Spoštovana članica, spoštovani član Srebrne niti,

z vami bi radi delili informacijo, da je 1. maja letos Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze Maribor postal član mreže univerz Age-Friendly University Global Network. To je mreža starosti prijaznih univerz in deluje na Dublinski univerzi ter odpira možnosti za sodelovanje profesorjev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu tudi po upokojitvi. Lahko pa seveda zadovoljujejo potrebe vse številčnejše starejše generacije po visokošolskem izobraževanju, ki si želijo narediti »drugo kariero«.

Celotna informacija vam je dostopna na spodnji povezavi:
https://www.dcu.ie/agefriendly/principles.shtml, kar je bilo 5. 5. 2020 objavljeno na https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=3081. To je rezultat prizadevanj večjega števila upokojenih profesorjev in članov vodstva univerze na Rektoratu v dvoletnem procesu.

Za Slovenijo in bližnje države je to sporočilo pomembno. Odpira vprašanja o tem, kaj pomeni biti prijazen do starosti in zakaj naj bi sploh bili starosti prijazni. Ugotavljamo, da je prijaznost do starosti izhodišče vključevanja v aktivno staranje in razvijanja srebrne ekonomije. V vrsti držav so že dolgo prepričani, da je tako početje modro in praktično. V razmerah koronavirusa je v času dveh mesecev to postalo zelo očitno vsem po vsem svetu.

To sporočilo je bilo odmevno v medijih. Tudi vodstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je že povzelo to sporočilo in objavilo, da si Zavod prizadeva biti starosti prijazen. Ker predvidevamo, da ima velika večina ljudi internet in znajo uporabljati e-storitve, je taka prijaznost vodstva organizacije eden izmed pogojev za njeno uspešno delovanje.

Lep pozdrav,
Biserka Marolt Meden
predsednica Srebrne niti

Arhiv novic