pisarno katerekoli stranke v svojem kraju. Povejte, da starejši ne smemo biti pozabljeni v naši socialni državi! Zahtevajte, da vas poslušajo in glasujejo za upoštevanje vaših potreb! Hvala Levici za amandma za gradnjo domov za starejše, ki ga žal ni podprla koalicija, niti ne celotna opozicija, čeprav tudi v SDS pravijo, da starejši potrebujejo več denarja v proračunu in so uspeli pridobiti drobtinico za dolgotrajno oskrbo.

Poslanci in poslanke, pred vami je popravni izpit. Vprašajte svojo volilno bazo, kako glasovati! Pri tem ne pozabite na množico starejših! 


S spoštovanjem, Biserka Marolt Meden,

predsednica Srebrne niti

 

Predsedniku Vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu

Poslancem in poslankam Državnega zbora

V Srebrni niti zahtevamo, da v proračunu za starejše name-nite več sredstev

 

Slovenija je družba starejših. Njihov položaj je vedno slabši. Pokojnine ne omogočajo dostojnega življenja.
Na prostor v domu čaka približno 11.000 starejših. Čakalne dobe na sprejem so predolge.
Zakon o dolgotrajni oskrbi politiki sprejemajo že skoraj 20 let.
Da Slovenija ne skrbi za starejše, je pokazala revizija Računskega sodišča.
Pišemo javna pisma s predlogi za izboljšanje položaja starejših, a nam pred-sednik Vlade ne odgovarja.
Odgovor politike pa se kaže v predlogu proračuna za leti 2020 in 2021. Mi-zerna vsota denarja, ki ne omogoča gradnje niti enega doma starejših.
In obljuba o dodatnih 6,5 evra vsakemu upokojencu naslednje leto.

Ker se sedanja Vlada ne zaveda, da je tretjina volivcev starejših, ki pričakuje drugačno politiko in drugačen proračun, predvsem pa dostojno življenje, za-htevamo, da se nemudoma oblikuje Ministrstvo za starejše, ki bo znalo zagovarjati upravičene potrebe vseh starejših v Sloveniji.

Predsedniku Vlade predlagamo, da skliče izredno sejo Vlade. Ponovno za-htevamo, da prevetrite proračun in s prerazporeditvijo zagotovite sred-stva za nujne namestitve starejših:

 • v Ljubljani z okolico, kjer župan Zoran Jankovič trdi, da lahko za-gotovi zemljišče, če bo v proračunu dovolj sredstev za gradnjo,
 • odkup in dokončanje kompleksa v Vrtojbi,
 • odkup in dokončanje doma v Osilnici,
 • izgradnja doma v občini Hrpelje – Kozina, kjer že čaka parcela,
 • izgradnja v MO Kranj, kjer je parcela pripravljena in še bi se našlo.

Če tudi to naše pismo ne bo slišano, predlagamo vsem starejšim, da vsak svojemu poslancu oziroma poslanki predlaga, naj ne glasuje za proračun, ki ignorira starejše.

S spoštovanjem,

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

 

Domovom starejših občanov – socialno varstvenim zavodom

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvu za zdravje

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Varuhu človekovih pravic

Medijem

 

Eden od pomembnejših dejavnikov kakovosti življenja starejših v socialnovarstvenem zavodu je prehrana. Starejši, ki danes živijo dlje, imajo številna kronična obolenja in se hkrati zdravijo z različnimi zdravili, ki lahko negativno vplivajo na njihovo prehranjevanje. Zaradi naštetega prihaja do sprememb v apetitu, absorpciji in presnovi zaužite hrane, kar povečuje tveganje za podhranjenost. Na Srebrno nit se obračajo številni uporabniki domov in njihovi bližnji, ki ugotavljajo, da prehrana v domovih ni prilagojena potrebam starejših.

