Colors: Purple Color

Zadnje dni je v Fužinah vroče tako ali drugače. Politika je na čelo Doma starejših občanov Fužine postavila medijsko razvpitega aferaškega človeka, ki ga v Fužinah nočemo ne stanovalci, ne svojci, ne zaposleni ne lokalna skupnost. Da ne bo kdo napak razumel. Ne gre za menjavo in odstavljanje direktorice. Gre preprosto zato, da razvpitega direktorja nočemo v hišo, ker ima koncept s katerim bi zrušil vse dobro, kar je raslo z požrtvovalnim delom zaposlenih vsa ta leta. V petek 9.7.2021 v popoldanskih urah je prišel dopis. MDDSZ. Po eni strani se sklicujejo, da še niso prejeli sklepa o imenovanju, ki ga normalno brez uradnega mnenja lokalne skupnosti, ki se priloži sklepu v reševanje ministru res še niso mogli prejeti, je pa isti dan bil poslan ministru. Po drugi strani nakazujejo, da bi lahko minister preložil odgovornost na člane Sveta zavoda in si opral roke ter se ne umazal v vsej godlji, ki so si jo skuhali. Baje z imenovanim kandidatom prijateljujeta?

Nikakor ne bomo dopustili razmontirati in razbiti bolje rečeno uničiti, nekaj najbolj izvirnega, inovativnega, najboljšega in humanega v korist varnega preživljanja jeseni življenja starejših, kar sem kadarkoli prej izkusil v svojem življenju. Vse to je raslo in se razvijalo s skupnim sodelovanjem, inovativnimi idejami in razumevanjem v skrbi za najboljši Dom, najbolj povezanih stanovalcev, njihovih svojcev in najboljših zaposlenih. Ponosen sem na odločnost, enotnost in složnost vseh stanovalcev, svojcev in zaposlenih, da ne dovolimo, da v hišo pride nekdo, ki mu ni mar za ljudi temveč samo kako bo napolnil svoje žepe. Ni zaman naš slogan "Iz različnih poti v složno bivanje", ki se ga je domislil France Perovšek leta 2005 in, ki krasi našo jedilnico.

Moje mnenje je, da bi politika morala rešiti problem domov za starejše občane, da bi zaustavili privatizacijo in vse zasebne domove oz. njihove lastnike država izplačala v preračunanem realnem deležu, ki so ga dejansko vložili in dela kar so dejansko kreditov zasebnikom odplačali krvavo upokojenci ter vse zasebne domove prekvalificirati (zaradi odplačevanja kreditov upokojencev je delna nacionalizacija povsem utemeljena) v javne zavode. Z nespametnimi koncesijami so k nam na velika vrata vdrle celo multinacionalke, ki jih zanima le profit. Dom upokojencev se da hitro zgraditi a če ni vsebine in duše in so ljudje tretirani kot številke in ostanejo le zidovi. Kot veste je Tone Rop l. 2000 kot predsednik vlade ustavil gradnjo javnih domov. Zakaj? Tega ne vem. Pod desnimi vladami so se začele koncesije zasebnikom talati kot bonbončke in to eksponentno. Zasebnik najame kredit, zgradi dom na zemljišču, ki ga občina brezplačno odstopi, v oskrbnini upokojenci odplačujejo kredit zasebniku, ta banki (če ga ne, banka izvede plombo na hipoteko). Zato je cena 30%-50% višja od javnih domov. Pogoji dela za kadre pa enaki po kadrovskih normativih in merilih, ki so predpisani. Upokojenci in svojci bi morali biti solastniki oz. delničarji, če so plačevali kredit. Pa niso. Dogaja se kljub obstoječem pravilniku na MDDSZ po besedah Martine Vuk, da zasebniki cene ne znižajo, ko je investicija že poplačana. Upokojence in svojce razslojujejo, upokojenci pomrejo, zasebniki bogatijo. Ko vidijo, da stanovalci ne zmorejo plačevati več in so zato vse svoje imetje prodali, da so plačevali, se jih odkrižajo in napotijo v javne zavode. Država si umije roke in nikomur nič.

