Colors: Purple Color

Spoštovana gospa ministrica dr. Angelika Mlinar,

iskreno vam čestitamo ob izvolitvi in vam želimo uspešno delo v dobro držav-ljank in državljanov Slovenije.

Zasedli ste izjemno pomembno mesto v naši Vladi, ki do sedaj ni bila dovolj naklonjena zadovoljevanju potreb starejše generacije. V Sloveniji se sooča-mo s hudo krizo tako na socialnem kot zdravstvenem področju, ker naša poli-tika ne zna ali noče slediti demografskim trendom oziroma potrebam starejše generacije.

Zelo radi bi se sestali z Vami in Vam na kratko predstavili problematiko, s ka-tero se aktivno ukvarjamo v našem društvu. Prosili bi vas za pomoč, da bi Sloveniji omogočili hitrejše in večje koriščenje EU sredstev za nujne potrebe prebivalstva, ker tega do sedaj pristojni ministrstvi nista znali ali hoteli naredi-ti. Pred nami je izjemno pomembna priprava nove finančne perspektive za obdobje 2021 do 2027 in tega vlaka nikakor ne smemo zamuditi.

Več informacij o aktivnostih našega društva lahko preberete na naši spletni strani.

V pričakovanju termina za srečanje Vas prijazno pozdravljamo,

Biserka Marolt Meden,
Predsednica Društva Srebrna nit – Združenja za dostojno starost

 

docxPismo ministrici Angeliki Mlinar73.95 KB

Spoštovani,


v minulem tednu ste v Združenju Srebrna nit v odprtem pismu pozvali predsednika Vlade in predsednike koalicijskih strank k takojšnjim aktivnostim za izboljšanje položaja starejših, saj je stanje na tem področju že več let slabo, kar je izpostavilo tudi Računsko sodišče v revizijskem poročilu septembra 2019.


Tudi sicer, kot posebej izpostavljate, se položaj starejših, ki predstavljajo skorajda tretjino prebivalstva v Sloveniji, v letu in pol obstoja te Vlade praktično ni izboljšal, določene prepotrebne odločitve, kot je tudi sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, pa se še odlagajo. Med konkretnimi zahtevami pozivate k rebalansu proračuna za leti 2020 in 2021, kar bi omogočilo izvedbo ukrepov za sprejem starostnikov v ustrezne ustanove, nadalje zahtevate sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, sprejem ustreznih ukrepov za zagotovitev ustreznega kadra v socialnih zavodih ter ustanovitev posebnega organa za vprašanja starejših.


Eno temeljnih poslanstev Socialnih demokratov je človeka dostojno življenje, kar pa pomeni tudi naša nenehna prizadevanja za zagotavljanje socialnih pravic in socialne varnosti vsakega posameznika. Ob tem je pomemben gradnik naše družbe solidarnost, ki nam na različnih družbenih področjih — posebej izpostavljena sta gotovo pokojninsko in zdravstveno — zagotavlja določeno vzajemno podporo in delovanje sistema, a vendar številke že nekaj let kažejo, da obstoječa ureditev dandanes spremenjenim in vse zahtevnejšim pogojem ne sledi več. Opozorila so vse glasnejša in nedvomno je, da mora država še aktivneje pristopiti k preučitvi potreb dolgožive družbe ter, med drugim, morebiti predrugačiti svoj pogled na starajoče se prebivalstvo ter prevprašati obstoječ nabor storitev, kriterijev, standardov in, nenazadnje, tudi zagotavljanje virov zanje.


V sled navedenega je eno ključnih prizadevanj Socialnih demokratov na socialnem področju v mandatu te Vlade ureditev področja dolgotrajne oskrbe, pri čemer smo si prizadevali — in tudi dosegli — vpis te prioritete v koalicijsko pogodbo. Zavedamo se, da gre za izjemno zahtevno tematiko, vključno z vprašanji financiranja. Ta vprašanja se zastavljajo že nekaj časa in zdi se, da se je še več časa izgubilo v iskanju odgovorov nanje, a dejstvo je, da bo različne poglede treba preseči: z vsakim dodatnim dnem brez ureditve sistema dolgotrajne oskrbe sta njegov pomen in nujnost le še bolj v nebo vpijajoča. Tudi zato obžalujemo, da Ministrstvo za zdravje predloga zakona do konca minulega leta kljub dani zavezi še ni uspelo pripraviti in posredovati v javno razpravo, zaradi česar se obljubljeno sprejetje zakona v Državnem zboru v aprilu 2020 najverjetneje še dodatno zamika.