V priporočilih za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane (MZ, 2008) je priporočeno redno tedensko presejanje na prehransko ogroženost (ocena stanja prehranjenosti) in pri tistih, ki so prehransko ogroženi, ustrezna strokovna prehranska obravnava, ki ji sledi prehranski načrt, prilagojen posamezniku. Del zdravstvenega tima v domu bo moral postati tudi klinični dietetik, ki bo poskrbel za uresničevanje ciljev prehranske podpore starostnika. Primerna prehrana starostnika je skupaj z načrtovano telesno aktivnostjo najboljša preventiva nastanka podhranjenosti ter razvoja krhkosti in kaheksije pri kroničnih boleznih.

 

Študije EU kažejo, da je največji problem starajočega prebivalstva beljakovinska podhranjenost. Po podatkih Evropskega združenja za klinično prehrano in metabolizem je nepravilna prehranjenost – torej podhranjenost - prisotna pri 60 odstotkih oseb v domovih za starejše. Pogostost podhranjenosti starejših in posledic tega je v Sloveniji močno podcenjena! Kot ugotavljajo, je premalo zdravstvenih strokovnjakov, ki so usposobljeni za prepoznavanje sprememb, ki se odvijajo v organizmu in metabolizmu s staranjem človeka ter kliničnih dietetikov, ki na osnovi individualne prehranske obravnave prilagodijo prehrano posameznikom. Pogosti so anoreksija (zavračanje hrane, pomanjkanje apetita), vnetja in senzorične motnje. Prisotna je disfagija (motnje požiranja), težave se pojavljajo tudi pri tvorbi inzulina, sintezi proteinov in maščob v telesu, kar se kaže v upadanju telesne mase. Predvsem pa vse otežene kognitivne sposobnosti vodijo v slabše prehranjevanje. Podhranjenost je lahko tudi posledica različnih starostnih obolenj.

Pogosti tipi vedenja starejših, ki vodijo k podhranjenosti:

 • premalo zaužite hrane na obrok
 • premalo zaužite tekočine
 • premalo raznolika prehrana
 • neustrezna prehranska izbira
 • ne morejo jesti brez pomoči
 • premalo obrokov
 • prehranske navade so odvisne od dneva
 • neustrezna zdravstvena pomoč pri prehranjevanju

Dietetiki opozarjajo, da ob različnih starostnih težavah oseba oralno zaužije le 40 odstotkov vseh potrebnih snovi. Zato je treba temu posvečati posebno skrb z rednim presejanjem na prehransko ogroženost, oceno prehranskega stanja z meritvijo sestave telesa ter po potrebi tudi laboratorijskimi meritvami. Na podlagi prehranske diagnoze in ocene presnovnih motenj (na primer kaheksije) bi moral nato osebni zdravnik pravočasno predpisati ustrezna prehranska dopolnila. Vsak pregled dietetika naj bi po podatkih EFAD (evropskega združenja dietetikov) privarčeval 35 do 65 eur.

Različne študije in uporabniki v DSO ugotavljajo, da je prehrana za starejše praviloma neprimerna, saj vsebuje:

- preveč maščob, soli, sladkorjev in moke v omakah in juhah,

- jedilniki so nepravilno sestavljeni glede na potrebe starejših,

- praviloma ni dovolj usposobljenih oseb, ki bi se v DSO s tem ukvarjali.

Kot opažajo raziskovalci, kar velja tudi za Slovenijo, osebje v domovih, ki je odgovorno za prehrano stanovalcev, nima dovolj znanja, jedilniki so prevečkrat nestrokovno sestavljeni, saj ne upoštevajo prehranske stroke; v primeru, da se naštetega zavedajo, jim spodleti pri izvajanju.

Torej – področje prehrane, ki je eden od ključnih stebrov zdravja, je zanemarjeno tudi v naših domovih za starejše (da o starejših in nemočnih doma niti ne govorimo). Država je poskrbela za nadzor prehrane v vrtcih in v šolah, domove starejših pa močno zanemarja. Glede na to, da so zaradi tega tudi bistveno bolj izražene bolezenske težave starostnikov, je to tudi ekonomsko negativno naravnana zdravstvena politika.