Je res državi sploh še mar za upokojence? Saj ti so trdo delali in plačevali v pokojninsko in zdravstveno blagajno celo življenje. Si ne zaslužijo dostojne starosti? Če smo še civilizirana država potem ne bi smeli, dovoliti, da se z upokojenci ravna kot s številkami nekoč v zloglasnih taboriščih. V Fužinskem domu sem doma, v 16 letih sem živa priča kako se da narediti in osmisliti prijazno in lepo ter še zelo ustvarjalno jesen življenja upokojencem. O tem govori v sliki in besedi naših 16 tiskanih Domskih Kronik, ki so dokaz in pričevalec življenja in dela v hiši.

V naslednjih dneh bomo zaprosili vse, ki nas podpirajo in ter medije na pomoč. Sklicana bo tiskovna konferenca, kjer bomo predstavili dosedanje in bodoče dogodke, ki sledijo. Si predstavljate množico starejših pred MDDSZ in vlado na invalidskih vozičkih, opornicah, hojcah, posteljah? Prepričani smo, da nam bodo priskočili na pomoč tudi LPP in taksisti, kot na današnjem referendumu.

Raf na strani dobrih in sončnih Fužincev in Moščanov

 

pdfOdgovor MDDSZ93.41 KB

pdfOdgovor Sveta stanovalcev MDDSZ903.10 KB

Predsednik vlade RS
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Minister za zdravje
Zagovornik načela enakosti
Varuh človekovih pravic
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Mediji

 

 

Spoštovani,

Srebrna nit – Združenje za dostojno starost protestira proti neustavnemu ravnanju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), ki ni pravočasno omogočilo organizacije referendumskega glasovanja po pošti stanovalcem domov starejših.

6. julija smo odgovorne na MDDSZEM vprašali, kaj bodo naredili, kako bodo omogočili/organizirali prevoze na volišča ali uredili volišča v domovih starejših, da bodo tudi stanovalcem domov starejših omogočili, da bodo lahko izrazili svojo voljo na referendumu.

Odgovora nismo dobili. Ni nam znano, da bi se oglasil varuh človekovih pravic ali zagovornik načela enakosti.

Iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije pa so nas obvestili o možnostih glasovanja na domu ali preko OMNIE.

Na srečo so se našli prostovoljci posamezniki, gasilci in tudi združenje taksistov, ki so ponudili prevoze stanovalcev domov na volišča za predčasno glasovanje in v nedeljo, 11. julija 2021.

Protestiramo tudi proti prisilnemu cepljenju stanovalcev domov, kar naj bi omogočale sprejete spremembe Zakona o nalezljivih boleznih, kajti cepljenje je in mora biti svobodna izbira vsakega posameznika. Odgovorni pa naj naredijo čim več, da državljanom predstavijo dobre in morebitne slabe plati cepljenja in odgovorijo naj na njihova vprašanja, dvome, bojazni.

Protestiramo tudi proti sedanji praksi izbire direktorjev domov starejših.

Pri tem upoštevamo tudi zadnji primer, na katerega so nas opozorili tako stanovalci kot zaposleni v domu starejših Fužine ter nas seznanili z neprimerno prakso imenovanja direktorja/direktorice doma starejših. Srebrna nit je  25. maja 2021 že poslala javno pismo vsem odločevalcem, kjer predlagamo več vpliva uporabnikov in manj vpliva politike na upravljanje domov za starejše. Vztrajamo pri našem predlogu o tripartitni sestavi svetov zavodov, s tretjino predstavnikov ustanovitelja in lokalne skupnosti, tretjino zaposlenih in tretjino uporabnikov oz. njihovih sorodnikov.

Predstavniki ustanovitelja so zdaj v svetih zavodov vedno v večini: njihovo število presega skupno število predstavnikov zaposlenih, lokalne skupnosti in uporabnikov. To pomeni, da je politika in ne stroka glavni odločevalec pri upravljanju in delu zavoda (doma), zaposleni ali uporabniki, ki so jim storitve namenjene in jih tudi plačujejo, pa so postavljeni na stranski tir. Takšni sveti zavodov so farsa, skozi katero politika legitimira svoje interese. In ravno to se je zgodilo v DSO Fužine in proti temu protestiramo skupaj s stanovalci in zaposlenimi.

Soglasje k imenovanju direktorja doma starejših mora podati minister Janez Cigler Kralj, ki ga pozivamo, da tega soglasja ne izda, saj bi bilo v popolnem nasprotju z interesi in pričakovanji stanovalcev in zaposlenih, pa tudi širše skupnosti ter celo v nasprotju z deklariranimi interesi socialne politike ter njene skrbi za starejše v Sloveniji.