Glede na težo, ki ga pripisujemo temu področju, je naša poslanka mag. Bojana Muršič 10. 1. 2020 ministru za zdravje zastavila poslansko vprašanje, in sicer med drugim tako glede terminskega okvira, kdaj namerava zakon dati v javno razpravo, kako bo definirana košarica pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, kot tudi, kakšen sistem financiranja se predvideva. Glede slednjega Socialni demokrati namreč menimo, da lahko samo javno socialno zavarovanje, za katerega bi morali po načelih medgeneracijske solidarnosti prispevati vsi, zagotavlja enako in pravično dostopnost do storitev, ki so potrebne za dostojno starost, ter pomoč, ki jo starostniki potrebujejo pri različnih opravilih.


V zaključku tega odziva in glede na kratko orisano stališče stranke in Poslanske skupine Socialnih demokratov se vam želiva iskreno zahvaliti za vaš poziv. Zavedava se, da ni prvi, a upava, da je tisti, ki bo končno uspel premakniti ali pospešiti sprejem odločitev na vprašanja, ki nas pestijo, rešitve pa so nujno potrebne že danes in zanje si bomo še nadalje iskreno prizadevali tudi Socialni demokrati.
Ob tem pa nama dovolite, da vas povabiva na pogovor v Poslansko skupino Socialnih demokratov. Vašega pozitivnega odziva bi bila vesela, saj sva prepričana, da se lahko skupno, s sodelovanjem, bolje in hitreje spoprimemo s to perečo tematiko, ki terja odločno ukrepanje.


V pričakovanju našega snidenja vas lepo pozdravljava in želiva vse dobro.


mag. Dejan Žida, predsednik Socialnih demokratov

Matjaž Han, vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov

pdfPoslansko vprašanje mag. Bojane Muršič61.88 KB

pdfOdgovor na javno pismo - SD111.70 KB

Spoštovani predsednik Državnega zbora gospod Dejan Židan!

 

Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost si že dalj časa prizadeva za varno, kakovostno in dostojno starost.

Posebno pozornost smo posvetili posameznim področjem življenja starejših in v lanskem letu napisali številna javna pisma s pozivi za izboljšanje stanja.

Med drugim smo se ukvarjali tudi s prehrano in pošiljamo vam naše javno pismo iz leta 2019 z naslednjim vprašanjem: Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je 13. 10. 2016 sestal na 24. izredni seji na temo Pro-blematika poročil za prehransko obravnavo bolnikov in starostnikov v domovih za starejše občane in sprejel sklep: da predlaga Vladi, da v okviru izvedbenega načrta za uresničevanje Resolucije o nacionalnem program za prehrano in telesno dejavnost za zdravje v obdobju 2015 do 2025 opredeli konkretne aktivnosti za izboljšanje kakovosti prehranjevanja v domovih za starejše občane in o tem enkrat letno obvesti Odbor.

Vas je Vlada obvestila o aktivnostih na področju kakovosti prehranjevanja starejših?
Prosimo, da nam to poročilo, če obstaja, posredujete.

 

Lep pozdrav
Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

docxPismo predsedniku Državnega zbora Dejanu Židanu73.94 KB

Spoštovana ga. Marlot Meden,

najprej naj se vam iskreno zahvalim za čestitke. Bila je pomembna zmaga, ne samo za DESUS, ampak za vstop nove generacije in novih energij v slovensko politko. Iskreno se bom zavzemala za programske cilje, ki so v bistvu osnova za kvalitetno življenje vseh generacij.

Zato vas vabim, da se čimprej osebno srečava in se dogovoriva za skupno sodelovanje.

Veselim se srečanja in vas prijazno pozdravljam,


dr. Aleksandra Pivec, ministrica

Spoštovana gospa dr. Aleksandra Pivec,
predsednica stranke Desus in ministrica za kmetijstvo,

članice in člani Srebrne niti, združenja za dostojno starost, vam iskreno čestitamo, da ste bili izvoljeni za novo predsednico stranke Desus.
V svojem govoru ste opozorili, da vsi skupaj ne smemo dopustiti, da bi se generacije starejših soočale s socialno izključenostjo in revščino.

