Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije gospod Janez Janša,

pred dvema mesecema smo se z našimi vprašanji glede ureditve položaja starejših v Sloveniji obrnili na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na Ministrstvo za zdravje. Odgovorov do danes nismo prejeli od nobenega naslovnika. Na odgovore na zadnje javno pismo ministru za zdravje Janezu Poklukarju čakamo od 11. aprila letos. V zvezi s problematiko, ki je po naši oceni urgentne narave, vas vljudno prosimo za vašo osebno pomoč kot predsednika vlade, s katero bi lahko pomagali pri pridobivanju želenih in potrebnih odgovorov obeh pristojnih ministrstev.

Srebrna nit – Združenje za dostojno starost kot zagovornik starejših si že nekaj let prizadeva za sprejem nujnih sistemskih sprememb, ki bi izboljšale življenje vseh starejših v Republiki Sloveniji.

S pomočjo javnih pisem – druge formalne možnosti nam namreč niso na voljo - skušamo vplivati na odločevalce, jim predlagamo rešitve in zastavljamo vprašanja, na katera pa, žal, v večji meri ne dobivamo odgovorov.

Prosimo vas, da nam pomagate pridobiti odgovore na vsaj nekaj najpomembnejših vprašanj, zastavljenih obema ministrstvoma v zadnjem času: 

  1. Kaj se dogaja z novimi kadrovskimi normativi v zdravstveni negi in socialni oskrbi, kajti sprejem novih je nujen za bolj kakovostno oskrbo (starejših) prebivalcev Slovenije?
  2. Katere nove javne domove starejših boste gradili v letu 2021 in 2022? Kako boste krepili javno mrežo? V medijih sledimo nastopom ministra Cigler Kralja, ki podpisuje pisma o nameri, obljublja milijone, objavlja ali najavlja razpise in menja pogoje razpisov … Še vedno ni objavljen program porabe v proračunu za dve leti zagotovljenih 30 milijonov evrov. Na voljo so dodatna sredstva REACT in verjetno tudi dodatna sredstva iz naslova nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Zahtevamo, da se javno objavi strategija investiranja v razvoj javne mreže socialno-varstvenih zavodov pred ozko interesno pogojenim podeljevanjem koncesij. Leta 2009 je bilo v javni mreži 55 javnih domov za starejše in 32 izvajalcev s koncesijo. Leta 2019 je bilo v javni mreži 54 javnih domov za starejše in 43 izvajalcev s koncesijo … Prav tako ne poznamo meril in pristopa, po katerem minister za MDDSZ podpisuje pisma o nameri za obnove in gradnjo DSO v RS, niti vrste finančnih virov, iz katerih se zadovoljujejo interesi posameznih okolij. Poznamo številke o čakajočih na mesto v domu starejših. Aktualnih prošenj na dan 7.6. 2021 je 12.506 in prostih mest je 560. Manjka predvsem prostih enoposteljnih sob in namestitev za osebe z demenco. Kako bomo omogočili boljšo dostopnost v bližini stalnega prebivališča prosilca? Kako bomo zagotovili dovolj mest v javnih domovih, kjer so cene praviloma 28 odstotkov nižje od zasebnih domov s koncesijo? Leta 2006 smo sprejeli Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in do leta 2021 bi morali izboljšati kakovost bivanja (123. člen Pravilnika) ter omogočiti bivanje stanoval-cem samo v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah. Pa imamo danes še vedno 615 triposteljnih, 314 štiriposteljnih in 35 petposteljnih sob, če ne upoštevamo posebnih zavodov, kar je v nasprotju s pravilnikom in ne zagotavlja niti minimalne pričakovane kakovosti oskrbe starejših!
  3. Kaj ste že naredili in kaj boste (v opredeljenem, vsaj relativno kratkem času) za dokončanje doma/objekta v Osilnici?
  4.  Zanima nas, kakšne so naloge in pristojnosti novega direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo in kdo ga bo vodil?

Imamo tudi zaskrbljujoče informacije o novem osnutku predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Glede na to, da je že znan datum načrtovane javne okrogle mize v organizaciji Srebrne niti* v Mariboru 15. junija 2021, smo pričakovali in želimo pridobiti odgovore pred ali najkasneje do napovedanega termina okrogle mize.

Prosimo za odgovore in vas pozdravljamo. Za vašo pomoč se tudi vnaprej zahvaljujemo.

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

*Društvu Srebrna nit – Združenju za dostojno starost je MDDSZEM z odločbo z dne 12. 5. 2021 podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva pravic starejših

Arhiv novic