Spoštovani gospod minister za zdravje Janez Poklukar,

 

odgovorno in pomembno funkcijo ste prevzeli v izjemno težkih časih.

Vsi od vas veliko pričakujemo.

Srebrna nit – Združenje za dostojno starost si prizadeva za večjo kakovost življenja starejših v vseh okoljih. Še posebej poudarjamo dostojanstvo starejših v vseh življenjskih situacijah, v zdravju, bolezni in tudi ob umiranju.

Problemov na področju zdravstvene politike je veliko, a prosimo vas, da posebno pozornost posvetite starejšim. Zato pričakujemo vaša stališča in ukrepe v odgovorih na zastavljena vprašanja na naslednjih pomembnih področjih:

 1. Kaj se dogaja na področju sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je temelj za urejanje vseh problemov starejših, ki potrebujejo ustrezno pomoč doma in v ustanovah. Ta pomoč mora biti enako dostopna vsem ne glede na socialni status. Kdaj bo zakon sprejet? Boste ohranili direktorat za dolgotrajno oskrbo v vašem ministrstvu, saj se je izkazal z dobrim delom?
 1. Kakšno je vaše stališče o ustanovitvi samostojnega ministrstva za starejše, ki smo ga že večkrat predlagali, in ki bi edino lahko celovito poskrbelo za dostojno starost večino starejšega prebivalstva?
 1. Kdaj boste podpidsali nove kadrovske normative na področju zdravstvene nege, ki bodo zagotovili ustrezno obravnavo starejših v domovih starejših? Ti domovi niso več socialne, temveč čedalje bolj zdravstveno socialne ustanove.
 1. Kaj načrtujete v zvezi s paliativno oskrbo vseh generacij na področju celotne Slovenije? Pomanjkanje in neustrezna organiziranost tega področja se je še posebej pokazala ob umiranjih starejših v času epidemije.
 1. Ali boste naredili kakšen pomemben korak pri zagotavljanju specialistov s področja geriatrije, ki jih danes nimamo? Boste spodbujali odprtje geriatričnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah?
 1. Boste zagotovili nove postelje ali bolnišnice za področje oskrbe po akutni bolnišnični obravnavi v tako imenovanih negovalnih bolnišnicah. Nedopustno je, da paciente iz akutne bolnišnične obravnave zaradi pomanjkanja postelj v bolnišnicah z rehabilitacijo/negovalnih bolnišnicah odpuščajo v domove starejših ali na lastne domove, kjer ni ustrezne zdravstvene nege, rehabilitacije idr. Zato praviloma ljudje za vedno obležijo …
 1. Ali boste razmislili o drugačnem (boljšem) financiranju zdravstvene oskrbe v domovih starejših, kjer je poleg ustreznejših kadrovskih normativov za zdravstveno nego nujno treba spremeniti kadrovski normativ družinskega zdravnika, zdravnika psihiatra, zobozdravnika in/ali ustnega higienika, za področje fizioterapije, kineziologije, delovne terapije, dietetike. Vse naj vodi v primernejše financiranje, ki se je v času epidemije, še posebej v rdečih conah, izkazalo za neprimerno, krivično, nezadostno.
 1. Boste razmislili o referenčnih ambulantah v domovih starejših, ki bi razbremenile družinske zdravnike (dipl. m. s. bi lahko vodile starejše z urejenimi kroničnimi obolenji, rutinsko predpisovale medinsko tehnične pripomočke itd.) in tako dvignili kakovost oskrbe starejših? Kaj menite o letnih sistematskih pregledih varovancev v domovih starejših?
 1. Boste okrepili mrežo patronažne službe, ki opravlja pomembno delo za celotno populacijo in še posebej za ranljive skupine prebivalstva. Boste dodali več preventivnih storitev in s tem dolgoročno razbremenili zdravstveni sistem?
 1. Zanima nas tudi sledenje ukrepom in kako se na MZ obravnavajo oz. rešujejo ugotovitve strokovnih nadzorov s svetovanjem zdravstvene nege. Boste javno predstavili ugotovitve in ukrepe ter njihovo izvajanje v domovih starejših po zaključku prvega vala epidemije v letu 2020?
 1. Boste preverili  organizacijo rdečih, sivih in belih con, ki se v dveh valovih epidemije niso izkazale povsod kot primeren način razporejanja starejših, saj  je bila smrtnost med njimi prevelika. Kako se je zaključil javni razpis iz poletja 2020 za mobilne enote v DSO – kje so, koliko so stale, koliko jih ima kdo, čemu zdaj služijo? Gre za javni denar.
 1. Boste odzračevanju/prezračevanju v DSO-jih in povsod v zdravstvu posvetili posebno pozornost? Boste omogočili pilotni projekt, ki bo pokazal koristnost vložka v izboljšanje razmer?
 1. Ocenjujete, da so domovi starejših ustrezno pripravljeni na nove izbruhe epidemije?

Pričakujemo konkretne odgovore in ukrepe ter sodelovanje, saj lahko le skupaj dosežemo mnogo več.

Prijazen pozdrav,

  

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti


pdfOdgovor Ministrstva98.17 KB24/06/2021, 22:05

 

Arhiv novic