Colors: Purple Color

V večini občin so za pomoč starejšim in nemočnim objavili posebne telefonske številke.

V sedanjih izrednih razmerah so v občinah organizirali pomoč starejšim ljudem. Objavili so telefonske številke, kjer starejši ali nemočni lahko pokličejo za pomoč: dostavo hrane, zdravil, topel obrok ... »V odročnih krajih so večinoma samopreskrbni ljudje, ki so vajeni z majhnimi zalogami dolgo preživeti, vendar občasno potrebujejo stvari iz trgovine ali zdravila,« pravi osilniška županja Alenka Kovač.

Zelo pomembna je medsosedska pomoč.

Ker je Osilnica druga najmanjša občina v Sloveniji z vsega 366 večinoma starimi prebivalci, so dosedanje oblike pomoči le prilagodili sedanjim razmeram. Ukinili so vsakotedenski organiziran prevoz s kombijem v trgovino in k zdravniku, pravi Alenka Kovač: »Vsakega starejšega prebivalca smo obvestili, tako da nas bo poklical, ko bo potreboval kaj iz trgovine ali od zdravnika.«

Njihove svojce, ki živijo drugje, so prosili, naj jih ne obiskujejo oziroma da naj stvari, ki jim jih prinesejo, pustijo pred vrati, tako da ne bo nevarnosti okužbe. Pomoč organizirajo tudi v sosednji občini Kostel, a trenutno ni večjega povpraševanja. Če bo veliko primerov dostav – izvajajo jo prostovoljci civilne zaščite –, razmišljajo o uvedbi modela plačevanja iz občine Kočevje, kjer ni stika z denarjem, saj strošek hrane ali zdravil obračuna Komunala Kočevje s položnico.


Občina Kočevje je pripravila tri vrste paketov.

V občini Kočevje so za dostavo hrane sestavili tri pakete, v vsakem je za 30 evrov izdelkov: v suhem so moka, olja, jajca …, v hladnem hitro pokvarljiva hrana in v higienskem izdelki te vrste.

»Posebej bomo obravnavali ljudi, ki potrebujejo brezglutensko hrano in plenice za otroke,« pravi Tim Osmak, prostovoljec kočevske civilne zaščite. Ker je to po površini največja občina v Sloveniji, po odročnejših vaseh organizirajo in izobražujejo prostovoljce, da bodo varno pomagali sovaščanom.


Na Primorskem pripravljeni za pomoč

»Okrepili smo vse socialnovarstvene programe za ranljive skupine v občini, s poudarkom na storitvah pomoči, ki jih uporabnikom zagotavljamo na domu – to so dostava kosil, živil, higienskih pripomočkov in zdravil,« pravijo na koprski občini. Aktivirali so mrežo prostovoljcev – do včeraj se jih je odzvalo 93, ki jih bodo v programe vključevali po potrebi.

Veliko starejših najbolj potrebuje socialne stike.

Podobno je v piranski občini, kjer še naprej ohranjajo oskrbo starejših na domu in kjer bodo po predhodni oceni ogroženosti zagotavljali pomoč tistim, ki jo potrebujejo. »Za zdaj so zadeve obvladljive, bomo pa videli, kako bo v prihodnje,« je pojasnil Matej Knep s piranske občine.

Tudi na novogoriški občini imajo telefonsko številko za prijavo potrebe po oskrbi z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili. Pomoč je namenjena tistim, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja in nimajo sorodnikov, ki bi to lahko storili namesto njih.

Starejši in pomoči potrebni lahko pokličejo na posebne telefonske številke za dostavo toplih obrokov, hrane in zdravil.

»Vsem predsednikom krajevnih skupnosti in poverjenikom civilne zaščite smo dali navodilo, da naj tudi v odročnih vaških skupnostih skrbijo za stalno informiranost o svojih prebivalcih in da naj v primeru, ko zaznajo, da kdo potrebuje pomoč, to takoj sporočijo občinskemu štabu,« še pravijo na novogoriški občini.

Potrebe po socialnih stikih

Na drugem koncu Slovenije, v občini Muta, imajo poimenski seznam starejših, ki utegnejo v prihodnjih dneh in tednih potrebovati pomoč. »V stanju pripravljenosti je dvajset prostovoljcev, a zdaj potreb po pomoči še ni,« je povedal župan Mute Mirko Vošner.

Pozornost občine Črna je ves čas usmerjena tudi v Center za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem, kjer so nastanjeni večinoma starejši ljudje z motnjo v razvoju.

