Naše društvo je 12. maja 2021 prejelo odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki nam je priznalo status nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu. Ta odločba, oziroma status NVO v javnem interesu, je podlaga za možnost, da nam državljani namenijo največ EN ODSTOTEK od dohodnine, kar ne vpliva na prejemke državljanov, ampak namesto direktno v proračun Republike Slovenije gre 1 odstotek dohodnine lahko različnim NVO.
To možnost lahko izrazite s posebnim obrazcem šele takrat, ko bomo uvrščeni na uradni seznam upravičencev do donacij 1% dohodnine, ki bo v Uradnem listu RS objavljen najpozneje 30. septembra 2022. Če FURS prejme vlogo posameznika za namenitev dela dohodnine, ki je bila vložena, preden je seznam objavljen, šteje, da je zahteva neveljavna, zato naj zaenkrat posamezniki takih zahtev ne vlagajo.
Torej vas bomo za to, da nam namenite 1 odstotek dohodnine zaprosili drugo leto (2022).
To bi lahko bil vaš prostovoljni prispevek za delovanje društva namesto članarine, ki smo jo ukinili.
Lep pozdrav,

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti

Arhiv novic