Številka: 181-70/2020/1218
Datum: 14. 12. 2020

Zadeva: Podatki o okuženih, ozdravljenih in umrlih stanovalcih domov starejših- odgovor

Zveza: Vaše elektronsko sporočilo z dne 11. 12. 2020

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili elektronsko sporočilo,v katerem nas prosite za informacijo o podatkih o številu oskrbovancev domov za starejše (vnadaljnjem besedilu: DSO), pri katerih je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, o številuoskrbovancev, ki je po okužbi z virusom SARS-CoV-2 ozdravelo, številu umrlih oskrbovancev,pri katerih je bila potrjena okužba glede na to ali so umrli v DSO ali v bolnišnici. Sprašujete tudi,če je mogoče oskrbovance, ki so imeli pozitiven bris, so bili v karanteni ali v izolaciji, a nekateriniso imeli znakov okužbe, testirati na protitelesa in jim po testu omogočiti svobodno gibanje in obiske.

V povezavi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da je:

  • bila okužba z virusom SARS-CoV-2 do vključno 12. 12. 2020 potrjena pri 8334 oskrbovancih DSO,
  • na dan 12. 12. 2020 okužba aktivna pri 2473 oskrbovancih DSO, 
  • do vključno 12. 12. 2020 umrlo 1120 oskrbovancev domov za starejše, pri katerih je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, od tega 534 v bolnišnici in 586 v DSO, pri čemer pojasnjujemo, da se v Republiki Sloveniji v poročanje o številu umrlih zajamejo
    vse osebe, pri katerih je v času smrti potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, ne glede na to ali je smrt posledica koronavirusne bolezni ali drugih vzrokov.

V povezavi z vašim vprašanjem glede sproščanja obiskov oziroma izhodov na podlagiV povezavi z vašim vprašanjem glede sproščanja obiskov oziroma izhodov na podlagiserološke preiskave menimo, da preiskava na protitelesa za potrebe sproščanja obiskov aliizhodov oskrbovancev ni potrebna oziroma testa na protitelesa za to ne smemo uporabljati.Test na protitelesa nam samo pove, da smo bili v stiku z virusom, ne moremo pa jih uporabljatikot merilo imunosti oziroma ali smo proti okužbi zaščiteni. Test pokaže na vsa protitelesa, ki sozaščitna in preprečijo okužbo, pa tudi tista protitelesa, ki niso nevtralizacijska in niso zaščitna.Zato po opravljenem testu ne moremo vedeti, ali so protitelesa, ki jih je test zaznal, v resnicitista, ki nas bodo tudi zaščitila pred vnovičnim poskusom vdora virusa SARS-CoV-2 v naše telo.

Verjetnost ponovne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v obdobju do 3 mesece po preboleli okužbi,Verjetnost ponovne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v obdobju do 3 mesece po preboleli okužbi,ki smo jo dokazali s PCR testom ali hitrim antigenskim testom je zanemarljiva. Objavljenih jebilo več kot 15 mednarodnih in ameriških študij, ki so preučevale dolžino okužbe, trajanjeizločanja virusa, asimptomatsko širjenje in tveganje za širjenje med različnimi skupinamibolnikov. Raziskovalci so ugotovili, da količina živega virusa v nosu in žrelu bistveno upadekmalu po pojavu simptomov okužbe z virusom SARS-CoV-2. Poleg tega trajanje kužnosti privečini sicer zdravih ljudi s SARS-CoV-2 ni daljše od 10 dni po začetku simptomov in ne več kot20 dni pri ljudeh, ki so imeli težko obliko bolezni ali tistih, ki so imunsko oslabljeni. Strokovnjakibodo še naprej pozorno spremljali nova pridobljena spoznanja na podlagi katerih bodo popotrebi spremenili trenutna priporočila.

Omejitve obiskov ali izhodov pri oskrbovancu, ki je okužbo prebolel, znotraj obdobja 3 meseceOmejitve obiskov ali izhodov pri oskrbovancu, ki je okužbo prebolel, znotraj obdobja 3 mesecepo preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2, zaradi tveganja zbolevanja samega oskrbovancaniso potrebne. Ne glede na navedeno pa opozarjamo, da obiskovalci, ki okužbe z virusomSARS-CoV-2 še niso preboleli, lahko predstavljajo tveganje vnosa okužbe v institucijo. Pravtako bi bila lahko morebitna prisotna subklinična okužba z virusom SARS-CoV-2 pri osebi(oskrbovancu ali obiskovalcu), ki je okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolela, tvegana zaprenos virusa SARS-CoV-2 na osebo, ki okužbe z virusom SARS-CoV-2 še ni prebolela. Zatosvetujemo, da tudi dalje obiski potekajo v dogovoru z izvajalci in ob upoštevanju vseh ukrepovza preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2, ker populacija oskrbovancev v DSO v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo, spada med ranljivo skupino prebivalstva.

Mnenje ministrstva glede obiskov v socialno varstvenih zavodih je dostopno tudi na spletniMnenje ministrstva glede obiskov v socialno varstvenih zavodih je dostopno tudi na spletnistrani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Mnenje-Ministrstvaza-zdravje-zvezi-z-obiski-v-socialno-varstvenih-zavodih-10.-12.-2020.pdf.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa. Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

 

S spoštovanjem,

mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice

 

Arhiv novic