Delovne skupine Srebrne niti

Dolgotrajna oskrba in zdravstveno ter socialno varstvo

Kadrovski standardi in normativi oziroma kadrovska politika v socialno zdravstvenih  zavodih

Prehrana starejših v socialno varstvenih zavodih

Pravna ureditev pomoči pri dokončanju življenja - podpišite peticijo

Informativni obiski (civilni nadzor) v domovih starejših

Sveti socialno varstvenih zavodov in imenovanja vodstvenih delavcev v njih

Nasilje nad starejšimi, preprečevanje diskriminacije

Odnosi z javnostmi 

Nove namestitve starejših

 

Če se želite pridružiti kateri izmed skupin, nam pišite.