Pri tem vsi avtorji tudi poudarjajo, da se mora pred posvetom z dietetikom nujno opraviti pregled zobovja in ustne votline (zobozdravnik), pregled sposobnosti govora in natančno tehtanje. Nekateri DSO še niso priskrbeli tehtnic za tehtanje nepomičnih stanovalcev.

Raziskava v slovenskih DSO je potrdila potrebo po sistematičnem spremljanju kakovosti prehrane starejših v socialnovarstvenih zavodih. Razreševanje pereče problematike prehrane starostnikov je lahko le multidisciplinarno. Če naj bo učinkovito, mora temeljiti na zbiranju in analizi podatkov o stanju prehranjenosti v domovih za starejše (podhranjeni, prekomerno hranjeni); odstotek varovancev, ki rabijo dietno prehrano zaradi bolezni itd. Samo na osnovi podatkov in realni oceni obstoječega stanja z zavzetim sodelovanjem  različnih strokovnjakov se lahko izdela  kompleksen načrt prehrane starostnikov.

Da bi starejšim v DSO zagotovili ustrezno prehransko oskrbo, je potrebno sodelovanje medpoklicnega tima s starejšimi in njihovimi bližnjimi.

 

Torej so nujni ukrepi oziroma priporočila za domove starejših naslednji:

 • Redno presejanje na prehransko ogroženost
 • Spremljanje zaužite hrane in tekočin - Pri postelji vsakega stanovalca, ki ni povsem opolnomočen, mora biti razpredelnica, kjer je jasno označeno, KOLIKO in KDAJ je oseba zaužila hrano in tekočino. Starejši imajo oslabljen občutek za žejo, zato sta spodbujanje k pitju in vnos tekočine ključnega pomena. Ponekod se uveljavlja slaba praksa, da zaradi pomanjkanja kadra (morda tudi zaradi varčevanja), ukinjajo vrče s čajem, ki so bili na voljo vseskozi.
 • Ocena potreb po hrani in izbira hrane - V domovih starejših morajo imeti stanovalci možnost IZBIRE (glede na potrebe in tudi versko ali etično prepričanje). Vsak DSO mora imeti dietetika (lahko le nekaj ur tedensko). Organizacija prehrane v DSO naj vključuje:
 • NATANČNO OCENO OSEBE in POTREB (vključiti dietetike)
 • NAČRT PREHRANE (seznaniti vse osebje v domu)
 • KOORDINACIJO MED OSEBJEM (protokol prehrane)
 • OBROKI in ČAS (prijetno okolje!)
 • NADZOR (dnevna lista – ponovna ocena na nekaj mesecev)
 • Prilagojena izbira in kosistenca hrane, ki jo predpiše zdravnik. V primeru suma na disfagijo mora opraviti test požiranja strokovnjak. Hrana naj bo zapisana v jedilnik z imeni (cvetačna juha, pire krompir, mesni cmoki v paradižnikovi omaki …).
 • Priprava hrane - Celoten kader, ki sodeluje pri načrtovanju, pripravi in delitvi hrane in oceni prehranskega statusa stanovalca, se mora redno izobraževati.
 • Pomembno je tudi serviranje hrane: hrana mora biti topla, prijetna za okoin servirana v ustreznih posodah. Nedopustno je, da nekateri DSO nimajo ogrevalnih vozičkov za prevoz hrane v nadstropja, zato jo uporabniki dobijo mlačno ali celo mrzlo.
 • Hrana – priboljški, ki jih sorodniki prinesejo za stanovalce z vednostjo pooblaščene osebe, ki jo določi DSO, mora biti nadzorovana in ponujena stanovalcem.
 • Hrana naj se nabavlja pri lokalnih in če je možno, ekoloških dobaviteljih.
 • V primeru, da prehrane starostnika ni možno urediti s prilagoditvijo normalne prehrane, je potrebe predpis ustrezne medicinske hrane, ki jo na osnovi pregleda dietetika in ocene prehranskega stanja, predpiše zdravnik.
 • Tudi v domovih starejših bi se morali zavedati pomembnosti vitamina D. Starejši morajo vsak dan na sonce in svež zrak. Če sonca ni, morajo prejemati nadomestek vitamina D. Prav tako je pomembno zračenje sob.
 • Popolnoma nesprejemljive so težnje v nekaterih domovih, da prehrano starejših prepustijo zunanjim izvajalcem – gospodarskim družbam, ki niso sposobne pripravljati kakovostne hrane za starejše.
 • Pričakujemo, da se bodo kadrovski normativi (nova zaposlitev dietetika) in ustrezna plačna politika, da bo zagotovljen ustrezen strokovni kader, udejanjila že v Splošnem dogovoru za leto 2020. Bolni starejši s težavami pri zauživanju hrane morajo imeti zagotovljeno pomoč ustrezno izobraženega kadra – tehnikov zdravstvene nege. Vloga strokovnjaka dietetika - bil bi odgovoren za uvajanje, izvajanje in nadzor strokovne doktrine prehranjevanja ter za kontinuirano izobraževanje in ozaveščanje kadra v kuhinji in v celotnem DSO o pomenu ustrezne prehrane. Dietetik bi moral tudi preverjati, ali je hrana okusno pripravljena, kar je mogoče zagotoviti z ustreznimi kulinaričnimi tehnikami in začimbami, ki so dovoljeni tudi v dietni prehrani.
 • Nadzor v obliki sistema HACCP teče neprestano in rutinsko. Nadzor kakovosti prehrane pa je šibek in reševanje odklonov, če jih nekdo odkrije, je prepuščeno ustanovi in navadno brez posledic. Torej je treba nadzorovati tudi kakovost prehrane z vidika priporočenih prehranskih vnosov in vseh priporočil, ki smo jih navedli.
 • Veliko stanovalcev v DSO ima predpisano dietno prehrano, kar po sodobnih spoznanjih ni optimalen pristop. Starostniki naj imajo individualno prilagojeno prehrano, tako da optimalno pokrije njegove prehranske potrebe. Ker je takšna prehrana ekonomsko upravičen strošek, je ni potrebno dodatno plačevati.

