Javno pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministricam in ministrom, poslankam in poslancem po letu dni vladanja,
ki smo ga poslali vsem in medijem 18. avgusta 2019.


I.
Že 19. 8. 2019 smo iz kabineta predsednika Marjana Šarca prejeli dopis, poslan Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enaka možnosti in Ministrstvu za zdravje, v katerem piše: Gradivo vam odstopamo v priponki. Prosimo vas, da predstavnike društva Srebrna nit sprejmete in jim odgovorite na njihova opozorila oziroma pričakovanja ter pojasnite namere obeh ministrstev oziroma vlade. Prosimo vas tudi, da o vsebini srečanja obvestite kabinet.

20. avgusta smo prejeli dopis iz tajništva Ministrstva za zdravje: Minister za zdravje Aleš Šabeder vas vljudno vabi na sestanek, ki bo
30. septembra 2019 ob 13. uri, v mali sejni sobi na Ministrstvu za zdravje.
Na sestanku bo prisotna tudi ministrica za Delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Zaradi mnogih obveznosti ministrov se vam za pozen termin iskreno opravičujemo in prosimo za razumevanje.

30. septembra 2019 smo se sestali na delovnem sestanku. Sodelovala sta oba ministra s svojima ekipama.

Strinjala sta se, da je problematika pereča, a ne moreta odgovarjati za vse nenarejeno za nazaj. Zagotovo pa se zavedata situacije in intenzivno delata. Z rezultati bosta redno seznanjala javnost. Predlagala sta, da se o posameznih vprašanjih iz naših javnih pisem sestajamo na delovnih sestankih na obeh ministrstvih. Predlagamo naj dve temi za vsak sestanek.

25. oktobra smo pisali na MZ:
Zadeva: delovni sestanek na MZ – predlogi Srebrne niti
Spoštovani gospod minister Aleš Šabeder,
kot smo se dogovorili na delovnem sestanku 30. septembra 2019 vam sporočamo vprašanja oziroma teme za naš prvi delovni sestanek na vašem ministrstvu.

  •  Kaj se dogaja s pobudo Srebrne niti v zvezi z NADZORI, ki so po oceni Srebrne niti neupravičeno napovedani, rezultati niso javno objavljeni, kakor tudi ne popravki in spremembe (ponovno prilagamo pismo).
  • Kaj se dogaja z obljubo, da bodo kadrovski normativi za zdravstveno nego v socialnih zavodih pripravljeni do 30. 9. 2019?
  • Kako in kdaj do 60 negovalnih postelj in kje so vse druge? Kako poteka projekt? Je bilo junija obljubljeno že izvedeno javno naročilo za projektno dokumentacijo?
  • Kaj se dogaja z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in kako deluje medinstitucionalna delovna skupina, ki jo je ustanovilo MZ aprila 2018 za spremljanje dolgotrajne oskrbe in ji določilo nalogo "pomoč pri vzpostavitvi ustreznih evidenc, ki bodo omogočale ustrezno spremljanje stanja na področju dolgotrajne oskrbe" in konkretno, kaj dobrega bodo uporabnikom prinesli pilotni projekti, o katerih piše revizija Računskega sodišča in ali je možno sredstva, ki še niso porabljena, preusmeriti v izgradnjo bivalnih enot za starejše?

Zahtevamo, da MZ in MDDSZEM uredita spremembo ZUJF za socialne zavode, da bodo zaposlenim tako s področja sociale kot tudi zdravstvene nege izplačevali povečan obseg dela in delovno uspešnost, ker imajo prenizke plače in je pomanjkanje kadra zaskrbljujoče.
Vljudno prosimo, da nam sporočite datum sestanka in vas lepo pozdravljamo,

28. 10. 2019 smo prejeli odgovor:

Spoštovana Biserka,

vaša vprašanja in pobude sem posredovala ustreznim sogovornikom z navodilom za pripravo odgovorov in sklic sestanka.

Lep pozdrav!
Lucija Mak Uhan, Vodja Kabineta ministra


1. novembra 2019 smo pisali na MDDSZEM:

Spoštovana gospa ministrica Ksenija Klampfer,

kot smo se dogovorili na delovnem sestanku na MZ 30. septembra 2019, vam sporočamo vprašanja oziroma teme za naš prvi delovni sestanek na vašem ministrstvu:

  • VITKA UPRAVA, koliko zaposlenih ima uprava posameznega doma starejših, na kakšen način se lahko v državnih domovih optimizira vodenje/uprava,
  • ORGANIZIRANOST MINISTRSTVA – kateri je matični sektor in kdo je odgovoren za starejše?
  • Ali ste preverili ustreznost porabe 52 milijonov evrov sredstev in ali jih je mogoče v večji meri uporabiti za gradnjo nujno potrebnih bivalnih skupnosti?
  • Kaj se dogaja na projektu odkupa in dokončanja investicij v Vrtojbi in Osilnici?

Prosimo za poročilo oziroma zapise sej Strokovnega sveta socialnega varstva, ker informacij na spletu nismo našli, in kljub prošnji 27. 9. 2019 teh podatkov še nismo dobili.

Zahtevamo, da MZ in MDDSZEM za leto 2020 uredita spremembo ZUJF-a za socialne in zdravstvene zavode na način, da bodo zaposlenim lahko izplačevali povečan obseg dela in delovno uspešnost, ker imajo prenizke plače in je pomanjkanje kadra že zaskrbljujoče.

Vljudno prosimo, da nam sporočite datum sestanka in vas lepo pozdravljamo.


8. novembra 2019 smo dobili povabilo:

Spoštovani,

sporočam, da vas državni sekretar mag. Urban Krajcar vljudno vabi na prvi skupni delovni sestanek. Prosim za informacijo ali vam termin 28.11. 2019 ob 10:00h ustreza.
Termin smo potrdili.


II.
Drugi ministri in ministrice se niso odzvali.


III:
Razen poslanca Levice Primoža Siterja se ni odzval nihče od poslancev.

 

 

 

 

Arhiv novic