V Srebrni niti - Združenju za dostojno starost želimo ob 29. aprilu - dnevu Evropske medgeneracijske solidarnosti opozoriti na aktualno dogajanje v R Sloveniji, vezano na epidemijo s coronavirusom na področju skrbi za starejše. V Sloveniji se prebivalstvo stara najhitreje v Evropi. Epidemija je močno zaznamovala tudi medgeneracijsko solidarnost, na primer:

1) Zaradi ukrepa vlade - prepovedi prehajanja med občinami - so onemogočeni družinska in prijateljska pomoč in socialni stiki med ljudmi. Veliko starejših je v zadnjem mesecu namreč potrebovalo pomoč mlajših ali prijateljev, kar zaradi prepovedi ni bilo izvedljivo.

2) Zaradi neprimerne obravnave v trgovinah, kjer so bili starejši omejeni pri nakupovanju na vsega skupaj tri ure dnevno in celo ob legitimiranju pri vstopu, smo bili priča nedopustni diskriminaciji starejših.
.
3) Starejši v domovih so že dva meseca brez osebnih stikov s svojimi najbližjimi. Razumemo, da je bil ukrep uveden zaradi njihove zaščite. A pričakujemo, da se v domovih starejših ob zniževanju ukrepov čim prej omogočijo obiski »v živo« (npr. na zelenicah domov).

4) Najhujša krivica, ki se je zgodila v času epidemije stanovalcem v domovih, so bili številni okuženi in tudi (pre)številni smrtni primeri, saj se zdravstvena politika ni odločila za premestitev obolelih v bolnišnice, ki so imele dovolj kapacitet, temveč so jih pustili v domovih, kljub temu, da zakon in pravilnik o nalezljivih boleznih zapoveduje izolacijo v zdravstveni ustanovi. Razlika v obravnavi starejših v primerjavi z drugimi državljani pomeni hudo diskriminacijo in tudi hud udarec medgeneracijski solidarnosti.

5) Pričakujemo, da Vlada nemudoma zagotovi vsem zaposlenim, ki predano delajo v domovih starejših, vse pripadajoče krizne dodatke iz proračuna in z inšpekcijami ter strokovnimi nadzori preveri, kako so domovi začeli izvajati storitve, ki so jih zaradi epidemije morali opustili in kako so dvignili cene storitev v marcu oziroma aprilu.

Ostanimo zdravi in solidarni!

 

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

Arhiv novic