Javno pismo predsedniku vlade RS gospodu Marjanu Šarcu, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Varuhu človekovih pravic, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zastopnikom pacientovih pravic.

 

Ukinitev zaračunavanja »dodatnih« storitev v socialnovarstvenih zavodih in konec diskriminacije starejših v zdravstvu

Spoštovani,

Prvo javno pismo, v katerem smo obrazložili problematiko, smo napisali 14. januarja letos. Takoj sta se odzvali dve zastopnici pacientovih pravic in se popolnoma strinjali z našimi opozorili po urgentnem urejanju problematike, odzvala se je varuhinja, da se zaveda problematike itd.. Z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve nam do danes NISO odgovorili, zato ne vemo, ali so kaj ukrepali. Na Ministrstvu za zdravje so nam obljubili, da se bomo pogovorili na sestanku, ki so ga prestavljali iz meseca v mesec, dokler ni minister odstopil. Ceniki se v tem času NISO spremenili. ZZZS ni odgovoril. Oskrbovanci v domovih starejših še vedno doplačujejo za »luksuz«, ki pa je v bistvu samo  osnovna pomoč, nega, obravnava.

V domovih posebej bode v oči in kliče po takojšnjem ukrepanju zaračunavanje nadstandardnega bivalnega prostora (lastne sanitarije, balkon, dodatna oprema ipd. in tkim. dodatnih storitev – njihovo  oblikovanje je manj nadzorovano kot cene osnovnih storitev in tako prikladna možnost za povečevanje prihodkov domov. Na cenikih domov se najdejo »dodatna plačila« za kopanje, tuširanje, striženje nohtov, povijanje nog/pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic, stroške ukrepov ob okužbah, za vse vrste diet … Doplačati je treba za nameščanje slušnega aparata in za dodatno menjavo inkontinenčnih pripomočkov (plenic), če oskrbovanec potrebuje menjavo nad zakonsko predpisanim normativom (navedenih v ceniku) in si mora pripomoček priskrbeti sam.

Zanima nas, kateri zakon v Republiki Sloveniji določa, koliko menjav plenic oskrbovanec lahko dobi na dan, mesec, … torej, kolikokrat na dan lahko nekdo odvaja blato ali urin? 

Nekateri domovi zaračunavajo tudi stroške za ukrepe pri negi stanovalcev z bolnišnično okužbo (MRSO ipd). Ni pomembno, kje se je stanovalec okužil, vsekakor pa po vsej verjetnosti v eni od ustanov: v bolnišnici ali v domu, in zato strošek dodatnih ukrepov zaradi okužbe ne more biti njegovo breme!

Tako tudi poraba razkužil in osebna varovalna sredstva ne morejo biti strošek pacienta/uporabnika.

 

Ugotavljamo, da je diskriminacija starejših na področju zdravstva že zelo zaskrbljujoča (izbira osebnega zdravnika v domovih starejših, dostopnost do zdravnika in storitev …) in zato je potrebno takojšnje ukrepanje.

 

Zahtevamo, da se takšna praksa konča takoj. Ob tem pozivamo, da se z  ZZZS vsi odgovorni takoj dogovorite za kritje potrebnih stroškov zdravstvene obravnave iz zdravstvene blagajne, če to še ni v celoti urejeno.

Prijazen pozdrav,

Biserka Marolt Meden,

Predsednica Društva Srebrna nit – Združenja za dostojno starost

docxJavno pismo Srebrne niti 21. 3. 201976.43 KB

 

Arhiv novic