Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vlada Republike Slovenije
Varuh človekovih pravic
Zagovornik načela enakosti
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

 

Starejši pričakujejo cepljenje in oskrbo brez diskriminacije

 

Spoštovani,

v času epidemije se je izkazalo, da je nujno treba narediti konkretne premike v skrbi za starejše, ranljive skupine prebivalstva, ker so vlade in politike v zadnjih dvajsetih letih preveč govorile in premalo naredile.

Veseli nas, da ste javno obljubili sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi v nekaj mesecih. Opozarjamo pa, da je nujna podlaga za bolj kakovostno in varno tako socialno kot zdravstveno oskrbo starejših in celotne populacije takojšnja sprememba kadrovskih standardov in normativov za področje oskrbe in zdravstvene nege.

Le tako bomo izboljšali pogoje dela za vse zaposlene in s spremembami plačne politike dosegli tudi večje zanimanje za opravljanje teh pomembnih deficitarnih poklicev v naši družbi.

Z uveljavitvijo zakona o dolgotrajni oskrbi se bo verjetno tudi zmanjšal pritisk na sprejem v institucije, kjer imamo predolge čakalne vrste. Starejše institucije pa nujno potrebujejo tudi prenovo v smislu večje kakovosti bivanja.

Pričakujemo, da boste nemudoma objavili razpis za prenovo večjega števila starih socialnih zavodov in omogočili čim večjemu številu domov, da bodo lahko s prizidki omogočili namestitve, ki jih danes zelo primanjkuje (za osebe z demenco, za kratkotrajne namestitve idr.).

Postavljamo še nekaj aktualnih vprašanj, na katera pričakujemo odgovore in hitro ukrepanje:

  1. Ministrstvo za zdravje je januarja sprejelo usmeritev, da se tako stanovalce kot tudi zaposlene v domovih starejših cepi 6 mesecev po prebolelem COVID-19. To stališče je bilo sprejeto januarja, ko je cepiva zelo primanjkovalo. Danes zbolevajo zaposleni in stanovalci domov, izjemoma tudi tisti, ki so COVID-19 preboleli. So res vsi starejši in zaposleni znanstveno dokazano 6 mesecev varni pred ponovno okužbo? Vemo, da stroka spreminja stališča. Lahko to ponovno preveri?
  2. Ali zadnja strategija cepljenja omogoča cepljenje mlajših zaposlenih v domovih starejših, ali se cepi samo starejše zaposlene nad 60 let?
  3. Zakaj ste starejšim nad 60 let, ki bivajo v domovih starejših, namenili cepivo AstraZeneca, vsem drugim starejšim pa cepivo Pfizer? Menimo, da je to diskriminacija starejših, ki bivajo v domovih starejših. Premalo se zavedamo, da so ravno stanovalci v domovih starejših plačali največji davek v epidemiji, saj jih je umrlo več kot 2060 (podatek 18. marec 2021).
  4. Ali je res primerno, da bodo obolele s COVID-19 iz vseh socialno-varstvenih zavodov iz vse Slovenije, ki jih ne bodo takoj hospitalizirali, za 24 ur vozili v bolnišnico Sežana, kjer bo za njih na negovalnem COVID-19 oddelku na voljo DESET (10) postelj, da bodo lahko v tem času v zavodih organizirali rdeče cone? Vsi pozivi o organiziranju regijskih namestitev za okužene oziroma obolele s COVID-19 so ostali brez realizacije. Še vedno vztrajate na conah v zavodih, ki so dokazano premalo učinkovito zaustavljale okužbe in posledica so bile številne okužbe in nepotrebne smrti.
  5. Kdo nadzoruje zdravnike v DSO-jih, saj nekateri naročajo in cepijo starejše pred potekom 6 mesecev, drugi pa se natančno držijo navodila MZ in ne dovolijo naročanja cepiv pred določenim rokom? Zaposleni in stanovalci v DSO si želijo, da bi stanovalce, ki se s tem strinjajo, cepili vsaj kakšen mesec prej kot po 6 mesecih po prvi okužbi.

V pričakovanju hitrih odgovorov in učinkovitega ukrepanja vas pozdravljamo,

Biserka Marolt Meden,
Predsednica Srebrne niti

Arhiv novic