V občini Črna pa županja Romana Lesjak ocenjuje, da pri njih zdaj ni človeka, ki bi bil brez pomoči svojcev, prijateljev ali sosedov. Občina je kljub temu objavila posebno številko, na katero lahko pokličejo, če bodo pomoč potrebovali. Svojo številko telefona je objavila tudi županja in že prejela nekaj klicev, ki po njenih besedah bolj kažejo na potrebo po socialnem stiku. Če bo občina potrebovala prevoze za starejše, jih je ponudil zasebni prevoznik Kamot s Prevalj.

Javne kuhinje v Velenju, Celju …

Že teden dni prostovoljci skupine Udarnik Mladinskega centra Velenje zagotavljajo brezplačno oskrbo s hrano in zdravili za starejše. Od včeraj pa prostovoljci skrbijo tudi za dostavo toplih obrokov, ki jih je velenjska občina organizirala v sklopu javne kuhinje. Brezplačen topel obrok si invalidi, starejši in nemočni lahko naročijo od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro. Javna kuhinja obratuje kot običajno, vendar uporabniki hrane ne pojedo tam, ampak jo vzamejo s sabo.

Podobno velja v celjski javni kuhinji, kjer od včeraj razdeljujejo »lunch pakete« ob ponedeljkih, sredah in petkih. Tople obroke starejšim, ki so redni odjemalci, razvaža Dom ob Savinji, ki mu bo, če bo treba, pri tem pomagala tudi celjska civilna zaščita. Zdravstveni dom Celje, ki pilotno izvaja dolgotrajno oskrbo, bo to izvajal le še v najnujnejših primerih, to je za tiste, ki nimajo nikogar, ki bi lahko zanje skrbel.

93 prostovoljcev se je do včeraj odzvalo v koprski občini.

Manjše občine, kjer javne kuhinje nimajo, so pri zagotavljanju hrane za nemočne in starejše v težjem položaju. V občini Kozje so po besedah županje Milence Krajnc že organizirali kuhinjo: »Hrano bodo razvažali prostovoljci. Smo v stalnem stiku z Rdečim križem. Zelo pomembno je, da je medsosedska pomoč še zelo živa in nas tudi sosedi opozorijo na posamezne primere.«

 

www.delo.si

Pozdravljeni,

v četrtek smo v oddaji Tarča spremljali prispevek o stiskah starejših, ki bivajo v domovih za starejše in ki zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa nimajo stika s svojimi bližnjimi. Na to je opozorila tudi gospa Biserka Meden.

Rada vi vam sporočila, da v Telekomu Slovenije to stisko starejših in svojcev prepoznavamo ter da smo ravno z namenom njene omilitve v sredo, 18. marca, na vse domove za starejše poslali dopis s predlogom, da vsakemu domu zagotovimo 3 brezplačne mobitele vključno s storitvami za klicno in video komunikacijo. Informacijo o tem smo javnosti posredovali v četrtek: https://www.telekom.si/o-podjetju/za-medije/Telekom_Slovenije_pri_komunikaciji_s_svojci_pomaga_tudi_oskrbovancem

Odziv v domovih je izjemno pozitiven, tako da smo do petka že 51 domovom za starejše izdali 145 mobitelov. V ponedeljek z akcijo nadaljujemo; veseli smo, da lahko pomagamo.

V situaciji, v kateri smo se znašli, nikomur in lahko, upamo pa, da bomo na ta način lahko vsaj malo pomagali starejšim, ki niso vsak dan s svojimi bližnjimi.

Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam,

Katarina Prešeren
Direktorica Odnosov z javnostmi

Spoštovani,
sprva naj se vam zahvalimo za vaše skrbno prizadevanje in osvetlitev pomembnih tem, tudi tistih, ki jih venomer izpostavljamo v komunikaciji s pristojnim ministrstvom in drugimi odločevalci.

Zahvaljujemo se vam za predloge in ideje, ki ste jih navedli v namen reševanja kadrovske stiske vtem - za vse nas - kriznem času. Podpiramo vašo zahtevo, da se socialnovarstvenim zavodom
zagotovi dodatni zdravstveni in osiwbovalni kader in stanovalcem ter zaposlenim nudi strokovno pomoč. Ravno tako bomo kot Skupnost vedno podprli vsa prizadevanja za pošteno in dostojno ter v tem trenutku tudi dodatno plačilo za vse naše izvajalce.

