Državi želim, da bi se prebudila iz zimskega spanja, ki traja v segmentu skrbi za dostojno starost že predolgo let. Država naj ponovno začne graditi javne socialne zavode – domove za starejše namesto zaporov. Sredstva naj zagotovi z rebalansom proračuna ali z aktivacijo EU sredstev. Prebudi naj se stanovanjska politika s študentskimi domovi, najemnimi stanovanji za mlade družine in oskrbovanimi stanovanji za starejše. 

Zaustaviti moramo pohlep novodobnih kapitalistov po dobičku in vsem delavcem zagotoviti primerno plačilo za delo in starejšim dostojne pokojnine in zmanjšati razlike med ljudmi.


Starejši moramo biti enotni, glasni in vztrajni, da bomo dosegli ključne spremembe v glavah politikov, ki bodo spoznali, da je skrb za starejše tudi skrb za mlajše in je medgeneracijsko sožitje vrednota, ki jo moramo vsi krepiti. Zato je treba nemudoma sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi in zagotoviti solidarno zbiranje sredstev za njegovo izvajanje.


Vsem državljanom želim, da bi bolj spoštovali in udejanjali naslednje vrednote: empatijo, tovarištvo, sodelovanje, solidarnost, prijaznost, odgovornost, spoštovanje. Ne pozabimo na medsosedsko pomoč in obiščimo sorodnike in znance, da ne bodo samevali v teh prazničnih dneh. Delimo dobro in pomagajmo drug drugemu.


In vsem veliko zdravja ter toplih sončnih dni!

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti

Arhiv novic