Predsedniku Vlade RS
Ministru za zdravje
Ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Varuhu človekovih pravic
Zagovorniku načela enakosti
NIJZ
Direktoricam in direktorjem domov starejših
Medijem

Kdo bo odgovarjal za številne nepotrebne smrti starejših?

Kaj je treba narediti pred tretjim valom epidemije COVID 19

 

Bliža se tretji val okužb s COVID 19.

Število umrlih v domovih starejših kot posledica okužbe s Covid-19 je preveliko in še kar narašča. Do 17. decembra letos je umrlo 1264 stanovalcev domov, od tega kar 678 (!) v domovih in ne v bolnišnicah.

Za to so odgovorni Vlada in pristojni ministri. Med drugim so se rdeče cone v domovih z veliko okuženimi izkazale kot neustrezna rešitev.

Že 27. septembra je strokovna skupina predlagala, da bi uvedli obvezno testiranje zaposlenih v DSO-jih vsakih 14 dni. Konec oktobra so predlagali tudi uvedbo hitrih testov in testiranje zaposlenih dvakrat tedensko. Ministrstvo za zdravje je obvezno testiranje uvedlo šele po več kot dveh mesecih, in sicer 7. decembra.  

Zagotavljanje zaščitne opreme in neustrezno financiranje le-te (zamujanje pri povrnitvi stroškov domovom tudi več kot pol leta) lahko vodi v neprimerno varčevanje v domovih in to k pospešenemu širjenju okužb.

Že tako slabe plače in zamujanje pri izplačilih dodatkov niso stimulacija za dobro delo vseh zaposlenih. Zahtevamo redno in pravočasno izplačilo plač in vseh dodatkov. Zahtevamo tudi podpis kadrovskih normativov v zdravstveni negi in socialni oskrbi.

Sprašujemo se, če smo bili seznanjeni z ugotovitvami odrejenih izrednih strokovnih nadzorov po zaključku prvega vala v DSO-jih? Smo se iz ugotovitev lahko kaj naučili? Ne, ker jih ne poznamo!

Strokovnega, upravnega ali sistemskega nadzora nad triažiranjem stanovalcev v domovih ni bilo. Preberite sklepe posveta na SAZU Koga reševati v času epidemije?

Niti redni niti izredni strokovni nadzori v domovih ne potekajo.

Vsak dan dobivamo v Srebrni niti pošto, v kateri se sorodniki pritožujejo nad neustreznim ravnanjem zaposlenih v domovih starejših; ob tem vemo, da jih je skoraj polovico premalo. Istočasno ugotavljamo, da domovi »likajo svojo podobo« z okrepljenim PR o nepopisno prijaznem življenju v domovih, kjer stanovalci plešejo, pojejo, kvačkajo, na dvoriščih jim igrajo muzikanti. V resnici pa je samo približno 15 odstotkov stanovalcev pokretnih, vsi drugi pa dneve in zdaj že mesece ležijo zaprti v sobah, priklenjeni na postelje. V popolni osami.  

Stanovalcem domov je prevečkrat omejeno oz. ukinjeno vse: svoboda gibanja, dostop do nekaterih zdravstvenih storitev, socialnih stikov, oropani so človeškega dostojanstva. Enako trpijo njihovi bližnji. Varuh človekovih pravic govori o sorazmernosti ukrepov. To ni dovolj!

Zahtevamo, da v vseh domovih za starejše zagotovijo prostore za varna srečanja stanovalcev in sorodnikov in predpišejo protokole za vhod v dom zaradi obiska ali izvajanja dodatne terapije (zunanji terapevti, osebe, ki so prej pomagale pri vsakodnevnih opravilih, pri sprehodu, hranjenju, druženju…).

Zakaj so v javnih zavodih (domovih in bolnišnicah) dnevno lahko prisotni duhovniki pri vernih in nevernih stanovalcih/pacientih, sorodniki pa ne? Takoj je treba omogočiti obiske tako v domovih kot v bolnišnicah, še posebej pri osebah z demenco, drugimi psihičnimi težavami in pri umirajočih.

Iz protikoronskega zakona 7 ali 8 je treba zagotoviti sredstva za:

  • vse najvišje možne dodatke za zaposlene vseh profilov v zdravstvu, sociali, policiji,…, ki naj bodo izplačani tekoče
  • dovolj zaščitne opreme za vse socialne zavode (stanovalce, zaposlene in obiskovalce) in tudi za državljane, ki imajo tako nizke dohodke, da si nabave mask ne morejo privoščiti.
  • hitro testiranje za vse navedene profile in tudi vse tiste, ki se želijo testirati zaradi obiska sorodnika v domu ali v bolnišnici.
  • nadomestilo najemnine za bele cone – iz socialnih zavodov naj se v primeru okužb omogoči, da se v primerne hotele namesti zdrave stanovalce, če bo to najboljša rešitev za vse
  • vladni načrt in sredstva za reorganizacije največjih domov starejših v Sloveniji, kot n. pr. Dom Danice Vogrinec Maribor, za katerega je treba poiskati nove lokacije in obstoječe nepremičnine posodobiti, ravno tako za domove v Zasavju in drugod; potrebni so manjši objekti, kjer je manjša možnost okužb in večja kakovost bivanja. Na voljo so evropska sredstva – zakaj nepovratna sredstva EU dodeliti zasebniku za novo bolnišnico in dom na Golniku in ne za nove lokacije/prizidke za obstoječe javne domove?
  • primerne ventilatorje ali filtre za odvajanje okuženega zraka iz prostorov domov starejših, ambulant, prostorov v bolnišnicah idr.
  • testiranje in zaščitno opremo za vse, ki delajo v okviru pomoči na domu in pilotnih projektih dolgotrajne oskrbe (testiranje izvajalcev in prejemnikov storitev)

Nemudoma je treba odpraviti vse omejitve gibanja zdravih stanovalcev socialnih zavodov (po zavodu in izven njega), ki predstavljajo kršitve osnovnih človekovih pravic, seveda ob upoštevanju  priporočil NIJZ. Ravno tako  je treba zagotoviti vso fizioterapevtsko pomoč tudi vsem težje pokretnim in ležečim osebam.

Hvala vsem, ki se trudijo!

Predsednica Srebrne niti
Biserka Marolt Meden

Arhiv novic