Domovi za starejše sledijo vsem priporočilom_ in navodilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. Omenjene opozarjamo na
pomanjkanje ustrezne osebne zaščitile opreme in skušamo najti možnosti in poti za preskrbo z nujnim materialom. Z navedenimi priporočili so seznanjeni vsi zaposleni v domovih za stareje, za kar je vodstvo doma poskrbelo že pred pojavom prvega primera okužbe pri nas,
Skupnost pa domove ažurno obvešča o vseh novostih na tem področju. Nekateri domovi so že poskrbeli tudi za psihološko pomoč zaposlenim, ki prav tako doživljajo stisko.

Pravilno ocenjujete, da se zaradi, preventivnih ukrepov domovi za starejše soočajo z oslabljenim kadrom, predvsem tisti, ki že imajo potrjeno okužbo na novi koronavirus. Regijski zdravstveni domovi so zadolženi za dodeljevanje dodatnega zdravstvenega kadra domovom,
predvsem tistega, ki je izvajal preventivne zdravstvene storitve.

Prav tako smo v stiku s prostovoljci in prostovoljskimi organizacijami, da bi oblikovali ustrezen načrt za njihovo vključevanje in obenem poskrbeli za minimalno tveganje za okužbo - denimo navodila za ravnanje, opravljanje določenih manj tveganih opravil, da domskemu
kadru ostane več časa za stanovalce ipd. Sočasno so domovi sprejeli načrte za reorganizacijo dela, da bi zagotovili čim bolj nemoteno izvajanje storitev. Zaščitni ukrepi in omenjena reorganizacija so nujni zaradi prednostne naloge zagotoviti najvišjo možno zaščito zdravja
stanovalcev in zaposlenih.

Domovi se po svojih zmožnostih trudijo organizirati posamične sprehode z enim stanovalcem, razgibavanje na svežem zraku, upoštevaje vse preventivne ukrepe in priporočila, za komunikacijo s svojci pa uporabljajo sodobno tehnologijo. Povezali smo se tudi s podjetjem Telekom Slovenija, ki je v ta namen vsakemu domu ponudil trimesečni brezplačni najem treh mobilnih naprav z vsemi aktualnimi klicnimi in video aplikacijami.

Razumemo vašo skrb in vas podpiramo v vaših prizadevanjih, a zagotavljamo, da se domovi z vsemi močmi trudijo poskrbeti za dobro počutje in varnost stanovalcev. Za vaše ažurno odzivanje na razmere se iskreno zahvaljujemo in verjamemo, da bomo skupaj dosegli pomembne premike v smeri dobrega tako za naše stanovalce kot tudi zaposlene.

 

pdfOdziv na javno pismo1.14 MB20/03/2020

Pomembno je, da se zavedate, da je v času epidemije na prvem mestu življenje in zdravje vseh oseb, tako tudi vaših oseb z demenco.

  • Pogovorite se s socialno službo v domu in skupaj poiščite način, kako bi lahko ohranili stike z vašim bližnjim: možnost video klica, možnost dnevne objave ali mail sporočila, kaj stanovalci počnejo, vprašajte, če lahko vašega bližnjega večkrat spodbudijo in mu pomagajo, da vas pokliče.
  • Obiski v domovih ter zbiranje in druženje nasploh so prepovedani z razlogom poskrbeti za zdravje in življenje ranljivih skupin, kamor spadajo tudi osebe z demenco.
  • Četudi bližnjega ne morate obiskati, mu morda lahko napišete pismo, zraven pa pošljete najnovejšo fotografijo najožjih družinskih članov in prosite osebje v domu, naj jim pismo prebere in izroči fotografijo. Ali mu s pomočjo osebja v domu pošljite video posnetek.
  • Pomembno je, da se zavedate, da je za vašega bližnjega v domu dobro in varno poskrbljeno.
  • Ne očitajte si, da ne naredite nič, saj naredite vse, kar je v danih razmerah mogoče.
  • Poskrbite za svoje zdravje in počutje, da boste po epidemiji imeli moč, da boste z vašim bližnjim ponovno vzpostavili stik in se spet povezali.
  • Pomislite, kaj lahko naredite zase, kar ste si že dolgo želeli pa vam je vedno zmanjkovalo časa.
  • Situacija, v kateri smo se znašli, je nova, ampak razmišljajmo pozitivno in se vsak dan opomnimo, da bo minila.
  • Ostanite doma in sledite preventivnim ukrepom, s tem bomo hitreje zajezili virus in bomo spet lahko normalno zaživeli, ter se videli z našimi svojci.

SPOMINČICA vam je na voljo na svetovalnem telefonu 059 305 555 ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic