Spoštovani,


zagovornik načela enakosti je bil s terena seznanjen, da imajo starejši, nosečnice ter osebe z invalidnostmi zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki omenjenim skupinam prebivalcev omogoča nakupovanje med 8. in 10. uro precej težav – vsi ne pridejo na vrsto.


Zagovornik pozdravlja ukrepe Vlade RS namenjene posebni skrbi za ranljive skupine, vendar opozarja, da se je v praksi izkazalo, da je odmerjeni nakupovalni časa za skupino, ki predstavlja skupaj skoraj tretjino prebivalstva Slovenije, prekratek.

Upoštevajoč navedeno Zagovornik ministrstvu priporoča, da pripravi in v sprejem Vladi Republike Slovenije predlaga spremembo drugega odstavka 2.a člena predmetnega odloka, s katero bi se časovni interval nakupovanja v trgovinah z živili izključno za določene ranljive
skupine razširil, in sicer na od 8. do 12. ure. 


Glede na predpisan minimalni obratovalni čas trgovin, tj. najmanj do 18. ure, po oceni Zagovornika ostalim skupinam prebivalstva za nakupe živil ostane dovolj širok termin, ki bo omogočal izvajanje ostalih nujnih preventivnih ukrepov (ohranjanje varnostne razdalje potrošnikov v trgovinah).


Prosimo, da nas o svojem odzivu na priporočilo obvestite.


S spoštovanjem,
Miha Lobnik
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

 

pdfMnenje zagovornika načela enakosti91.53 KB

Arhiv novic