S spoštovanjem

Biserka Marolt Meden,

predsednica Srebrne niti

Viri:


https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_GL_Geriatrics_ClinNutr2018ip.pdf

Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane (MZ, 2008)

Andreja Širca Čampa:Načrtovanje varovalne prehrane starostnikov v domovih starejših občanov, Zbornik Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe, DS 2018

Jože Lavrinec: Zgodbe iz domače shrambe, Zbornica – Zveza, 2017

https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/167

Opozorilo, da neprepoznavanje podhranjenosti v DSO predstavlja velik dejavnik tveganja: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6373383/

Tukaj so odlični viri in prehranski načrti, vključno seveda z vegetarijanskim za domove za starejše:

https://www.thelancet.com/commissions/EAT

http://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf

http://www.efad.org/media/1348/eugms-symposium-the-role-of-the-dietitian-ii-er-161006.pdf)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3514214/)

Premajna raznolikost prehrane starejših vpliva na podhranjenost:

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-019-1206-z

Caroline Walker Trust – Eating well for older people (revised 2004)

http://www.cwt.org.uk

ESPEN Guidelines 2006 http://www.espen.org

www.fsai.ie/publications/reports/recommendations_nutrition_older_people.pdf

Menu Planning and Special Diets in Care Homes, NACC 2006 www.thenacc.co.uk

MNA http://www.mna-elderly.com

MUST http://www.bapen.org.uk/must_tool.html

Nutrition in Residential Care Settings – A Guide for Healthcare Professionals: Irish Nutrition and Dietetic Institute.

NICE: Nutrition Support for Adults, Oral Nutrition Support, Enteral Tube, Feeding and Parenteral Nutrition. http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/10978/29981/29981.pdf

Guidelines for Preventing Under-Nutrition in Acute Hospitals: Department of Health 2009.

Arhiv novic