Pozdrav,

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije gospod Janez Janša,

pred dvema mesecema smo se z našimi vprašanji glede ureditve položaja starejših v Sloveniji obrnili na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na Ministrstvo za zdravje. Odgovorov do danes nismo prejeli od nobenega naslovnika. Na odgovore na zadnje javno pismo ministru za zdravje Janezu Poklukarju čakamo od 11. aprila letos. V zvezi s problematiko, ki je po naši oceni urgentne narave, vas vljudno prosimo za vašo osebno pomoč kot predsednika vlade, s katero bi lahko pomagali pri pridobivanju želenih in potrebnih odgovorov obeh pristojnih ministrstev.

Srebrna nit – Združenje za dostojno starost kot zagovornik starejših si že nekaj let prizadeva za sprejem nujnih sistemskih sprememb, ki bi izboljšale življenje vseh starejših v Republiki Sloveniji.

S pomočjo javnih pisem – druge formalne možnosti nam namreč niso na voljo - skušamo vplivati na odločevalce, jim predlagamo rešitve in zastavljamo vprašanja, na katera pa, žal, v večji meri ne dobivamo odgovorov.

Prosimo vas, da nam pomagate pridobiti odgovore na vsaj nekaj najpomembnejših vprašanj, zastavljenih obema ministrstvoma v zadnjem času: 

  1. Kaj se dogaja z novimi kadrovskimi normativi v zdravstveni negi in socialni oskrbi, kajti sprejem novih je nujen za bolj kakovostno oskrbo (starejših) prebivalcev Slovenije?
  2. Katere nove javne domove starejših boste gradili v letu 2021 in 2022? Kako boste krepili javno mrežo? V medijih sledimo nastopom ministra Cigler Kralja, ki podpisuje pisma o nameri, obljublja milijone, objavlja ali najavlja razpise in menja pogoje razpisov … Še vedno ni objavljen program porabe v proračunu za dve leti zagotovljenih 30 milijonov evrov. Na voljo so dodatna sredstva REACT in verjetno tudi dodatna sredstva iz naslova nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Zahtevamo, da se javno objavi strategija investiranja v razvoj javne mreže socialno-varstvenih zavodov pred ozko interesno pogojenim podeljevanjem koncesij. Leta 2009 je bilo v javni mreži 55 javnih domov za starejše in 32 izvajalcev s koncesijo. Leta 2019 je bilo v javni mreži 54 javnih domov za starejše in 43 izvajalcev s koncesijo … Prav tako ne poznamo meril in pristopa, po katerem minister za MDDSZ podpisuje pisma o nameri za obnove in gradnjo DSO v RS, niti vrste finančnih virov, iz katerih se zadovoljujejo interesi posameznih okolij. Poznamo številke o čakajočih na mesto v domu starejših. Aktualnih prošenj na dan 7.6. 2021 je 12.506 in prostih mest je 560. Manjka predvsem prostih enoposteljnih sob in namestitev za osebe z demenco. Kako bomo omogočili boljšo dostopnost v bližini stalnega prebivališča prosilca? Kako bomo zagotovili dovolj mest v javnih domovih, kjer so cene praviloma 28 odstotkov nižje od zasebnih domov s koncesijo? Leta 2006 smo sprejeli Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in do leta 2021 bi morali izboljšati kakovost bivanja (123. člen Pravilnika) ter omogočiti bivanje stanoval-cem samo v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah. Pa imamo danes še vedno 615 triposteljnih, 314 štiriposteljnih in 35 petposteljnih sob, če ne upoštevamo posebnih zavodov, kar je v nasprotju s pravilnikom in ne zagotavlja niti minimalne pričakovane kakovosti oskrbe starejših!
  3. Kaj ste že naredili in kaj boste (v opredeljenem, vsaj relativno kratkem času) za dokončanje doma/objekta v Osilnici?
  4.  Zanima nas, kakšne so naloge in pristojnosti novega direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo in kdo ga bo vodil?

