Sestanek je bil sklican na pobudo Srebrne niti, ki je v medijih zasledila namero Mestne občine Kranj, da poiščejo investitorja in koncesionarja za gradnjo doma starejših.

Predstavniki Srebrne niti (Železnik, Pegan, Šetinc, Klemenc) so s predstavnikoma občine (Bor Rozman, direktor mestne uprave, Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti) izmenjali več informacij in pogledov na sodobno gradnjo domov za starejše, med drugim: Srebrna nit zagovarja javne domove in ne zasebnih s koncesijo, zato predlaga vodstvu občine, da je potrebno dobro razmisliti, kako se bo novi dom starejših financiral. Trenutno imajo v Kranju čakalno dobo za sprejem v dom štiri leta, čaka pa 320 ljudi. Najhujše so situacije, ko pacienta, ki je nujno potreben nadaljnje oskrbe v domu, odpustijo iz bolnišnice, a ni prostora v domu.

Boštjan Pegan je predstavil pogled arhitekta na to, kako pristopiti k takšnemu projektu oz. gradnji; lahko bi se pogovarjali o vzorčnem domu, ki bi odstopal od klasičnega. zagovarjal je idejo o soinvestiranju, kjer je potrebno vključiti državo in občino in kjer dobiček ni na prvem mestu (kot je to pri tujih investitorjih ali pri koncesionarjih). Predlagal je pripravljenost sodelovati pri idejnem projektu (pro bono).

docxZabeležka sestanka na Občini Kranj 6.6.2019.docx13.78 KB

Arhiv novic