Odvijala se bo v torek, 15. junija 2021 ob 17. uri

v Glazerjevi dvorani

Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10.

Po napovedih vlade se sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi približuje.
Menimo, da tako pomemben zakon, ki je namenjen pretežno starejšim, ne more mimo tistih, ki jih to najbolj zadeva. Zato sklicujemo OKROGLO MIZO - posvet o predvidenih vsebinah ter pričakovanjih in zahtevah starejših.

Uvodne besede bosta podali Francka Ćetković, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije in Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti.
K razpravi vabimo ključne deležnike in zainteresirano javnost.

Lep pozdrav

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti


Vabljeni:
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – ZDMSBZTS
Socialna zbornica Slovenija
Zveza društev upokojencev Slovenije
Parlamentarne stranke
Spominčica – Alzheimer Slovenija
Amnesty International Slovenija
F3ŽO
Zainteresirana javnost

Arhiv novic