Predsedniku Vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu

Poslancem in poslankam Državnega zbora

V Srebrni niti zahtevamo, da v proračunu za starejše name-nite več sredstev

 

Slovenija je družba starejših. Njihov položaj je vedno slabši. Pokojnine ne omogočajo dostojnega življenja.
Na prostor v domu čaka približno 11.000 starejših. Čakalne dobe na sprejem so predolge.
Zakon o dolgotrajni oskrbi politiki sprejemajo že skoraj 20 let.
Da Slovenija ne skrbi za starejše, je pokazala revizija Računskega sodišča.
Pišemo javna pisma s predlogi za izboljšanje položaja starejših, a nam pred-sednik Vlade ne odgovarja.
Odgovor politike pa se kaže v predlogu proračuna za leti 2020 in 2021. Mi-zerna vsota denarja, ki ne omogoča gradnje niti enega doma starejših.
In obljuba o dodatnih 6,5 evra vsakemu upokojencu naslednje leto.

Ker se sedanja Vlada ne zaveda, da je tretjina volivcev starejših, ki pričakuje drugačno politiko in drugačen proračun, predvsem pa dostojno življenje, za-htevamo, da se nemudoma oblikuje Ministrstvo za starejše, ki bo znalo zagovarjati upravičene potrebe vseh starejših v Sloveniji.

Predsedniku Vlade predlagamo, da skliče izredno sejo Vlade. Ponovno za-htevamo, da prevetrite proračun in s prerazporeditvijo zagotovite sred-stva za nujne namestitve starejših:

  • v Ljubljani z okolico, kjer župan Zoran Jankovič trdi, da lahko za-gotovi zemljišče, če bo v proračunu dovolj sredstev za gradnjo,
  • odkup in dokončanje kompleksa v Vrtojbi,
  • odkup in dokončanje doma v Osilnici,
  • izgradnja doma v občini Hrpelje – Kozina, kjer že čaka parcela,
  • izgradnja v MO Kranj, kjer je parcela pripravljena in še bi se našlo.

Če tudi to naše pismo ne bo slišano, predlagamo vsem starejšim, da vsak svojemu poslancu oziroma poslanki predlaga, naj ne glasuje za proračun, ki ignorira starejše.

S spoštovanjem,

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

 

Arhiv novic