V Sloveniji se v razpravi o evtanaziji, ki poteka zadnje mesece, kot zglede iz tujine najpogosteje omenja Nizozemsko in Švico. V Švico se je podala ekipa 24UR Fokus, in sicer v ustanovo Dignitas, kamor prihajajo umret na smrt bolni in trpeči ljudje z vsega sveta – v Švici je namreč dovoljena tako imenovana pomoč pri samomoru.

 

Kakšna je resnica, kakšne so dileme in kakšni odgovori? Komu pomagajo umreti in kako? Zakaj ne pustijo snemanja? Kako je z denarjem? Se bolniki kdaj premislijo?

Novinarka Maja Sodja se je tam pogovarjala s predstavnikom Dignitasa Silvanom Luleyem. V Dignitas je doslej prišlo 2800 ljudi z vsega sveta, tam sta umrli tudi dve osebi iz Slovenije.

Eno od številnih vprašanj je bilo o pomislekih in dvomih, ki se pojavljajo – tudi v aktualni razpravi v Sloveniji – ob vprašanju evtanazije in pomoči pri samomoru. Vprašanje svobodne volje zdravnika, vprašanje možnih zlorab ... Luley med drugim pojasni, da je leta 2011 Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru, pri katerem je sodeloval Dignitas, odločilo, da ima vsak bolnik, ki se je sposoben odločati, pravico odločati tudi o času in načinu konca svojega življenja. "Ko zahtevamo pravico do svobodne izbire za bolnika, mora seveda biti to pravica tudi za zdravnika. Zdravnika nihče ne sme prisiliti, da pri tem pomaga proti svoji volji; vzpostaviti je treba sistem, ki bolniku nudi varnost, ki nudi varnost tudi njegovi družini in tudi zdravniku," pravi Luley.

Več o tem: https://www.24ur.com/novice/fokus/dignitas-dejstva-od-znotraj.html