Dostojna starost mora biti, kot ste dejali in kot se zavzemamo tudi mi, ena naj-večjih vrednot družbe, seveda pa ne smemo pozabiti tudi mlajših generacij.

Razveselil nas je vaš predlog, da bi radi prevzeli Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To se nam zdi odlična ideja, ker vseskozi ugotavljamo, da starejši niso ustrezno obravnavani in niso prioriteta v naši vladi. Zavzemamo se za samostojno ministrstvo za starejše oziroma ustrezni organ. Prepričani smo, da bi vi dobro reorganizirali Ministrstvo za delo, druži-no, socialne zadeve in enake možnosti na način, da bi probleme starejših hitreje in bolj učinkovito reševali.

Spoštovana gospa predsednica,
tudi mi v Srebrni niti namenjamo ves naš vsakodnevni trud in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in dostojanstva starejših občanov.

Upamo, da se bomo z vami kmalu sestali, da vam bomo lahko podrobneje predstavili vse naše konkretne aktivnosti in tudi z vašo pomočjo hitreje premikali stvari na bolje.

Lepo vas pozdravljamo,

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

docxPismo ministrici Aleksandri Pivec75.09 KB

 

Spoštovana gospa Biserka Marolt Meden,


hvala za vaše vprašanje in pobudo. Cenim vaša aktivna prizadevanja za izboljšanje položaja starejših.

Gotovo se strinjava, da je treba na tem področju čim prej narediti mnogo več, ne le z oblikovanjem dogovora o sistemu dolgotrajne oskrbe, temveč tudi s spremembami v okviru družinske, demografske in tudi stanovanjske politike.


Sprašujete me po konkretnih in uporabnih odgovorih.


Za začetek potrebujemo odločitev o prioritetah na državni ravni. Ko je (oziroma bo) na strateški ravni ta odločitev jasna, so odprte vse možnosti.


Evropska sredstva za projekte izboljšanja položaja starejših je seveda mogoče pridobiti, in sicer s spremembo Operativnega programa črpanja, ki velja za Slovenijo. Vlada je to denimo že storila leta 2017, ko je s spremembo Operativnega programa za približno 10 milijonov evrov povečala sredstva za ukrepe, povezane z demografskimi spremembami in staranjem prebivalstva.


Glede na fazo črpanja in časovno obdobje finančne perspektive se lahko Vlada RS tako še vedno odloči za dodatne predloge sprememb namembnosti črpanja sredstev EU. Nameni jih lahko denimo vzpostavljanju bivanjskih skupnosti četrte generacije ali izgradnji klasičnih domov za varstvo odraslih, odvisno od potreb in dogovora z Evropsko komisijo.


Predvsem pa je treba spremeniti model upravljanja države in strateškega razpolaganja z viri. Nedavna izredna uskladitev pokojnin je upokojencem prinesla 6 evrov letno, hkrati pa državni proračun na letni ravni obremenila za približno 80 milijonov evrov. Sprašujem se, ali so upokojenci res dobili nekaj, kar bistveno izboljša njihov položaj? Ali bi se morda Državni zbor in Vlada lahko odločila, da za teh 80 milijonov evrov (400 milijonov v naslednjih petih letih), zgradimo del ali kar celoto manjkajočih kapacitet/postelj?

Cilj države mora postati odgovorno upravljanje, kjer bo za vložena sredstva (iz davkoplačevalskega denarja) dejansko ljudem ponujen maksimalni učinek. Takšno upravljanje je težje, ker je strateško in dolgoročno, obenem pa politikom ne prinaša velike dnevne priljubljenosti. Prepričana pa sem, da je edino pravilno in veliko bolj ustrezno od delitve »miloščine«.


Zato bom to stališče in ukrepe podpirala pri svojih političnih aktivnostih v Sloveniji, v odnosu do predstavnikov Vlade RS in ministrstev, ki so zadolženi in odgovorni ne zgolj za uspešno črpanje, temveč tudi primerno razporeditev in realizacijo. Kot evropska poslanka pa na razpise, delitev sredstev in izvajanje programov nimam neposrednega vpliva.

Želim vam vse dobro in vselej dobrodošli v moji pisarni. Upam, da bomo skupaj naredili korake za varnejšo prihodnost starostnikov.

Tanja Fajon

docxOdgovor na pobudo319.74 KB

Arhiv novic