Izjavljam, da želim postati član-ica društva Srebrna nit – Združenje za dostojno starost in da sprejemam statut društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem. Društvu izrecno dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov, pridobljenih iz te izjave, za potrebe delovanja društva, pri čemer je društvo dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (uredba (EU) 20166/679). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.

Pohvale, pripombe, predlogi

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi v prizadevanjih za izboljševanje kakovosti življenja starejših zadostili potrebam po čim bolj koristnih vsebinah našega dela in da bi dosegli čim širši krog zainteresiranih, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje pohvale, pripombe, predloge za izboljšanje tako vsebin našega dela kot spletnih strani.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Arhiv novic