Imamo tudi zaskrbljujoče informacije o novem osnutku predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Glede na to, da je že znan datum načrtovane javne okrogle mize v organizaciji Srebrne niti* v Mariboru 15. junija 2021, smo pričakovali in želimo pridobiti odgovore pred ali najkasneje do napovedanega termina okrogle mize.

Prosimo za odgovore in vas pozdravljamo. Za vašo pomoč se tudi vnaprej zahvaljujemo.

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

*Društvu Srebrna nit – Združenju za dostojno starost je MDDSZEM z odločbo z dne 12. 5. 2021 podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva pravic starejših

V Mariboru je bila 15. 6. 2021 - na Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi -   organizirana dobro obiskana okrogla miza Srebrne niti z naslovom: »Kaj želimo starejši«, s poudarkom na Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDO). Ključno sporočilo snovalcem le tega je, da ne bomo dovolili, da tako pomemben zakon nastaja (po skoraj 20 letih čakanja) brez upoštevanja pripomb in predlogov tako stroke kot starejših. Zahtevamo, da se upoštevajo pripombe številnih strokovnjakov in združenj, tudi Srebrne niti, saj jih sedanji predlog zakona ne upošteva v zadostni meri; zakon je brez vključitve sistemskega financiranja dolgotrajne oskrbe nesprejemljiv. Je pa tudi v celoti pomanjkljiv, neberljiv, nerazumljiv in škodljiv, zlasti vsebinsko. Pomembna področja, ki bi jih moral urejati zakon, ne smejo biti prepuščena podzakonskim aktom, ki jih sprejemata ministra še vedno dveh ministrstev, kar se je izkazalo kot slabo. Srebrna nit še vedno vztraja na samostojnem ministrstvu za starejše.

Okrogle mize sta se udeležila tudi predstavnika obeh ključnih ministrstev Andrej Grdiša, v. d. direktorja direktorata za starejše z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Bogdan Tušar, v. d. direktor Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema pri Ministrstvu za zdravje. 

Ena ključnih govornic je bila poleg predsednice Srebrne niti Biserke Marolt Meden tudi Francka Ćetković, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije. Srebrna nit z jasnim in glasnim opozarjanjem zahteva dober zakon in ne namerava odnehati s temi akcijami in vsi prisotni predstavniki različnih NVO in izvajalcev ter zainteresirane javnosti so se strinjali z nadaljnjimi aktivnostmi v in pred Državnim zborom, če bo zakon brez socialnega dialoga prišel v Državni zbor. Ponudili pa so vso pomoč pripravljalcem zakona, da ga izboljšajo in pošljejo pred poslance celovit in dober zakon. 

Pripada nam soodločanje, saj se brez starejših ne more odločati o starejših.


 pdfDopis - Varuh127.55 KB24/06/2021, 22:41

V Srebrni niti – Združenju za dostojno starost z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje okrog sprejemanja Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDO). Kljub dolgoletnemu neurejenemu področju DO menimo, da je ZDO v sedanji vsebini, pripravljen v veliki naglici, (kar je stalnica delovanja te vlade), nedorečen in ne bo zadovoljivo uredil problematike starejših, ki ji je pretežno namenjen.

Osnutek predloga zakona z datumom 10. junij 2021 je še bolj nesprejemljiv, pomanjkljiv in nedodelan kot tisti z datumom 21. avgust 2020.

Kljub sicer kratki, a intenzivni javni razpravi v letu 2020 in številnim pripombam, ki jih je posredovalo kar 68 različnih strokovnih združenj in nevladnih organizacij, je bilo upoštevanih le malo pripomb.

Ključne pomanjkljivosti oziroma nedorečenosti pa vejejo iz celotnega osnutka, ki se ne opredeli do financiranja na način uvedbe novega socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo (to naj bi urejal poseben zakon), daje prednost tržni naravnanosti, privatizaciji oskrbe in nalaga bremena družini. Država namreč ne bo zagotovila ustrezne javne mreže, v kateri naj bi bile kakovostne storitve dolgotrajne oskrbe enako dostopne vsem, ne glede na debelino denarnice. Ni opredeljena javna mreža v odnosu do koncesionarjev, premalo jasno so opredeljene pravice uporabnikov, osnovni standardi in normativi oskrbe, doplačevanje, vrste storitev, kadri, ki storitve izvajajo …

Neprofitnost ni nedvoumno opredeljena. Koncesije naj bi veljale 40 let. Vprašljiv (previsok) je vstopni prag za upravičenost do storitev DO. Ni možnosti izbire, oziroma pogodba z več izvajalci. Problematičen je denarni prejemek.

