Spoštovani,

pošiljamo vam javno pismo (s prilogo - javnim pismom z maja 2019) s konkretnimi vprašanji, na katere pričakujemo odgovore in predvsem aktivnosti.

Vljudno prosimo, da pismo posredujete predsedniku Vlade, vsem ministricam in ministrom, poslankam in poslancem, državnim svetnicam in svetnikom.

Nekaj poudarkov iz javnega pisma:

 • Srebrna nit je razočarana nad sprejetim Aneksom štev. 2 k Splošnemu dogovoru, ki ni sprejemljiv za delovanje socialno varstvenih zavodov/domov starejših.
 • Starejši v Sloveniji so prezrta anonimna množica, od katere se pričakujejo molk, potrpežljivost, životarjenje in trpljenje.
 • Vsi bolni - tudi starejši - imamo namreč enake pravice kot ostali zavarovanci v zdravstvenem sistemu v Sloveniji. To so naše temeljne ustavne pravice.
 • Spoštovani gospod Šarec, ministrice in ministri, poslanke in poslanci: zdaj ko pripravljate oziroma sprejemate proračun za dve leti (2020 in 2021), koliko sredstev ste namenili za starejše?
 • Zahtevamo čimprejšnje javne odgovore na naša naslednja vprašanja:
 • Koliko domov bo zgradila država v naslednjih treh, petih letih?
 • Koliko varovanih stanovanj bo zgradila država v naslednjih petih letih?
 • Koliko vasi za osebe z demenco bo zgradila država v naslednjih petih, desetih letih?
 • Kako bomo uporabili evropska sredstva, ki so na voljo za te namene?
 • Koliko novih postelj v negovalnih bolnišnicah bomo zagotovili v naslednjih dveh, treh, petih letih?
 • Premalo je narejenega tudi v vaši vladi, nadaljuje se prelaganje odgovornosti, zato zahtevamo samostojen organ, ki bo celovito poskrbel za zagotavljanje pravic starejših do ustrezne oskrbe vsepovsod – doma, v domovih, v bolnišnicah in drugje.
 • Zahtevamo samostojno ministrstvo za starejše.
 • Zahtevamo, da se čim prej vzpostavi institut varuha pravic starejših z zastopniki/pomočniki/namestniki v vseh regijah, da bo dovolj blizu vsem starejšim, ki imajo probleme, so deležni diskriminacije in jim nihče ne prisluhne in ne pomaga.
 • Zahtevamo, da Slovenija ostane socialna država in zato poudarjamo: nasprotujemo nadaljnjim privatizacijam – podeljevanju koncesij na področju socialnega varstva.

Če ne bo konkretnih ukrepov vlade se bomo obrnili še na tuje medije ter mednarodne strokovne in humanitarne organizacije.

Lotimo se pereče problematike skupaj, politika, stroka in civilna družba.

 

Lep pozdrav

Biserka Marolt Meden,
predsednica Društva Srebrna nit

 

docxJavno pismo politikom RS avg.201980.95 KB

Arhiv novic