Colors: Purple Color

Pismo Združenju bank Slovenije

Bo digitalizacija res zajela vse prebivalce? Razkorak med digitalno pismenimi
in ostalimi bo postajal vse večji

Ne glede na prizadevanja mnogih nevladnih organizacij za digitalno opolnomočenje sta-rejših se zavedamo, da del starejše generacije ostaja in bo ostal digitalno nepismen. Zavedamo se, da obstajajo starejši, ki se v računalniška usposabljanja ne vključujejo in se ne bodo vključili, pa najsi je to v urbanih ali ruralnih okoljih. Še toliko v težjem položaju so tisti računalniško nepismeni starejši, ki nimajo sorodnikov, ki bi jim lahko pomagali pri uporabi storitev e-bančništva, e-zdravstva, e-uprave itd. Zavedati pa se moramo tudi revščine med starejšimi in zato marsikdo med njimi nima ustrezne tehnične opreme.

 

Več: SN_in_U3O_-_Dopis_Zdruenju_bank_Slovenije_-_dostopnost_bank.docx

 

Srebrna nit opozarja na nevarnost prevar različnih akviziterjev, v zadnjem času tudi spletnih prevar starejših s hudimi posledicami


V Srebrni niti, združenju za dostojno starost, med drugim redno opozarjamo tudi na različne vrste prevar ali nakupovanja različnih, tudi zelo dragih stvari, ki jih ponujajo različni akviziterji. Tokrat povzemamo opozorila Policije, ki svari na spletne prevare, ki so v porastu in za oškodovance ter njihove bližnje finančno zelo obremenjujoče, lahko celo usodne.

 

Več

Javno_pismo_SN_opozarja_na_zlorabe_starejih_26_febr_2023.docx

Za nastale sedanje razmere so odgovorne vse vlade od osamosvojitve dalje. Sedanja vlada naj nemudoma zaustavi slabšanje socialnega položaja upokojencev, ki se dogaja v zadnjih letih, in odpravi krivice, ki so jih povzročile prejšnje vlade.

V času ekonomske krize, inflacije, draginje mora vlada vse družbene skupine obravnavati po enakih merilih. Izredne uskladitve pokojnin torej DA, če se plače v javnem sektorju izredno uskladijo in se dvigne minimalna plača.

 

Več v priponki.

 

docxSN_-_izjava_pokojnine_3_februar_2023.docx85.89 KB

Spošptovani

do 6. februarja 2023 lahko uveljavite pravico do uveljavljanja olajšave pri plačilu dohodnine za vzdrževanega družinskega člana

Povezave: https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/vzdrzevani_druzinski_clani/

In https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_vdc.n.sl.pdf#page=2 pod oznako D - starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in imajo po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot zavezanec ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev ali imajo zavezanec in starši oziroma posvojitelji sklenjen sporazum o preživnini v obliki izvršljivega notarskega zapisa; pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.

 

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je 24. januarja 2023, sprejela predstavnika Združenja za dostojno starost - Srebrna nit, ki sta ji predstavila področja, na katerih združenje deluje v svojem poslanstvu skrbi za starejše.
Eno glavnih je po besedah predsednice združenja Biserke Marolt Meden dolgotrajna oskrba, saj lahko v združenju glede na obsežne izkušnje s starejšimi predlagajo mnoge dolgotrajne rešitve, ki bodo pripomogle k izboljšanju življenja starejših in medgeneracijskemu sožitju. Nadalje je opozorila, da v Sloveniji žal še vedno ni instituta zagovorništva pravic starejših in izpostavila pobudo združenja za vzpostavitev samostojnega ministrstva za starejše in varuha pravic starejših.
Član združenja dddr. Andrej Pleterski je zatem predstavil Predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja,ki odgovornost odločanja o končanju življenja prelaga na umirajočega posameznika in mu s tem omogoča varen in dostojanstven konec življenja. Povedal je, da predlog zakona zagotavlja visoko stopnjo varnosti pred napačno odločitvijo, prav tako v državah s podobno ureditvijo ne zaznavajo zlorab. Kot je povedal dddr. Pleterski, možnost izbire glede končanja življenja podpira okvirno tri četrtine slovenskih državljank in državljanov ne glede na starostno skupino, raven izobrazbe ali kraj bivanja.
Predsednica Državnega zbora je dejala, da bo predlog zakona z veseljem preučila, saj se takšna situacija prej ali slej dotakne prav vsakega izmed nas: »Le ljudje z izkušnjo bližnjega lahko razumejo, kaj pomeni trpeče drseti v smrt, vprašanje pa je, ali smo na čustveni in razumski ravni to pripravljeni sprejeti tudi kot družba«. Ker gre za vprašanje širšega pomena za državljane, pa je podprla tudi idejo o posvetovalnem referendumu. S sogovorniki se je strinjala, da bi šla Slovenija s sprejetjem takšnega zakona po poteh naprednih in razvitih držav.
Predsednica Državnega zbora je predstavnikoma združenja zagotovila podporo pri pripravi novih zakonskih podlag na področju dolgotrajne oskrbe, razširitve kakovostnih programov za starejše, dostojnih pokojnin in aktivne upokojitvene dobe. Ob tem je napovedala posvet Za boljšo prihodnost starejših, ki bo v Državnem zboru potekal predvidoma spomladi in na katerem bodo s sodelovanjem nevladnih organizacij in pristojnih ministrstev (med njimi tudi novoustanovljeno Ministrstvo za solidarno prihodnost) na enem mestu naslovljeni izzivi in težave, s katerimi se sooča starejša populacija.

Foto: Matija Sušnik/DZ

Spoštovani,
Že dlje časa smo priča kršenju osnovnih človekovih pravic starejših, še posebej na področju zdravstvene oskrbe. V celotni državi ni enotne točke, kamor bi se lahko obrnili starejši v iskanju ustreznih informacij. Prav oni se namreč dokazano srečujejo s številnimi stiskami, pogosto pa nimajo nikogar, na kogar se lahko obrnejo.

Zato ponovno zahtevamo vzpostavitev varuha pravic starejših lahko tudi na način namestnika varuha za področje starejših, kot se menda ureja za področje otrok.

S spoštovanjem,

IO Srebrne niti

 

docxJavno pismo Srebrna nit - pobuda varuh starejsih 18. januar 202387.96 KB

 

docxSrebrna_nit-_utemeljitev-_Varuh_starejsih_26._9._2019.docx94.35 KB

Arhiv novic