LJUBLJANA, 19. november 2021 – Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Amnesty International Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost, Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas in Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS zaradi številnih pomanjkljivosti, nejasnosti in  neodgovorov na številna podana vprašanja, ne podpirajo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi v predlagani obliki. Ureditev dolgotrajne oskrbe je nujna, vendar je predlog zakona nedorečen in uporabnikom ne prinaša boljših in dostopnejših storitev. Brez obsežnih popravkov in dopolnitev ga v praksi ne bo mogoče niti izvajati, zato zahtevamo, da se pripombe in amandmaje zgoraj naštetih organizacij vključi v besedilo zakona.
• Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:
Denis Sahernik, sekretar
• Za Amnesty International Slovenije: 
Nataša Posel, predsednica
• Za Sindikat upokojencev Slovenije:
Frančiška Ćetkovič, predsednica
• Za Socialna zbornica Slovenije:
Vilko Kolbl, sekretar
• Za Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost:
Biserka Marolt Meden, predsednica
• Za Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije:
Štefanija Lukič Zlobec, predsednica
• Za Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas:
Nevenka Lekše, podpredsednica
• Za Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS:
Vera Pečnik, podpredsednica
 

Arhiv novic