Vse preveč pomembnih, a v razpravi označenih kot vprašljivih rešitev je v zakonu izpuščenih in prepuščenih posebnemu zakonu in pravilnikom, ki jih bosta sprejemala ministra.

Spet nastopata oba pristojna ministra: za zdravje in delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; kot v vseh prejšnjih, skoraj 20-letnih poskusih ureditve področja, ostaja delitev na dva resorja, kar se je izkazalo za slabo. Pri tem se je vse ustavilo, tudi verzija v letu 2020, ko so sprejetje zakona že javno napovedali in čez teden dni umaknili (MDDSZEM) zaradi nestrinjanja ene od političnih strank (NSi) s financiranjem.

Če govorimo o integriranih zdravstveno-socialnih storitvah, naj bo za celotno področje odgovorno enotno novo ministrstvo za starejše.

Nedorečeno je tudi področje kakovosti in nadzora.

Vsekakor ostaja vprašljiv vpliv uporabnikov v sestavi svetov zavodov, v katerih ima večino ustanovitelj – beri: trenutna politika in koncesionarji še vedno niso dolžni oblikovati svetov zavodov, kar je nesprejemljivo. Odgovor/obrazložitev pripravljavca zakona, da ne bodo posegali v zakon o gospodarskih družbah, je smešen.

Uporabniki – stanovalci - morajo imeti ob zaposlenih, stroki in lokalnem okolju sorazmeren vpliv na delovanje in življenje zavoda.

Ravno tako morajo imeti uporabniki dolgotrajne oskrbe vpliv v strokovnem svetu – v Srebrni niti zagovarjamo institut varuha/zagovornika starejših.

Nejasno so opredeljene pristojnosti države in občin pri pomoči na domu. Tudi o institutu oskrbovalca družinskega člana bi bilo treba marsikaj bolj natančno opredeliti.

Osnutek izpušča definicijo neformalne, formalne in nevarne oskrbe in premalo pozornosti namenja oskrbi, ki jo imajo starejši, ki prejemajo denarni prejemek. Vse preveč je revščine in posledično nasilja nad starejšimi ter sive ekonomije oziroma dela na črno. S tem zakonom se to lahko še poveča.

Zelo vprašljivo pa so oblikovani tipi institucionalne oskrbe – način opravljanja DO ( stran 65, verjetno 59. člen): bivalne enote, oskrbni domovi in negovalni domovi. Obstaja velika nevarnost preseljevanja stanovalcev iz enega tipa v drugega, kar je popolnoma nesprejemljivo.

Znano je, da se za bivanje v instituciji odločajo posamezniki, ko potrebujejo tako socialno kot zdravstveno oskrbo, zato morajo biti vsi tipi/načini oskrbe organizirani na način, da kar najbolj enostavno, strokovno, kakovostno, humano, tudi ekonomično vse to zagotovijo.

Pomanjkljivo je opredeljeno tudi usposabljanje in izobraževanje izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe na različnih nivojih.

Zakon je še vedno popolnoma neberljiv oziroma nerazumljiv za povprečnega uporabnika, ki ne bo znal izluščiti, katere so njegove pravice in kako jih lahko koristi.

Biserka Marolt Meden
Predsednica Srebrne niti

Odvijala se bo v torek, 15. junija 2021 ob 17. uri

v Glazerjevi dvorani

Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10.

Po napovedih vlade se sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi približuje.
Menimo, da tako pomemben zakon, ki je namenjen pretežno starejšim, ne more mimo tistih, ki jih to najbolj zadeva. Zato sklicujemo OKROGLO MIZO - posvet o predvidenih vsebinah ter pričakovanjih in zahtevah starejših.

Uvodne besede bosta podali Francka Ćetković, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije in Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti.
K razpravi vabimo ključne deležnike in zainteresirano javnost.

Lep pozdrav

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti


Vabljeni:
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – ZDMSBZTS
Socialna zbornica Slovenija
Zveza društev upokojencev Slovenije
Parlamentarne stranke
Spominčica – Alzheimer Slovenija
Amnesty International Slovenija
F3ŽO
Zainteresirana javnost

Arhiv novic