Danes je skupina uglednih osebnosti v Centru nevladnih organizacij Slovenije predstavila peticijo, ki podpira uzakonitev evtanazije. Peticijo je podpisalo že več kot sto vodilnih slovenskih intelektualcev in javnih osebnosti z zelo različnih področij.

Še pred kratkim je veljalo, da v Sloveniji ni nikogar, ki bi v skrajni zdravstveni stiski prosil za zdravniško pomoč pri dokončanju življenja. Odkar so to zahtevo javno in odmevno izrekli akademik Janko Pleterski, Alenka Čurin Janžekovič in Sanja Pertoci, tega ni več mogoče trditi. Ta in druga manj odmevna pričevanja pred njimi so le vrh ledene gore, kajti merjenja javnega mnenja so pokazala, da uzakonitev evtanazije podpira v Sloveniji veliko ljudi. Ta podpora pa ni imela javnega glasu, saj ustanove, ki bi morale spodbujati pluralno razpravo o tem vprašanju, tega niso počele. Tudi politične stranke so bile doslej na strani družbenega molka o evtanaziji. Zato podpisnice in podpisniki tega javnega pisma pozivamo,

  • da se javna razprava o pomoči pri dokončanju življenja, ki se je odprla ob omenjenih klicih na pomoč, nadaljuje s soočanjem vseh stališč in etičnih pogledov in da v strpnem zdušju privede do argumentirane odločitve o pravni ureditvi pomoči pri dokončanju življenja;
  • da postane integralen del razprav o reformi javnega zdravstva po meri ljudi;
  • da organi, kakršni so Komisija RS za medicinsko etiko, zastopniki pacientovih pravic in Varuh človekovih pravic, postanejo njeni spodbujevalci;
  • da se v javno razpravo o pravni ureditvi pomoči pri dokončanju življenja vključijo tudi parlamentarne stranke.

Podpisnice in podpisniki te pobude smo prepričani, da je dobra pravna ureditev pravice do pomoči pri dokončanju življenja ustreznejša od sedanje prepovedi takšne pomoči, saj

  • je skladnejša z idealom varstva človekovega dostojanstva – vrhovne vrednote demokratičnih družbenih ureditev, ki se upravičujejo v človekovih pravicah;
  • je smiselna dopolnitev Zakona o pacientovih pravicah, ki pacientu že daje odločilno besedo glede poteka njegovega zdravljenja;
  • je ustreznejša uveljavitev načela spoštovanja osebne avtonomije - po prevladujočem pojmovanju stroke prvega načela medicinske etike;
  • je tveganje zlorab takšne pravice do pomoči manjše od tveganja neznosnega in neustavljivega trpljenja in zlorab, ki lahko doletijo človeka brez te pravice;
  • ne nasprotuje in ni alternativa razvoju paliativne medicine, ki ga pozdravljamo.

Več kot 100 podpisnic in podpisnikov pobude z različnih področij delovanja dokazuje, da se za uzakonitev pravice do pomoči pri dokončanju življenja ne zavzemajo le redki posamezniki, temveč da nas je mnogo, ki smo v tem pogledu enakega mnenja.

Podpisnice in podpisniki pozivamo vse sodržavljanke in sodržavljane k temeljitemu razmisleku, kakšno pravno ureditev tega področja želijo zase in za svoje najdražje. Tiste, ki se strinjate, da je potrebna široka in pluralna javna razprava o pomoči pri dokončanju življenja in da potrebujemo pravno uveljavitev te pomoči, vabimo, da se ji s svojim podpisom pridružite in tako prispevate k njeni družbeni vplivnosti. Pobudo lahko podpišete na: https://www.pravapeticija.com/pobuda_za_evtanazijo

DNEVNIK - o peticiji

Arhiv novic