SVET STANOVALCEV

DOMA DR. JOŽETA POTRČA POUČANE

Datum: 3.02.2021

PREDSEDNIKU VLADE IN MINISTRU ZA ZDRAVJE, GOSPODU IVANU JANEZU JANšl, NACIONALNEMU INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVJE, GOSPODU MILANU KREKU, dr. med. spec. IN MINISTRU ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, GOSPODU JANEZU CIGLARJU KRAUU.

ZADEVA: Zahteva Sveta stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Svet stanovalcev doma dr. Jožeta Potrča je na svoji izredni seji dne 21.01,2021 obravnaval problematiko, v zvezi z časom cepljenja po prebolelem Covid-19, ki se zamika po pretečeni bolezni na šest mesecev. Takšno stališče je sprejeto s strani vlade Republike Slovenije, Ministrstva za Zdravje in NIIZ.

Svet stanovalcev odločno protestira in zahteva, da se ti pogoji spremenijo in v tej zvezi je bil na seji sprejet naslednji

SKLEP:

Stanovalci, ki smo preboleli okužbo z Covid-19, bomo po stališčih Vlade, Ministrstva za zdravje in NIJZ prvič cepljeni šele po šestih mesecih od dneva, ko smo preboleli bolezen. Takemu načinu obravnave nasprotujemo, ker obstaja resna nevarnost, da bo bolezen zopet udarila v domove, ki bodo v posledici tega zaprti, tako za obiske, za odhode iz doma in seveda ponovno bodo stanovalci umirali. Ne obstaja nobena znanstvena študija, ki bi potrjevala, da bomo po šestih mesecih, še imeli dovolj protiteles, ki bi nas varovala pred ponovno okužbo. Vse moralne in materialne posledice takih odločitev boste nosili odločevalci, ki ste jih sprejemali. Zato zahtevamo, da se cepljenje začne po treh mesecih po preboleli okužbi.

OBRAZLOŽITEV:

Veliko je ugibanja, koliko časa, sploh imamo preboleli ustrezno količino protiteles, ki nas ščiti pred ponovno okužbo. Zdravniki in drugi sogovorniki, ter dostopni materiali, s katerimi smo govorili in se seznanili, menijo, da je ta čas slabe tri mesece. Uradnega in preverjenega podatka ni, ne za šest mesecev pa tudi za tri ne. Torej ne verno, če kdo lahko garantira, da smo varni pred ponovno okužbo in strokovno stoji za odločitvijo, ki je sprejeta.

Upravičeno se bojimo, da bomo zopet plačevali nepotrebno visoko ceno takega odnosa odločevalcev, ki bodo pogojevale omejitve, okužbe in zopet visoko stopnjo umrljivosti v DSO.

V lanskem letu srno bili stanovalci zaprti ali v podobnem režimu delovanja, skoraj polovico leta. Od tega smo veliko časa preživeli v sobah, ko niti na hodnik nismo smeli. Na zahtevo Ministrstva za zdravje so se organizirale sive in rdeče cone, ki v veliko primerih niso nudile ustreznih pogojev bivanja ( manko sanitarij, več posteljne sobe ), ker v večini domov niti ni bilo možno na človeški način izpeljati zahtev Ministrstva za zdravje in koordinatorjev po ustrezni izolaciji stanovalcev.

Takega stanja si ne želimo, ker krepko prizadene psihično počutje in s tem splošno zdravstveno stanje stanovalcev. Zato zahteva po čimprejšnjem cepljenju, da s tem obvarujemo, sebe — stanovalce, zaposlene in širšo okolico, kjer je dom umeščen.

Zahtevo sveta stanovalcev smo predstavili Svetu Doma dr. Jožeta Potrča, ki nas je z sklepom v celoti podprl. Slednjega vam v prilogi posredujemo.

V pričakovanju odgovora vas pozdravljamo!

Predsednik sveta stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane z enoto Slovenska Bistrica

Miroslav A. Kolenko, univ. dipl. prav.

 

Priloga:

Sklep Sveta Doma dr. Jožeta Potrča, z dne 28.1.2021

V vednost:

Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan žagar
Župan občine Poljčane Stanislav Kovačič
Mag. Karmen Furman poslanka Državnega zbora
Mag. Bojana Muršič poslanka Državnega zbora
Dr. Franc Trček poslanec Državnega zbora
Skupnost Socialnih zavodov Slovenije

 

pdfOdgovor na pismo sveta stanoval P - cepljenje.pdf124.64 KB

Arhiv novic