Javno pismo

Predsedniku Vlade RS
Ministru za zdravje
Ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Varuhu človekovih pravic
Zagovorniku načela enakosti
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
Direktoricam in direktorjem domov starejših
NIJZ
Medijem

 

Res obvladujemo situacijo in naredimo dovolj za starejše?

Takoj ko je bila razglašena epidemija (drugi val), so bili skoraj v celoti ukinjeni vsi obiski v domovih starejših, kar predstavlja eno najhujših travm tako za stanovalce domov kot za njihove bližnje.

Skrbno načrtovane sive in rdeče cone so se ob hitrem širjenju okužb v domovih starejših izkazale za nezadostne. Ker odločevalci preko poletja niso poskrbeli za regijske ali občinske centre, kamor bi lahko namestili ali zdrave ali okužene in bolne stanovalce domov, so danes v ospredju telovadnice … Pričakujemo ohranjanje osnovnega dostojanstva starejših! Zagotovo so še druge možnosti, predvsem za umik zdravih iz domov in ne okuženih ter bolnih.

Zdi se, da poteka tudi tiho triažiranje starejših, saj se je, recimo, direktor celjske bolnišnice na novinarski konferenci 3. 11. 2020 zahvalil domovom starejših, ki so v drugem valu bolje organizirani in v rdečih conah na nek način zadržujejo starejše, da ne preobremenjujejo bolnišnic … Takšne odločitve pomenijo neenako obravnavo starejših.

Še vedno vztrajamo, da imamo vsi prebivalci Slovenije enake pravice iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in enak dostop do ustreznega zdravljenja. In tudi rdeče cone niso bolnišnice.

Na isti novinarski konferenci je državni sekretar na MDDSZEM dejal, da domovi delajo dobro in zaenkrat obvladujejo situacijo.

V Srebrni niti pritrjujemo  vsem tistim, ki pravijo, da maloštevilni zaposleni v domovih delajo toliko kot sploh zmorejo (hvala vsem!), kar pa je bistveno premalo za kakovostno oskrbo stanovalcev. Saj končno stanovalci plačujejo za dobro in ne za pomanjkljivo oskrbo. 

Odločevalci so naredili premalo in sramotno je, da se s tisto malo narejenega hvalijo. Domove starejših so ponovno pustili na cedilu. Poleti so pripravili le protokole, namesto da bi se resno lotili ukrepov za obvladovanje epidemije. Namesto, da bi končno podpisali nove kadrovske normative v socialni oskrbi in zdravstveni negi. Namesto, da bi za ves čas dela v nemogočih razmerah zagotovili ustrezno nagrajevanje zaposlenih. Preleti letal, prepevanje na dvoriščih, zahvale  na novinarskih konferencah niso dovolj.

Strokovnjaki so ugotovili, da so se poslabšale gibalne sposobnosti otrok zaradi šole na daljavo in pomanjkanja športne vzgoje. Kje bodo imeli otroci športno vzgojo, če bodo v telovadnicah nameščeni starejši? Nihče ne ve, koliko časa bo to stanje trajalo.

In  nenazadnje, ali so strokovnjaki ugotavljali tudi, kako je z gibalnimi sposobnostmi starejših, ki jih ne morejo posedati, ne sprehajati in so obležali v posteljah, zaprti vsak v svojo sobo? Ko starejši obleži za več tednov, obleži za vedno. Mnogi tudi lačni (ker jih nima kdo hraniti), dehidrirani in depresivni. Tega pri nas nihče ni raziskoval.

Za razliko so v tujini  objavili več člankov. Vladi Velike Britanije je Amnesty International poslal 50-stransko poročilo o zlorabah starejših v času pandemije. Ugotovili so, da so bili starejši med pandemijo v domovih za starejše zanemarjani.

Po mnenju Inštituta Frameworks, ki je objavil članek v Stanford Social Innovation Review, se je v času pandemije razbohotil starizem.

Pridružujemo se pozivu državnega sekretarja Uršiča, naj direktorji domov starejših blažijo stiske stanovalcev in jim omogočijo ne samo telefonske in video klice, ampak tudi obiske sorodnikov, ki tudi pomagajo pri njihovi oskrbi.

Zagotovo pa to velja za umirajoče starejše, ki si zaslužijo prijazno besedo in stisk roke ne samo  duhovnika, ampak tudi od sinov in hčera.

Seveda ob vsem upoštevanju nujnih varovalnih ukrepov. Spoštovanje ukrepov je nujno za vse: zaposlene in prostovoljce, ki so nujno potrebni v teh dneh.

Prostovoljci Srebrne niti se pogovarjamo s starejšimi, ki nam zaupajo in vse njihove predloge in pritožbe posredujemo na NIJZ. Pričakujemo, da NIJZ temeljito razmisli o ukrepih, ki jih predlagajo ob ponovnih pojavih okužb v domovih.

Samo hrana in plenica namreč še zdaleč nista dovolj.

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti


 Spoštovana gospa Marolt Meden,

zahvaljujemo se vam za obe poslani javni  pismi, tako  " Res obvladujemo situacijo in naredimo dovolj za starejše?", kot  "Vključite sorodnike v pomoč stanovalcem domov in ukrepajte". Obe smo pozorno prebrali, saj vsebujeta koristne informacije, ki nam bodo pomagale pri razumevanju položaja  starejših v domovih med epidemijo in pri našem delu na tem področju.

S spoštovanjem,
Zagovornik načela enakosti 


 pdfOdgovor MDDSZEM89.30 KB

Arhiv novic