Spoštovani!

Pozor: oskrbnine v domovih starejših se višajo in z njimi dodatki za uporabo balkona, uporabo WC-ja idr., čeprav je oseba nepokretna in leži v postelji. Levica, kaj ste obljubljali, ko ste bili v opoziciji? Za kaj smo se neuspešno zavzemali na sejah odborov v Državnem zboru, ki so bile sklicane na vašo pobudo? Zavzemali ste se tudi za dokončanje doma v Osilnici in kaj delate danes, ko je bivši minister že podpisal pismo o nameri?

Vsi starejši/upokojenci pričakujemo izredno uskladitev pokojnin, ki nam bo pomagala premagovati draginjo.

Naj ponovimo: vsi starejši si zaslužimo dostojno starost in materialni položaj je ena od bistvenih predpostavk/pogojev, da starejši tako živimo. Veliko smo prispevali naši družbi, zato pričakujemo, da ne pozabite na nas.

 

Lep pozdrav,

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti

 

Povezava na dokument:

Mednarodni_dan_boja_proti_revini_-_izjava_Srebrne_niti_16_10_2022.pdf

Arhiv novic