srebrnanit

Vipotnikova ulica 13

1211 Ljubljana

Spletna stran: www.srebrna-nit.si

V Ljubljani, . 3..8. 2022

Ministrstvo za zdravje

Štefanova 5

1000 Ljubljana

Spoštovani g. Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje

Predstavitev Srebrne niti

V Srebrni niti – Združenju za dostojno starost, ki deluje od oktobra 2017 (in je 2021 pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu), si prizadevamo za izboljševanje kakovosti življenja starejših v vseh okoljih - tako tistih, ki živijo doma, kot onih, ki so v domovih starejših (DSO). Zagovarjamo pravice starejših, obsojamo diskriminacijo in nasilje vseh vrst nad starejšimi, podpiramo kakovostno, varno in humano obravnavo (tudi zdravstveno) starejših na vseh ravneh, se zavzemamo za vsem dostopno javno zdravstvo, seznanjamo in opolnomočamo starejše, ozaveščamo javnost o problemih starejših, opozarjamo na nepravilnosti in neustrezen odnos do starejših, sodelujemo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, smo glas množice neslišanih in nevidnih posameznikov in skupin, ki sami te možnosti nimajo. Skrbijo nas vedno večje razslojevanje ljudi, starizem, revščina, neurejena zakonodaja v državi, vedno manj dostopno javno zdravstvo.

Zelo nas skrbi zdravstvena oskrba

Nesporno je, da se dostopnost do zdravstvenih storitev v državi poslabšuje, posebej so prizadeti starejši, saj so bolj ranljivi z več (kroničnimi) obolenji, več poškodbami, operativnimi posegi, rehabilitacijo in več vrstami terapije. Svoje je k poslabšanju stanja in povečevanju stisk (ne le starejših, tudi njihovih bližnjih) doprinesel covid, vključno z vprašljivimi več kot 2.000 smrtmi v DSO-jih, da o diskriminaciji na področju t. i. triažiranja v teh domovih ne govorimo.

K tej problematiki prištevamo še izjemno slabo dostopnost, ponekod pravo ignoranco in neprijaznost, stereotipno gledanje na starost s strani domskih zdravnikov do stanovalcev, ki (praktično vsi) potrebujejo zdravstveno oskrbo. Že dejstvo, da ob sprejemu v dom izgubijo svojega osebnega zdravnika, je po naših ocenah in izkušnjah, zelo slabo, četudi skušamo razumeti, da so ljudje zaradi nedostopnosti do domske oskrbe v domačem kraju razseljeni po vsej državi. A vendarle, po EU je stanje ponekod boljše in osebni (družinski) zdravniki ostajajo do konca življenja isti in prihajajo k svojim pacientom v DSO-je. Skupnost socialnih zavodov je resno opozorila, da v poletnem času zaradi dopustov v domovih starejših ponekod ni zdravnikov in je situacija kritična.

Opozarjamo tudi na slabo IT pismenost precejšnjega dela starejše populacije, mnogi nimajo nobene možnosti zdravstvene zadeve (naročanje, komunikacija z zdravnikom) urejati po spletu. Opozarjamo, da smo na to dejstvo premalo pozorni, v Srebrni niti pa delamo s konkretnimi ljudmi iz različnih okolij po vsej Sloveniji, ki nam sporočajo svoje velike stiske.

Zdravstveni domovi so se očitno za večno zaprli za neposredne stike s pacienti, kar nam dnevno potrjujejo naši člani in drugi. Če kdo, so starejši upravičeni do osebne zdravstvene obravnave. Skrbi nas tudi nedostopnost do zdravnika v nekaterih zdravstvenih domovih, izpadi dežurstev v urgentnih centrih in ambulantah. Spet bodo najkrajšo potegnili starejši.

Zakonodaja

Nesporno je dejstvo, da jeseni 2021 sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi ni dober, je invaliden, ne ureja bistvenih vsebin in se ga sploh ne da izvajati. Torej je bil v resnici le kljukica na papirju za tedanjo oblast. Od vaše vlade pričakujemo veliko več, saj smo dobili tudi takšne predvolilne obljube.

Kolikor smo seznanjeni, je zakon trenutno (še) na vašem ministrstvu, zato pričakujemo, da boste tako resno in prepotrebno zakonodajo pospešeno urejali in nam je čakanje leto dni do začetka realizacije, če sploh, predolga doba. Izkušnje z raznimi medresorskimi delovnimi skupinami so se izkazale za neuspešne, samo podaljšujejo obdobje za ključno odločitev, kako konkretno bo država zagotovila sredstva za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Dovolj nam je obljub in čakanja! Kje bodo do tedaj živeli tisti, ki ne morejo biti doma, niti v domovih starejših, ker ni prostora ali možnosti plačevanja, kje in kako bodo umirali, tudi v hudih bolečinah, vsi tisti, ki ne morejo čakati, da politika uredi zakonodajo? Gre tudi za vašo odgovornost, ki je ni kam preložiti. Pričakujemo tudi razjasnitev nepojasnjenih smrti med korono v DSO-ih, saj se še ni sestala nobena komisija, kolikor lahko spremljamo.

Pričakujemo tudi vaš konkreten odziv in pojasnilo vsem državljanom, kaj pomeni vložitev pobude za zakonodajni referendum o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jo je konec julija vložila SDS. Toliko laži v zvezi s tem slabim in neizvedljivim zakonom že dolgo nismo slišali. Večina starejših pa se ne znajde več in naseda populističnim puhlicam sedanje opozicije.

Zanima nas, kam je danes umeščena celovita skrb za starejše, katero ministrstvo je ključno in kako si predstavljate medresorsko sodelovanje, da presežemo dosedanje delitve na zdravstvo in socialo. Kdaj boste podpisali kadrovske standarde in normative za področje zdravstvene nege, saj je kadrovska problematika tako v zdravstvenih zavodih kot še posebej v socialnih zavodih izjemno težka. Kdo bo usklajeval in pisal nov Zakon o dolgotrajni oskrbi, saj v Srebrni niti ocenjujemo, da obstoječi ni primeren in da ga bo težko toliko popraviti, da bo uporaben v praksi. V Srebrni niti smo že velikokrat predlagali samostojno ministrstvo ali vsaj urad za starejše, a brez uspeha.

Imamo predloge, kaj je treba nujno takoj narediti na področju zdravstvene oskrbe starejših brez obsežne spremembe zakonodaje, saj čas teče (tudi vaši vladi, ne le starejšim), ljudje začenjajo ocenjevati učinkovitost politike. Približuje se zima, morda nove težave s covid-om, prezračevanjem v DSO-jih, po zdravstvenih zavodih, šolah. …

Zato predlagamo, da nas sprejmete osebno na pogovor, ker si želimo razjasniti več področij in pomagati s svojimi predlogi in pripombami.

S pozdravi,

Biserka Marolt Meden,

predsednica

Poslano tudi predsedniku Vlade in medijem

Arhiv novic